Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biológiai mérési módszerek- biológus MSc

Biológiai mérési módszerek- biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tárgy keretén belül a hallgatók többek közt a biofizika, biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, mikrobiológia, élettan, növényi ökofiziológia, stresszélettan, ökológia, cönológia, zoológia napjaink legkorszerűbb, illetve a legáltalánosabban alkalmazott vizsgálati módszereivel és műszereivel ismerkednek meg a különböző tárgyköröket oktató tanszékek, intézetek közreműködésével.

 

Gyakorlatok tematikája

 1. Fényabszorpciós és transzmissziós mérési technikák, a távérzékelés alapjai

2. A növények és növényállományok transzmissziós sajátosságai, vegetációs indexek

3. A légifotózás módszerei, eszközei, kiértékelése

4. Képfeldolgozási módszerek: raszteres és vektoriális eljárások

5. Fényemissziós mérési technikák, a klorofill fluoreszcencia indukciós vizsgálat

6. Levél (növényi szerv) és egyedszintű CO2 gázcsere mérési technikák

7. Állomány szintű CO2 fluxus mérési technika, az Eddy kovariancia mérési módszer

8. A talaj szénfluxus vizsgálata

9. Vegetáció térképezés

10. Bioindikáció és biomonitoring

11. Ökotoxikológiai vizsgálati módszerek

12. Elválasztási technikák, kromatógráfia

13. Etológiai vizsgálati módszerek. A távérzékelés lehetősége a zoológiában

14. A sokváltozós vizsgálati eredmények varianciájában rejlő információ analízisának vizsgálati módszerei, az ordináció és klasszifikáció

15. A modellezés alapjai és módszerei

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Csintalan Zsolt
Javasolt félév: 2.
Félévi óraszám: 0+30
Előtanulmányi követelmény: -
Kredit: 0+2
Megj.: Mindkét szakirányon kötelező
 

Vizsgainformáció

Ismeretek ellenőrzése: gyakorlati jegy