Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biotechnológia (Biológia BSc)

Biotechnológia (Biológia BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tanszék neve: Élettani és Biokémiai Tanszék; Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék; Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Forgách Petra virology[PUT AT HERE]univet.hu

Résztvevő oktató(k): ld. az előadások tematikáját

A tantárgy képzési célja: A biotechnológia elméleti hátterének és gyakorlati módszereinek megismerése.

Ajánlott irodalom:

M. R. Green, J. Sambrook: MolecularCloning, ALaboratoryManual, FourthEdition, Cold Spring Harbor, New York 2012

J.M. Walker, R. Rapley: MolecularBiology and Biotechnology, FourthEdition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2002

Bálint Miklós: Molekuláris biológia. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2000

 

Előadások tematikája

Dátum Téma Előadó
február 6. Bevezetés. A molekuláris biológia alapjainak ismétlő áttekintése. A rekombináns géntechnológia eszközei: vektorok, restrikciós endonukleázok, DNS-ligáz, reverz transzkriptáz. Dr. Mátis Gábor
február 13. A rekombináns géntechnológia, a géntranszfer teljes folyamatának áttekintése Dr. Kissné Dr. Hatala Patrícia
február 20. A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei. A génexpresszió szabályozásának lehetőségei. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok Dr. Mátis Gábor
február 27. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek, különös tekintettel a Western blot módszerre Dr. Mackei Máté
március 6. Az „omics” szemlélet alapjai: genomika, transzkriptomika, proteomika, metabolomika. Új generációs vizsgálati módszerek a molekuláris biológiában Dr. Mátis Gábor
március 13. Eukarióta sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában Dr. Orbán Kata
március 20. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek: PCR, nukleinsav-szekvenálás. Dr. Harrach Balázs
március 27. Új generációs nukleinsav-szekvencia meghatározás
CRISPR DNS-módosítási módszerek
Dr. Fehér Enikő
Dr. Harrach Balázs
április 3. Protein kölcsönhatások detektálása és analízise Dr. Zádori Zoltán
április 10 Rekombináns technológia alkalmazása állati és humán vírusok elleni védekezésben Dr. Zádori Zoltán
április 24. Biotechnológiai beavatkozások szabályai Dr. Marosi András
május 8. konzultáció
május 15. konzultáció

Az előadásokat az Urbányi előadóban szerdánként 17:15-19:00 között tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük.

Értékelés leírása

A számonkérésfeltétele, típusa és módja:

A számonkérés feltétele a tárgy hallgatása / előadások látogatása. Írásbeli vizsga a hallgatókkal egyeztetett időpontban és helyen.

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%

Vizsgainformáció

  • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja. Letölthető dokumentumok: a dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.
  • A vizsga írásbeli, a vizsga időpontját a hallgatókkal történő egyeztetés során határozzuk meg.
  • Az írásbeli vizsgaalkalom elmulasztása vagy sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsgára / utóvizsgára van lehetőség.