Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biológiai mérési módszerek- biológus MSc

Biológiai mérési módszerek- biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A Biológiai mérési módszerek c. tárgyat a biológus MSc képzés 2. félévében oktatjuk. A tantárgy célja a legfontosabb biológiai, biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálati módszerek bemutatása.

 

Előadások tematikája

Az Biológiai mérési módszerek oktatási programja a 2022/2023. tanév I. félévében:

Dátum Téma Előadó
Szeptember
16.
A spektrofotometria alapjai, látható fénnyel működő és UV-fotometria. Lángfotometria, fluorimetria, luminometria. Gyakorlati példák a módszerek alkalmazására. Vörösházi Júlia
Szeptember 23. Elválasztási módszerek: kromatográfia (papír-, vékonyréteg-, folyadék- és gázkromatográfia, HPLC; nano-módszerek), elektroforézis, gélszűrés, dialízis. Dr. Márton Rege Anna
Szeptember 30. A fehérjék minőségi kimutatása. Az összfehérje-koncentráció meghatározása: spektrofotometria alapú makro- és mikromódszerek (biuret, Folin, BCA, Bradford); refraktometria. Vörösházi Júlia
Október 7. A fehérjék specifikus mennyiségi meghatározása: gélelektroforézis, Western blot, ELISA. Dr. Mackei Máté
Október 14. A fehérjék szerkezeti szintjeinek vizsgálata: az aminosav-szekvencia és a térszerkezet meghatározása. Dr. Pilipecz Mihály
Október 21. Az enzimaktivitás vizsgálata: spektrofotometria alapú enzimkinetikai tesztek (makro- és mikromódszerek), luminometriás módszerek. Dr. Márton Rege Anna
Október 28. A DNS és az RNS izolálása. A nukleinsavak mennyiségi meghatározása (hagyományos módszerek, UV-fotometria), elektroforézise; Southern blot. Dr. Tráj Patrik
November 4. A reverz transzkripció folyamata. Polimeráz láncreakció: hagyományos és kvantitatív PCR. A nukleinsavak szekvenálása. Dr. Tráj Patrik
November 11. Az „-omics” szemlélet és a rendszerbiológia alapjai. Genomikai alapismeretek. Dr. Márton Rege Anna
November 18. Az eukarióta sejttenyészetek típusai; a primer sejttenyészetek létrehozása és jellemzése. Közös
November 25. Az eukarióta sejttenyészetek alkalmazása – gyakorlati kísérletes példák bemutatása. Dr. Papp Márton
December 2. A mikrobiológiai mennyiségi vizsgálatok alapjai. Vörösházi Júlia
December 9. Konzultáció
December
16.
Vizsgabeszámoló

 

Értékelés leírása

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az órák rendszeres látogatása. A hallgatói jelenlétet minden órán ellenőrizzük, max. 3 hiányzás engedélyezett.

Vizsgainformáció

A félév végi jegy megszerzéséhez egy esettanulmányt/kísérleti tervet kell kidolgozni, beadni, és az utolsó előadáson bemutatni. Az esettanulmányra szánt témákat szeptember végéig hirdetjük ki.