Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Belgyógyászati Diagnosztika

Belgyógyászati Diagnosztika

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
37
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

(D) I.2. Tantárgyleírás

(D) I.2.1. Kötelező tantárgy

Tantárgyfelelős: Dr. Sterczer Ágnes, PhD, egyetemi docens

I.2.1.1. A tantárgy neve:

Oktatásának helye, óraszáma, az ismeretek ellenőrzésének formája:

Félév Témakör

Óraszám

(előadás/gyakorlat)

Az értékelés módja

(gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat)

Kredit
6 Belgyógyászati diagnosztika 45/30 Vizsga 4

 

Előtanulmányi feltételek: tájanatómia, laboratóriumi diagnosztika, kórélettan

A tantárgy oktatásának rövid, címszavas tematikája (tantárgyanként maximum 1 oldal)

Az állatokkal való bánásmód, a vizsgáló módszerek, a betegségek tünetei, a diagnózis kialakításának megismertetése. A szervek klinikai vizsgálatának célja, módszerei. Kórjelzés, diagnózis típusok. A vizsgálati lelet leírásának sorrendje. Nationale. A kórelőzmény felvételének szempontjai és összetevői.  A jelen állapot. Általános állapot. Klinikai alapértékek. Az egyes szervek és szervrendszerek részletes klinikai vizsgálata. Műszeres diagnosztikai vizsgálatok, elektrokardiográfia, ultrahang-diagnosztika, endoszkópia.

 

A tananyag elsajátításához ajánlott irodalom:

Papp L.-Vörös K.-Magdus M.: Állatorvosi belgyógyászati diagnosztika I., jegyzet ÁOTE, 1993.

Papp L.: Állatorvosi belgyógyászati diagnosztika II., jegyzet ÁOTE 1994.

Gaál Tibor: Állatorvosi kórélettan előadásvázlatok, jegyzet, ÁOTK, 2002.

Tilley, L.P.: Kisállatorvosok EKG könyve. Műszercentrum Kft., 2013.

 

A plenáris gyakorlatok PDF-formátumú óravázlatai. (A tanszéki honlap hallgatók részére hozzáférhető könyvtárában.)

 

Előadások tematikája

A részletes útmutatókat lásd a tantárgy vonatkozó dokumentumtárában (jelszó szükséges).

Gyakorlatok tematikája

A részletes útmutatókat lásd a tantárgy vonatkozó dokumentumtárában (jelszó szükséges).

Értékelés leírása

A gyakorlatvezető a gyakorlatok alatt szóbeli és írásbeli kérdésekkel és gyakorlati feladatok által ellenőrzi a hallgatók felkészültségét. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése.

Vizsgainformáció

A részletes útmutatókat lásd a tantárgy vonatkozó dokumentumtárában (jelszó szükséges).