Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika (állatorvosoknak)

Biomatematika (állatorvosoknak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókat felkészítse a szakterületükön előforduló alapvető statisztikai modellek és módszerek megértésére és alkalmazására. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kiadó, 2007, 2010, 2014, 2018, 2019.

A tantárgy tananyagai a Biomatematika tanszék e-learning felületén érhetők el.

Szükséges előtanulmányok: Informatika

Előadások tematikája

1. hét Bevezetés, leíró statisztika
2. hét A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás
3. hét Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson, normális)
4. hét A statisztikai következtetések logikája
5. hét Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot
6. hét Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba, nemparaméteres próbák).
7. hét Statisztikai próbák 3. Kvalitatív adatokra vonatkozó elemzések.
8. hét Korreláció- és regressziószámítás
9. hét Többszörös regresszió
10. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 1.
11. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 2.
12.hét Többszempontos ANOVA, többszörös összehasonlítások
13.hét ANCOVA (kovariáns, dummy változó, lineáris modell)
14. hét Kitekintés, bonyolultabb modellek

Gyakorlatok tematikája

1. hét R commander 
2. hét Bevezetés, leíró statisztika 
3. hét A valószínűség fogalma, elemi valószínűségszámítás 
4. hét Valószínűségi változók, eloszlások (binomiális, Poisson) 
5. hét Gyakorlás 
6. hét Statisztikai próbák 1. (bevezetés és t-próbák), QQ-plot 
7. hét Statisztikai próbák 2. (ANOVA, F-próba, Levene-próba, nemparaméteres próbák.) 
8. hét Statisztikai próbák 3. Kvalitatív adatok elemzése. 
9. hét Gyakorlás 
10. hét Korreláció- és regressziószámítás 
11. hét Többszörös regresszió 
12. hét A valószínűségszámítás alkalmazása az epidemiológiában 
13.hét Gyakorlás 
14. hét Pótló zárthelyi 

Értékelés leírása

Rövid, elektronikus tesztek a gyakorlatok elején az előadások anyagából.  

Három 40 perces zárthelyi dolgozat (feladatmegoldás az R Commanderrel). A zárthelyiken a részvétel kötelező, igazolatlan hiányzás sikertelen zh-nak számít. 

Elektronikus vizsga (csak elméleti kérdéseka vizsgaidőszakban. 

Az aláírás (és vizsgára bocsáthatóság) feltétele: legfeljebb 3 igazolatlan hiányzás (de semmiképpen nem a zárthelyiről) és a zárthelyiken >50% elérése. Egy sikertelen zárthelyi az utolsó héten egyszer újraírható, ha a hallgató nem hiányzott háromnál több gyakorlatról.