Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biofizika

Biofizika

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A fizika legalább három vonatkozásban kapcsolódik az orvosi és természetesen az állatorvosi tudományokhoz és gyakorlathoz. Bizonyos területeinek kellő ismerete segít egy sor alapvető élettani folyamat megértésében. A legtöbb hagyományos és modern diagnosztikai eljárás és eszköz célzott fizikai meggondolásokon alapszik. De egyre több az olyan gyógyító eljárás, amely kifejezetten fizikai eljárásnak tekinthető. A Biofizika átfogó elnevezésű tantárgy a fizika azon kiválasztott területeiről ad tömör ismereteket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az orvosi, állatorvosi gyakorlathoz.

Előadások tematikája

Mérések, fizikai mennyiségek, mértékegységek, mérési hibák, hibaterjedés Makrotranszport folyamatok: folyadékok áramlása I. ideális folyadékok
Folyadékok áramlása II. viszkózus folyadékok, közegellenállás, áramlás a keringési rendszerben
Mikrotranszport folyamatok Diffúzió, ozmózis, membránon keresztüli transzport, facilitált diffúzió), aktív transzport
Szedimentáció, ultracentrifugálás, A fény és alkalmazásainak fizikája: geometriai optika, visszaverődés, fénytörés, teljes visszaverődés
Fénytörés planparallel lemezen, prizmán, a fény diszperziója, optikai képalkotás, síktükör, lencsék, nevezetes sugármenetek, vékonylencse egyenlet, vastag lencsék
Az emberi szem, látásélesség, színlátás, optikai látáshibák, egyszerű nagyító, összetett mikrószkóp, fizikai fénytan (hullám optika): szuperpozició, interferencia
Huygens-Fresnel elv, fényelhajlás, az optikai eszközök felbontóképessége, Abbe feltétel, különleges mikrószkópok
Anyaghullámok, transzmissziós és pásztázó elektron mikroszkóp, a fényelektromos hatás, fény és anyag kölcsönhatása, szórás, elnyelődés, fényintenzitás gyengülése anyagban
A lézerek működési elve, tulajdonságaik. Röntgensugárzás keltése, tulajdonságai, hatásai, spektruma, gyengülése anyagban.
Az élő anyag elektromos tulajdonságai: passzív tulajdonságok Aktív elektromos tulajdonságok, a nyugalmi potenciál keletkezése és tulajdonságai., Nernst egyenletek, Na-K pumpa, válasz gyenge ingerre, akciós potenciál és terjedése
A membránpotenciál mérése. Testfelszíni potenciálok: EKG, EEG, katódsugár oszcilloszkóp, nagyfrekvenciás hőkeltés (elektromos diatermia)
Az atommagfizika alapjai, magsugárzások: természetes radioaktivitás, az atommag összetétele, izotópok, kötési energia, radioaktív bomlástörvény, felezési idő, C-14-es kormeghatározás, magreakciók, láncreakciók, radioaktív sugárzás áthaladása anyagon,
Radioimetriai alapfogalmak, az ionizáló sugárzások biológiai hatásai, a sugárvédelem alapelvei, sugárzásmérő detektorok.
Radioaktív nyomjelzés és orvosi alkalmazásai. Modern orvosi képalkotó módszerek: képalkotás radioaktív izotópok használatával, termográfia
Az ultrahang és orvosi alkalmazásai, Doppler effektus, echoenkefalográfia, röntgen tomográfia, pozitron emissziós tomográfia (PET), magmágneses rezonancia (MRI)

Értékelés leírása

A Biofizika kurzus csak tantermi előadásokból áll, a félév során nincs számonkérés, tudás ellenőrzés. Az aláírás egyetlen feltétele az, hogy a hallgató a Tanulmányi Osztályon bejelentkezzen a kurzusra és eleget tegyen az ezzel járó fizetési kötelezettségeknek.

Vizsgainformáció

A félév végi záróvizsga egy on-line tesztlapos vizsga. A megadott időpontok valamelyikére regisztrált hallgatók az adott időpontban érhetik el a Neptun rendszer által üzemeltetett unipoll szoftvert. A megjelenő tesztlap 30 kérdést tartalmaz 4 vagy 5 válaszajánlattal, amelyek közül általában csak egy helyes, de lehet kettő is. A vizsgázónak minden általa helyesnek ítélt választ meg kell jelölnie. A kérdésre adott válasz csak akkor helyes és 1 pontot ér, ha a vizsgázó az összes helyes választ kiválasztotta. Tehát ha az adott kérdésre két jó válasz volt, de a hallgató csak az egyiket jelölte meg jónak, a válasz értéke nulla. A vizsgázóknak 30 percük van a kitöltésre, a kitöltési sorrend nincs rögzítve.A hallgató a megadott időn belül kihagyhat kérdéseket, vagy visszatérhet előző kérdésekre.

Ajánlott irodalom:

Damjanovich Sándor – Fidy Judit – Szöllősi János: Orvosi biofizika, Medicina, Budapest, 2006, ISBN: 963 226 024 4

Maróti Péter – Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába, Egyetemi jegyzet (JATE, Szeged), 1993