Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biotechnológia (Biológia BSc)

Biotechnológia (Biológia BSc)

Nyelv
magyar
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

Tanszék neve: Élettani és Biokémiai Tanszék; Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék; Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Bakonyi Tamás

Résztvevő oktató(k): Kulcsárné Petrilla Janka, Mátis Gábor, Cseh Sándor, Cságola Attila, Bakonyi Tamás

A tantárgy képzési célja: A biotechnológia elméleti hátterének és gyakorlati módszereinek megismerése.

Ajánlott irodalom:

M. R. Green, J. Sambrook: MolecularCloning, ALaboratoryManual, FourthEdition, Cold Spring Harbor, New York 2012

J.M. Walker, R. Rapley: MolecularBiology and Biotechnology, FourthEdition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2002

Bálint Miklós: Molekuláris biológia. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2000

HeideSchatten, GheorgheConstantinescu, ComparativeReproductiveBiology, Blackwell Publishing, 2007.

D.E. Noakes, T.J. Parkinson, G.C.W. England (eds), VeterinaryReproduction and Obstetrics. 9th edition, SaundersElsevier, London, 2009.

SOLTI L.: Biotechnikai eljárások. In: HARASZTI J. – ZÖLDÁG L. (szerk.): A háziállatok szülészete és szaporodásbiológiája. Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1993. p. 547-622.

Előadások tematikája

Hét

Oktató neve

1.

A molekuláris biológia alapjainak áttekintése. A rekombináns géntechnológia eszközei.Kulcsárné Petrilla Janka

2.

A géntranszfer teljes folyamatának áttekintése.     Kulcsárné Petrilla Janka

3.

A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei. A génexpresszió szabályozásának lehetőségei. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok
Mátis Gábor

4.

Polimerázláncreakció                                                                         Bakonyi Tamás

5.

Nukleotid szekvencia meghatározás                                                Bakonyi Tamás

6.

Nukleinsav előállítási módszerek                                                         Cságola Attila

7.

Gén expressziósrendszerek                                                                  Cságola Attila

8.

Asszisztált reprodukció – állattenyésztési biotechnológia                   Cseh Sándor

9.

Asszisztált reprodukciós technikák. Ivarzás-szinkronizálás, mesterséges termékenyítés                                                                                           Cseh Sándor

10.

Embrióátültetés háziállatokban és főemlősökben                                 Cseh Sándor

11.

A kriobiológia alapjai I. Általános bevezető. Ivarsejtek és az embriók mélyhűtésének elméleti alapjai                                                               Cseh Sándor

12.

Kriobiológia II. Ivarsejtek és az embriók mélyhűtésének technikai vonatkozásai Cseh Sándor

13.

In vitro fertilizáció, „lombik bébi” technika; ivardeterminált sperma             Cseh Sándor

14.

Spindleview technika, asszisztált hatching és mikroinszeminációstechnikák  Cseh Sándor

15.

Konzultáció   KulcsárnéPetrilla Janka, Mátis Gábor, Cseh Sándor, Cságola Attila, Bakonyi Tamás

Értékelés leírása

A számonkérésfeltétele, típusa és módja:

A számonkérés feltétele a tárgy hallgatása / előadások látogatása. Írásbeli vizsga a hallgatókkal egyeztetett időpontban és helyen. Sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli utóvizsga (3 résztárgyból). Az írásbeli vizsga-alkalom elmulasztása esetén szóbeli vizsga (3 résztárgyból).

 

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%