Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Bevezetés a bioszervetlen kémiába

Bevezetés a bioszervetlen kémiába

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar
 • Állatorvos angol
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy általános célja megismertetni a hallgatókkal a bioszervetlen kémiát, amely a szervetlen kémia és a biokémia között elhelyezkedő interdiszciplináris tudomány élettani, gyógyászati, biológiai, ökológiai és környezetvédelmi összetevőkkel. A tárgy komplexkémiai és szervetlen kémiai ismeretekre támaszkodva áttekintést ad az elemek – elsősorban a létfontosságú fémek – biológiai szerepéről

Előadások tematikája

 1. A bioszervetlen kémia kialakulása, időszerűsége és távlatai; szükséges biológiai és kémiai alapfogalmak; komplexkémiai alapfogalmak (2 óra)
 2. A létfontosságú elemek biokémiai evolúciója; az elemek felvétele és beépülése biológiai rendszerekbe (2 óra)
 3. Alkálifém ionok szerepe biológiai rendszerekben (2 óra)
 4. Az alkáliföldfémek bioszervetlen kémiája (2 óra)
 5. Az átmenetifémek szerepe biológiai folyamatokban (2 óra)
 6. Az alumínium- és IV.A főcsoport (ólomcsoport) fémeinek biológiai jelentősége; a cinkcsoport elemeinek biológiai szerepe (2 óra)
 7. A nemfémes elemek bioszervetlen kémiája (2 óra)
 8. Ismétlés és konzultáció (1 óra)

Ajánlott irodalom:

 1. Rosette M. Roat-Malone: Bioinorganic Chemistry a Short Course, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007, ISBN 978-0-471-76113-6
 2. Wolfgang Kaim, Brigitte Schwederski, Axel Klein: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life An Introduction and Guide, 2nd edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, United Kingdom, 2013, ISBN 978-0-470-97524-4 – ISBN 978-0-470-97523-7
 3. Varga Margit: Bioszervetlen kémia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2006
 4. Kőrös Endre: Bioszervetlen kémia, Gondolat, Budapest, 1980

Vizsgainformáció

Szóbeli vizsga