Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika (állatorvosoknak)

Biomatematika (állatorvosoknak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat felkészítse a szakterületükön előforduló alapvető statisztikai modellek és módszerek megértésére és alkalmazására. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kiadó, 2007, 2010, 2014, 2018, 2019.

A tantárgy tananyagai a Biomatematika tanszék e-learning felületén érhetők el.

Szükséges előtanulmányok: Informatika

Előadások tematikája

1. hét Bevezetés, leíró statisztika
2. hét A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás
3. hét Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson, normális)
4. hét A statisztikai következtetések logikája
5. hét Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot
6. hét Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba, nemparaméteres próbák).
7. hét Statisztikai próbák 3. Kvalitatív adatokra vonatkozó elemzések.
8. hét Korreláció- és regressziószámítás
9. hét Többszörös regresszió
10. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 1.
11. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 2.
12.hét Többszempontos ANOVA, többszörös összehasonlítások
13.hét ANCOVA (kovariáns, dummy változó, lineáris modell)
14. hét Kitekintés, bonyolultabb modellek

Gyakorlatok tematikája

1. hét Rcommander
2. hét Bevezetés, leíró statisztika
3. hét A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás
4. hét Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson)
5. hét Gyakorlás
6. hét Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot
7. hét Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba,Levene-próba, nemparaméteres próbák.)
8. hét Statisztikai próbák 3. Kvalitatív adatok elemzése.
9. hét Gyakorlás
10. hét Korreláció- és regressziószámítás
11. hét Többszörös regresszió
12. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában
13. hét Gyakorlás
14. hét Pótló zárthelyi

Értékelés leírása

Rövid, elektronikus tesztek a gyakorlatok elején az előadás anyagából.
Három 40 perces zárthelyi dolgozat (feladatmegoldás az R Commanderrel). A zárthelyiken a részvétel kötelező, igazolatlan hiányzás sikertelen zh-nak számít. 

Elektronikus vizsga (csak elméleti kérdések) a vizsgaidőszakban. 

Az aláírás (és vizsgára bocsáthatóság) feltétele: legfeljebb 3 igazolatlan hiányzás (de semmiképpen nem a zárthelyiről) és a zárthelyiken >50% elérése. Egy sikertelen zárthelyi az utolsó héten egyszer újraírható, ha a hallgató nem hiányzott háromnál több gyakorlatról.