Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika (biológus MSc)

Biomatematika (biológus MSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Bevezetés a biostatisztikába biológusok számára, R-es gyakorlatokkal.

Egy kevés valószínűségszámítás, majd statisztikai próbák, konfidencia-intervallumok, korreláció, regresszió, ANOVA, ANCOVA, általánosított lin. modell.

Irodalom: Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak, Pars, 2007, 2010, 2014.

Előadó: Dr. Reiczigel Jenő (L ép. 3. em. 304, fogadóóra csüt 16:30-17:30)

Előadás kedd 10:15-12:00, N ép. H1 terem, gyakorlat csüt 13:15-14:45, N ép. H1 terem

Előadások tematikája

A tematikát lásd a “Dokumentumtár” pontban (követelményrendszer és vizsgatematika) vagy a Moodle rendszerben.

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok tematikája R bevezetéssel indul, majd az előadásét követi.

Értékelés leírása

Gyak.jegyhez: kisdolgozatok, házi feladatok, órai aktivitás, két zárthelyi

Elméletből szóbeli vizsga (vizsgára bocsátható, aki az órákon részt vett és az évközi követelményeket teljesítette, azaz legalább kettes gyakorlati jegyet szerzett).

Vizsgainformáció

A hallgatók két tételt kapnak, egyet-egyet a megadott vizsgatematika két részéből (a tematikát lásd a “Dokumentumtár” pontban vagy a Moodle rendszerben)