Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biogeográfia 1. – biológus MSc

Biogeográfia 1. – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Előadás óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A fajok keletkezésének, elterjedésének, életének általános törvényszerűségeinek, illetve az evolúciós, földtörténeti változások, ökológiai tényezők és a fajok földfelszíni eloszlásának összefüggéseinek a megismerése. A biogeográfia általános törvényszerűségeinek, alapfogalmainak és összefüggéseinek elsajátítása.

 Az előadások kéthetente tömbösítve kerülnek megtartásra.

Ajánlott és kötelező irodalom:
Udvardy M. 1983. Dinamikus állatföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest.
Varga J. és Rácz I. 1996 Állatföldrajz. Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger. Kézirat.
Varga Z. 1984. A fajképződés. In: Vida G. (szerk.) Az evolúciókutatás frontvonalai, II. Natura, Budapest, pp. 99-157.
Varga Z. 1996. Fajképződés és biológiai sokféleség. Természet Világa II. különszám, pp. 11-15.
Varga Z. 2003. Biológiai sokféleség és természetvédelmi stratégia a Kárpát-medencében. In: Kerényi A. (szerk.) Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 150-169.
Pócs T. 1991. Növényföldrajz. In: Hortobágyi T, és Simon T. (szerk.) Növényföldrajz, társulástan, és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 27-168.
Sümegi P. 2001. A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai. JatePress, Szeged.
Lomolino, M.V., Riddle, B.R., Whittaker, R. J., Brown, J.H. 2010. Biogeography 4th edition. Sinauer
Pielou, E.C. 1980. Biogeography, Wieley & Sons

Előadások tematikája

1-2. Bevezetés. A biogeográfia tárgya, története, alapfogalmai.

3-4. A szigetbiogeográfia elmélete

5-6. Konzerváció biogeográfia

7-8. Pánbiogeográfia, Kladisztikus biogeográfia.

9-10. Biogeografiai felosztások

11-13. Areográfia.

14-15. Konzultáció

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet
Társelőadó: Dr. Fülöp Dávid
Előtanulmányi követelmény: Általános ökológia
Megj.: Mindkét szakirányon kötelező

Vizsgainformáció

vizsga