Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Arachnológia – biológus MSc zooklógia szakirány

Arachnológia – biológus MSc zooklógia szakirány

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tárgy célja az alapképzésben megszerzett arachnológiai ismeretek bővítése. A határozási ismeretek alapjainak megszerzése, fajismeret bővítése, konkrét hazai élőhely típusok pókfaunájának bemutatása, az adatgyűjtési módszerektől a fajeggyüttesek jellemzéséig.
Ajánlott irodalom:
Határozókönyvek, handoutok

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Samu Ferenc
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Megjegyzés: szabadon választható
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy