Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika (állatorvosoknak)

Biomatematika (állatorvosoknak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat felkészítse a szakterületükön előforduló alapvető statisztikai modellek és módszerek megértésére és alkalmazására. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kiadó, 2007, 2010, 2014, 2018, 2019.

A tantárgy tananyagai a Biomatematika tanszék e-learning felületén érhetők el.

Előadások tematikája

 

1. hét

Bevezetés, leíró statisztika (könyv 1, 2, 4. fejezetek)

2. hét

A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás (könyv 3. fej.)

3. hét

Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson) (könyv 3. fej.)

4. hét

A statisztikai következtetés logikája (könyv 6.1 fej.)

5. hét

Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot (könyv 6.2, 7.1, 7.2 fej.)

6. hét

Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba) (könyv 6.2, 7.1, 7.2 fej.)

7. hét

Statisztikai próbák 3. Illeszkedés-, függetlenség- és homogenitásvizsgálat (binomiális próba, khi-négyzet próba, Fisher-féle egzakt próba) (könyv 7.3, 7.4 fej.)

8. hét

Korreláció- és regressziószámítás (könyv 8, 9.1-9.5, 9.7 fej.)

9. hét

Többszempontos ANOVA (könyv 10. fej.)

10. hét

ANCOVA (kovariáns, dummy változó, lineáris modell)

11. hét

Többszörös összehasonlítások, korrekciók, nemparaméteres módszerek (könyv 6.3 fej.)

12. hét

A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 1.

13. hét

A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 2.

14. hét

Kitekintés, bonyolultabb modellek

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok tematikája az előadást követi, a gyakorlatokon az elemzéseket az R Commanderrel végezzük.

Értékelés leírása

Rövid, elektronikus tesztek a gyakorlatok elején a 2-12. héten az előző előadás illetve gyakorlatok anyagából. 32 pont

Zárthelyi dolgozat: május elején 32 pont (≥ 16 pont szükséges)

A zárthelyin a részvétel kötelező. Nem lehet igazolatlanul hiányozni, csak orvosi igazolással, vagy hetesi gyakorlat miatt.
Csak gyakorlati feladatok, elméleti kérdések nem lesznek benne. A feladatok megoldásához szükséges a kapott eredmények értelmezése is.
Amennyiben nem ér el legalább 16 pontot a zárthelyin, nem írhatja meg a vizsgát.
Egy oldalnyi, saját kézzel írt jegyzetet lehet használni segítségnek.
A zárthelyit egy alkalommal újraírhatja májusban, ha nem hiányzott több, mint három gyakorlatról.
Házi feladatok: Legfeljebb 10 bónusz pontot lehet gyűjteni házi feladatokból.

Vizsgateszt: 36 pont (≥18 pont szükséges)

A vizsgát a vizsgaidőszakban lehet megírni, erre minden héten biztosítunk lehetőséget..
Csak elméleti kérdésekből fog állni, nem lesznek benne gyakorlati feladatok.
A végső pontszám az alábbiakból áll össze: rövid tesztek, zárthelyi dolgozat, vizsga és a házi feladatok. Összesen 100 + 10 pont (32+32+36+10).

Éredemjegyek: 0-50 : 1; 51-61 : 2; 62-72 : 3; 73-83 : 4; 84-110 : 5

Az aláírás (és a vizsgára bocsáthatóság) feltétele: legfeljebb 3 igazolatlan hiányzás (de semmiképpen nem a zárthelyiről) és a zárthelyin >50% elérése. A sikertelen zárthelyi az utolsó héten egyszer újraírható, ha a hallgató nem hiányzott háromnál több gyakorlatról.