Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biomatematika Zoológusoknak I. (BSc)

Biomatematika Zoológusoknak I. (BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Lecturer 

Dr. Lang Zsolt, [E-mail megjelenítése]

Dr. Kovács Ágnes, [E-mail megjelenítése]

Oktatás célja

A tantárgy célja a biológusok számára szükséges alapvető matematikai eszközök megismertetése és gyakorlása az R szoftver használatával kombinálva.

Tantárgy tartalma

A tantárgy a további valószínűségszámítási és statisztikai tanulmányokhoz szükséges matematika tananyagot tárgyalja. Halmazelméleti alapok. Descartes szorzat. Relációk. Logikai szimbólumok. Gráfelméleti alapfogalmak. Vektorok és mátrixok. Mátrixműveletek és tulajdonságaik. Lineáris összefüggőség. Lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága. Sorozatok és sorok. Függvénytani alapok. Határérték, folytonosság. Fontos függvénytípusok. Inverz függvények. A Differenciálszámítás alapjai.

Órák időpontja: szerda 10:15-11:00 (előadás), 12:15-13:45 (gyakorlat), kedd 10:15-11:45 (gyakorlat)

Ajánlott irodalom:

Izsák J. – Juhász-Nagy P. -Varga Z.: Bevezetés a biomatematikába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Példatárak:
Abonyi-Tóth Zs., Bajcsayné Fábián I. et al.: Biomatematikai feladatgyűjtemény, SZIE ÁOTK, 2001.
Bárczy B.: Differenciálszámítás. Bolyai könyvek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
Bárczy B.: Integrálszámítás. Bolyai könyvek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1992.

 

Értékelés leírása