Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Cikkolvasó szeminárium 2. – biológus MSc

Cikkolvasó szeminárium 2. – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A cikkolvasó szeminárium olyan kurzus, amelyen a hallgatók szakdolgozati témáikhoz kapcsolódó eredeti angol nyelvű vezető nemzetközi tudományos folyóiratokat olvasnak, értelmeznek és mutatnak be. E cikkek mind a klasszikus szakirodalmat, mind pedig a legújabb tudományos eredményeket felölelik. Megvitatjuk a kutatási módszer alkalmasságát, a következtetések általánosíthatóságát. A cikkolvasó szeminárium célja, hogy elősegítse a hallgatókat abban, hogyan elemezzenek kritikusan cikkeket és fejlessze a tudományos problémák angol nyelvű megvitatásának készségét.

KÖTELEZŐ IRODALOM

Kiadott szakcikkek

A gyakorlatokat tömbösítve tartják.

Előtanulmányi feltételek:
Nincs

Értékelés leírása

Az értékelés a diákok önálló felkészülése és órai munkája (cikkek angol nyelvű ismertetése, értékelése és a vitában való részvétel) alapján történik.
Tantárgyfelelős: Dr. Kis János
Javasolt félév: 2, 3, 4
Félévi óraszám: 0+15, 0+15, 0+30
Kredit: 0+1, 0+1, 0+2; összesen 4
Ismeretek ellenőrzése: gyakorlati jegy
Megj.: csak Zoológus szakirányon kötelező

Vizsgainformáció

--