Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Belgyógyászat 1.

Belgyógyászat 1.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

(D) I.2. Tantárgyleírás

(D) I.2.1. Kötelező tantárgy

Tantárgyfelelős: Dr. Manczur Ferenc, PhD, egyetemi docens

 

I.2.1.1. A tantárgy neve:

Oktatásának helye, óraszáma, az ismeretek ellenőrzésének formája:

Félév Témakör

Óraszám

(előadás/gyakorlat)

Az értékelés módja

(gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat)

Kredit
7. Állatorvosi belgyógyászat 1. 45/30 Gyakorlati jegy 2
8. Állatorvosi belgyógyászat 2. 60/45 Gyakorlati jegy 2
9. Állatorvosi belgyógyászat 3. 36/0 Szigorlat 7

 

Előtanulmányi feltételek: általános kórtan, belgyógyászati diagnosztika, gyógyszertan 2.

 

A tantárgy oktatásának rövid, címszavas tematikája (tantárgyanként maximum 1 oldal)

A belgyógyászat célja a házi emlősállatok (kérődzők, lovak, sertések, kutyák és macskák belgyógyászati jellegű betegségeinek oktatása. Részletesen ismerteti ezeknek a betegségeknek az oktanát, kórfejlődését, diagnosztikáját, gyógykezelését és megelőzését. A tárgy elméleti és gyakorlati oktatási képzést is magában foglal. A belgyógyászati gyakorlatok célja a diag­nosztikai és terápiás módszerek begyakorlása. Sor kerül továbbá betegdemonstrációkra és konzultációkra is.

 

Belgyógyászat 1

Az előadások témakörei: A kutyák és macskák belgyógyászata 1. rész

A légzőszervek betegségei. A szívelégtelenség és a sokk klinikai vonatkozásai. Szívbetegségek. Az emésztőszervek betegségei. A hashártya betegségei és a hasnyálmirigy betegségei kutyákban és macskákban. A máj betegségei. A vérképző szervek betegségei.

 

Belgyógyászat 2

Az előadások témakörei: A nagyállatok belgyógyászata.

A sertések belgyógyászati betegségei. A kérődzők belgyógyászati betegségei. A lovak belgyógyászati betegségei. Plenáris gyakorlati műszeres diagnosztikai bemutatók: ultrahangvizsgálat, endoszkópia.

 

Belgyógyászat 3

Az előadások témakörei: A kutyák és macskák belgyógyászata 1. rész

Endokrin kórformák. Anyagforgalmi és mozgásszervi betegségek. Az idegrendszer betegségei. A heveny és az idült veseelégtelenség, a húgyszervek betegségei. Az idegrendszer betegségei. Bőrbetegségek.

 

A tananyag elsajátításához ajánlott irodalom:

Karsai F. – Vörös K. (szerk.): Állatorvosi belgyógyászat I. A kutyák és a macskák betegségei, Primavet Kft. 1999., Karsai F. – Vörös K.: Állatorvosi belgyógyászat II. A lovak, a kérődzők és a sertések betegségei, 3., változatlan kiadás, MÁOK Kft., Budapest, 2013.

Tilley, L.P.: Kisállatorvosok EKG könyve. Műszercentrum Kft., 2013.

HETYEY, Cs. – VÖRÖS, K. (szerk.): Állatorvosi ultrahang-diagnosztika. Pannónia-Print, Budapest, 2012.

 

A plenáris gyakorlatok PDF-formátumú óravázlatai. (A tanszéki honlap hallgatók részére hozzáférhető könyvtárában.)

 

 

Előadások tematikája

A részletes útmutatókat lásd a tantárgy vonatkozó dokumentumtárában (jelszó szükséges).

Gyakorlatok tematikája

A részletes útmutatókat lásd a tantárgy vonatkozó dokumentumtárában (jelszó szükséges).

Értékelés leírása

A gyakorlatvezető a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel és gyakorlati feladatok által ellenőrzi a hallgatók felkészültségét. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése.
B) A félévvégi aláírás és háromjegyű osztályzat megszerzésének feltételei: A gyakorlatok eredményes teljesítése, Tesztírás (háromjegyű értékeléssel) a gyakorlatok anyagából.

Vizsgainformáció

A részletes útmutatókat lásd a tantárgy vonatkozó dokumentumtárában (jelszó szükséges).