Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Általános ökológia – biológia MSc

Általános ökológia – biológia MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tntárgyfelelős: Dr. Szabó Péter

A tárgy célja az ökológia alapvető ismereteinek bemutatása, illetve elmélyítése a BSc szintű ökológia tárgyakra építve. A tárgy egy populációökológiai, egy közösségi ökológiai és egy evolúciós ökológiai részből épül fel. A populációökológia rész tárgya a populációk jellemzése (abundancia, fiziológiai szerkezet, térbeli és időbeli mintázatok) és alapvető dinamikai törvényszerűségeinek ismertetése (populáció szabályozása, intraspecifikus versengés, kondícionáló tényezők, exponenciális és logisztikus populációnövekedés, környezeti zavarások). A közösségi ökológiai részben tárgyaljuk a közösségek különböző tulajdonságait (fajgazdagság, táplálékhálózatok, kölcsönhatási hálózatok), valamint az ezen tulajdonságok meghatározásáért felelős dinamikai folyamatokat (kompetíció, ragadozó zsákmány kölcsönhatás, mutualizmus). A BSc-s ökológiai tárgyakkal összehasonlítva nagyobb hangsúlyt helyezünk az ökológia jelenségeinek és folyamatainak formális leírására, illetve a formális leírás különböző lehetőségeinek bemutatására.

GALLÉ L.: A szupraindividuális biológia alapja: populációk és közösségek ökológiája. Szeged, JATEPress, 2013.

 PÁSZTOR E. – OBORNY B.: Ökológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.

 KREBS, C. J.: Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance.

San Francisco: Benjamin-Cummings Publishing Company, 2009.

 KREBS, C. J.: Ecological Methodology. Menlo Park: Pearson, 1999.

 CASWELL, H.: Matrix Population Models. 2nd, updated ed. Sinauer Associates, 2006.

 SIGMUND,  K.: Az élet játékai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.

Előadások tematikája

1.  Bevezetés: ökológia tárgya és kérdésköre, szupraindividuális szerveződés fogalma

2. Populációk tulajdonságai: faj genotípus, fenotípus, abundancia

3. Populációdinamika alapjai: születés, halálozás, bevándorlás, kivándorlás, környezeti visszacsatoló hurok

4. Populációk szerkezete: fiziológiai, térbeli és időbeli szerkezet

5. A populáció szerkezete és dinamikája közötti összefüggés

6. Közösségek tulajdonságai: fajösszetétel, biodiverzitás, táplálékhálózatok

7. Anyag- és energiaforgalom

8. Kompetíció: oka és következményei

9. A biodiverzitást meghatározó tényezők: niche, koegzisztencia mechanizmusok, történetiség

10. Ragadozó-zsákmány viszony

11. Koegzisztencia fiziológiai elkülönülés által

12. Koegzisztencia térbeli elkülönülés által

13. Koegzisztencia időbeli elkülönülés által

14. Mutualizmus és altruizmus

15. Szemelvények az ökológiából

Értékelés leírása

szóbeli vizsga

Vizsgainformáció

a vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás