Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Bioinformatika

Oktatás Kurzusok Bioinformatika
Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
beszámoló
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
20
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előtanulmányok: élettan írásbeli vizsga, vagy számítógépes statisztika gyakorlat
Előadó: Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár
További előadó: Dr. Fodor János egyetemi docens
Tematika:
 • A tudományban felhasznált módszerek és fejlődésük
 • A leggyakrabban használt molekuláris biológiai eljárások
 • A bioinformatika és a sziliko-biológia megjelenése
 • Az adatfeldolgozás és modellezés elméleti alapjai
 • A számítógépes szoftverek számára értelmezhető adatokról általában
 • A nagy adatbázisok használatának alapjai
  • A tömegspektroszkópia új technikái
  • A klónozás és a proteomanalízis alapjai
  • Struktúra-analízis
  • Interakciók
  • Funkcióanalízis
 • Hasonlóságvizsgálatok
  • A dot-blot-tól a mintafelismerésig
  • “Fasta”-típusú összehasonlítások
  • “Blast”-típusú összehasonlítások
  • A megfelelő összehasonlítási módszerek kiválasztása
Gyakorlat: Ismerkedés a nagy adatbázisokkal – elméleti ismeretek a gyakorlatban
Számonkérés: Adatbázisok kezeléséhez kötött feladatok önálló kidolgozása.
Osztályzás: ötfokozatú értékelés (jegy)