Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika (állatorvosoknak)

Biomatematika (állatorvosoknak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat felkészítse a szakterületükön előforduló alapvető statisztikai modellek és módszerek megértésére és alkalmazására. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kiadó, 2007, 2010, 2014, 2018, 2019.

A tantárgy tananyagai a Biomatematika tanszék e-learning felületén érhetők el.

Előadások tematikája

1. hét Bevezetés, leíró statisztika
2. hét A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás
3. hét Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson, normális)
4. hét A statisztikai következtetések logikája
5. hét Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot
6. hét Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba, nemparaméteres próbák).
7. hét Statisztikai próbák 3. Kvalitatív adatokra vonatkozó elemzések.
8. hét Korreláció- és regressziószámítás
9. hét Többszörös regresszió
10. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 1.
11. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 2.
12.hét Többszempontos ANOVA, többszörös összehasonlítások
13.hét ANCOVA (kovariáns, dummy változó, lineáris modell)
14. hét Kitekintés, bonyolultabb modellek

Gyakorlatok tematikája

1. hét R commander
2. hét Bevezetés, leíró statisztika
3. hét A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás
4. hét Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson)
5. hét A statisztikai következtetések logikája
6. hét Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot
7. hét Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba, nemparaméteres próbák.)
8. hét Statisztikai próbák 3. Kvalitatív adatok elemzése.
9. hét Korreláció- és regressziószámítás
10. hét Többváltozós regresszió
11. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 1.
12.hét Ismétlés
13.hét Zárthelyi
14. hét Pótló zárthelyi

Értékelés leírása

Rövid, elektronikus tesztek a gyakorlatok elején a 2-12. héten az előző előadás illetve gyakorlatok anyagából. 32 pont

Zárthelyi dolgozat: május elején 32 pont (≥ 16 pont szükséges)

A zárthelyin a részvétel kötelező. Nem lehet igazolatlanul hiányozni, csak orvosi igazolással, vagy hetesi gyakorlat miatt.
Csak gyakorlati feladatok, elméleti kérdések nem lesznek benne. A feladatok megoldásához szükséges a kapott eredmények értelmezése is.
Amennyiben nem ér el legalább 16 pontot a zárthelyin, nem írhatja meg a vizsgát.
Egy oldalnyi, saját kézzel írt jegyzetet lehet használni segítségnek.
A zárthelyit egy alkalommal újraírhatja májusban, ha nem hiányzott több, mint három gyakorlatról.
Házi feladatok: Legfeljebb 10 bónusz pontot lehet gyűjteni házi feladatokból.

Vizsgateszt: 36 pont (≥18 pont szükséges)

A vizsgát a vizsgaidőszakban lehet megírni, erre minden héten biztosítunk lehetőséget..
Csak elméleti kérdésekből fog állni, nem lesznek benne gyakorlati feladatok.
A végső pontszám az alábbiakból áll össze: rövid tesztek, zárthelyi dolgozat, vizsga és a házi feladatok. Összesen 100 + 10 pont (32+32+36+10).

Éredemjegyek: 0-50 : 1; 51-61 : 2; 62-72 : 3; 73-83 : 4; 84-110 : 5

Az aláírás (és a vizsgára bocsáthatóság) feltétele: legfeljebb 3 igazolatlan hiányzás (de semmiképpen nem a zárthelyiről) és a zárthelyin >50% elérése. A sikertelen zárthelyi az utolsó héten egyszer újraírható, ha a hallgató nem hiányzott háromnál több gyakorlatról.