Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika (állatorvosoknak)

Biomatematika (állatorvosoknak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat felkészítse a szakterületükön előforduló alapvető statisztikai modellek és módszerek megértésére és alkalmazására. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kiadó, 2007, 2010, 2014.
 

Előadások tematikája

 

1. hét

Bevezetés, leíró statisztika (könyv 1, 2, 4. fejezetek)

2. hét

A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás (könyv 3. fej.)

3. hét

Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson) (könyv 3. fej.)

4. hét

A statisztikai következtetés logikája (könyv 6.1 fej.)

5. hét

Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot (könyv 6.2, 7.1, 7.2 fej.)

6. hét

Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba) (könyv 6.2, 7.1, 7.2 fej.)

7. hét

Statisztikai próbák 3. Illeszkedés-, függetlenség- és homogenitásvizsgálat (binomiális próba, khi-négyzet próba, Fisher-féle egzakt próba) (könyv 7.3, 7.4 fej.)

8. hét

Korreláció- és regressziószámítás (könyv 8, 9.1-9.5, 9.7 fej.)

9. hét

Többszempontos ANOVA (könyv 10. fej.)

10. hét

ANCOVA (kovariáns, dummy változó, lineáris modell)

11. hét

Többszörös összehasonlítások, korrekciók, nemparaméteres módszerek (könyv 6.3 fej.)

12. hét

A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 1.

13. hét

A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 2.

14. hét

Kitekintés, bonyolultabb modellek

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok tematikája az előadást követi, a gyakorlatokon az elemzéseket az R Commanderrel végezzük.

Értékelés leírása

Röpdolgozatok (2 kérdés, 5 perc) minden gyakorlaton az előző heti előadás anyagából.

Két évközi zárthelyi dolgozat a gyakorlatok anyagából (számítógépes feladatmegoldás az R programmal).

Írásbeli vizsga (az előadások anyagából, feleletválasztós és kiegészítendő kérdésekkel).

Mind a két zárthelyit és a vizsgát is >50%-ra kell teljesíteni.

Az osztályzatba beleszámítanak a röpdolgozatok (16%) a két zárthelyi (24-24%) és a vizsga (36%).
0 – 50%: elégtelen
51 – 61%: elégséges
62 – 72%: közepes
73 – 83%: jó
84 – 100%: jeles

Az aláírás (és a vizsgára bocsáthatóság) feltétele: legfeljebb 2 igazolatlan hiányzás (de semmiképpen nem a zárthelyikről) és mindkét zárthelyin (külön-külön) >50% elérése. Egy sikertelen zárthelyi az utolsó héten egyszer újraírható, ha a hallgató nem hiányzott kettőnél több gyakorlatról.