Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biofizika I.

Biofizika I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások tematikája

Mérések, fizikai mennyiségek, mértékegységek, mérési hibák, hibaterjedés Makrotranszport folyamatok: folyadékok áramlása I. ideális folyadékok

 

Folyadékok áramlása II. viszkózus folyadékok, közegellenállás, áramlás a keringési rendszerben

 

Mikrotranszport folyamatok Diffúzió, ozmózis, membránon keresztüli transzport, facilitált diffúzió), aktív transzport

 

Szedimentáció, ultracentrifugálás, A fény és alkalmazásainak fizikája: geometriai optika, visszaverődés, fénytörés, teljes visszaverődés

 

Fénytörés planparallel lemezen, prizmán, a fény diszperziója, optikai képalkotás, síktükör, lencsék, nevezetes sugármenetek, vékonylencse egyenlet, vastag lencsék

 

Az emberi szem, látásélesség, színlátás, optikai látáshibák, egyszerű nagyító, összetett mikrószkóp, fizikai fénytan (hullám optika): szuperpozició, interferencia

 

Huygens-Fresnel elv, fényelhajlás, az optikai eszközök felbontóképessége, Abbe feltétel, különleges mikrószkópok

 

Anyaghullámok, transzmissziós és pásztázó elektron mikroszkóp, a fényelektromos hatás, fény és anyag kölcsönhatása, szórás, elnyelődés, fényintenzitás gyengülése anyagban

 

A lézerek működési elve, tulajdonságaik. Röntgensugárzás keltése, tulajdonságai, hatásai, spektruma, gyengülése anyagban.

 

Az élő anyag elektromos tulajdonságai: passzív tulajdonságok Aktív elektromos tulajdonságok, a nyugalmi potenciál keletkezése és tulajdonságai., Nernst egyenletek, Na-K pumpa, válasz gyenge ingerre, akciós potenciál és terjedése

 

A membránpotenciál mérése. Testfelszíni potenciálok: EKG, EEG, katódsugár oszcilloszkóp, nagyfrekvenciás hőkeltés (elektromos diatermia)

     

Az atommagfizika alapjai, magsugárzások: természetes radioaktivitás, az atommag összetétele, izotópok, kötési energia, radioaktív bomlástörvény, felezési idő, C-14-es kormeghatározás, magreakciók, láncreakciók, radioaktív sugárzás áthaladása anyagon,

 

Radioimetriai alapfogalmak, az ionizáló sugárzások biológiai hatásai, a sugárvédelem alapelvei, sugárzásmérő detektorok.

 

Radioaktív nyomjelzés és orvosi alkalmazásai. Modern orvosi képalkotó módszerek: képalkotás radioaktív izotópok használatával, termográfia

 

Az ultrahang és orvosi alkalmazásai, Doppler effektus, echoenkefalográfia, röntgen tomográfia, pozitron emissziós tomográfia (PET), magmágneses rezonancia (MRI)

Gyakorlatok tematikája

2. hét

.

Vizsgainformáció

szóbeli vizsga

 

Ajánlott irodalom:

Damjanovich Sándor – Fidy Judit – Szöllősi János: Orvosi biofizika, Medicina, Budapest, 2006, ISBN: 963 226 024 4

Maróti Péter - Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába, Egyetemi jegyzet (JATE, Szeged), 1993