Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biogeográfia 2. – MSc

Biogeográfia 2. – MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A fajok keletkezésének, elterjedésének, életének általános törvényszerűségei, az evolúciós, földtörténeti változások, ökológiai tényezők és a fajok földfelszíni eloszlásának összefüggései. A biogeográfia általános törvényszerűségei, alapfogalmak és összefüggések. Paleobiogeográfia. Filogeográfia.
Ajánlott és kötelező irodalom:
Udvardy M. 1983. Dinamikus állatföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest.
Varga J. és Rácz I. 1996 Állatföldrajz. Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger. Kézirat.
Varga Z. 1984. A fajképződés. In: Vida G. (szerk.) Az evolúciókutatás frontvonalai, II. Natura, Budapest, pp. 99-157.
Varga Z. 1996. Fajképződés és biológiai sokféleség. Természet Világa II. különszám, pp. 11-15.
Varga Z. 2003. Biológiai sokféleség és természetvédelmi stratégia a Kárpát-medencében. In: Kerényi A. (szerk.) Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 150-169.
Pócs T. 1991. Növényföldrajz. In: Hortobágyi T, és Simon T. (szerk.) Növényföldrajz, társulástan, és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 27-168.
Sümegi P. 2001. A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai. JatePress, Szeged.
Lomolino, M. V., B. R. Riddle, R. J. Whittaker and James H. Brown. 2010. Biogeography, 4rd Edition. Sinauer Associates, Inc.
Avise, J. 2000. Phylogeography: The History and Formation of Species. President and Fellows of Harvard College.
Géczy Barnabás 1993. Ősállattan. Invertebrata Paleontologia. Tankönyvkiadó
Géczy Barnabás 1993. Ősállattan. Vertebrata Paleontologia. Tankönyvkiadó
Molnár B. 1997. A Föld és az élet fejlődése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 360.
Pálfy József 2000. Kihaltak és túlélők. Félmilliárd év nagy fajpusztulásai. Vince Kiadó, Tudomány-Egyetem sorozat

Előadások tematikája

 

1. Bevezetés

2. Biológiai folyamatok a biogeografiában. (adaptáció, fajkeletkezés, kihalások)

3.  A Föld kialakulása, tulajdonságai

4. A prekambrium, az élet kialakulása.

Földrajzi folyamatok a biogeografiában.

5. Paleozoikum 1. (Kambrium-Szilur)

6. Paleozoikum 2.

7. Paleozoikum 3. (paleozoós állat- és növényvilág)

8. Mezozoikum 1. (Triász, Jura)

9. Mezozoikum 2. (Kréta, mezozoós állat- és növényvilág)

10. Tercier

11. Kvaterner

12. A Kárpát-medence fejlődéstörténete és élővilágának a változasai

13. Filogeográfia 1.

14. Filogeográfia 2.

15. Konzultáció

 

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet
Társelőadó: Dr. Fülöp Dávid
Előtanulmányi követelmény: Általános ökológia
Megj.: Mindkét szakirányon kötelező

Vizsgainformáció

vizsga