Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Életvezetési készségek állatorvosoknak

Életvezetési készségek állatorvosoknak

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
beszámoló
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
1
Előadás óraszám / félév
9
Gyakorlat óraszám / félév
6
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Patológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A társadalom elvárásai szerint az állatorvosnak nemcsak széleskörű állatorvosi ismeretekkel kell rendelkeznie és számos szakmai tevékenységet önállóan, rutinszerűen kell végeznie, de a pl. munkatársakkal való együttműködésre, kommunikációra, praxis menedzsmentre vagy akár önképzésre is képesnek kell lennie. Hivatásunk számos területen kíván hozzáértést az állatorvostól. Ezeket a készségeket az angol szakirodalom „life skill”-nek hívja, amit talán életvezetési készségnek lehetne fordítani. A felsőfokú intézményekben zajló képzések, beleértve az állatorvostan-hallgatók oktatását is folyamatos fejlesztésen mennek keresztül a kor megváltozott igényeit és az új lehetőségeket figyelembe véve. Napjainkban már ide tartozik a nem szakmai kompetenciák oktatása is, ezért az indítani tervezett fakultáció több tanszék együttműködésében, a nem szigorúan állatorvos szakmai, life skill-eket leginkább felkaroló Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszéken valósulna meg. A teljesség igénye nélkül választott 3 tématerület a kommunikáció, a digitális készségek és a vállalkozói alapismeretek, amely készségek megismerése és elsajátítása egyaránt elengedhetetlen egy pályakezdő állatorvos számára.

Az új hallgatói elvárások alapján felmerül, hogy a megváltozott generációknak más jellegű tudásra, fejlesztésre is szüksége van, mint a korábbi diákoknak, illetve hogy a végzés utáni első napi kompetenciák köre nemcsak az állatorvosi tudást foglalja magába.

A fakultáció a félév során blokkosítva kerülne megtartásra, javasoltan 30 magyar és 30 angol hallgató részvételével.

Tantárgyfelelős: Dr. Mándoki Míra

Kérdés esetén a tárgyfelelős elérhetősége: [E-mail megjelenítése]

Előadások tematikája

Óra Téma/Topic
1. Bevezetés, elméleti háttér. Nem szakmai jellegű, mégis szükséges készségek az állatorvosi oktatásban – Introduction. Life skills in veterinary education (1 óra elmélet, online kérdőív kitöltése)
2-3. Az önismeret szerepe az állatorvosi munkában – Augnosis in veterinary practice

A kommunikáció formái az állatorvosi gyakorlatban – Forms of communication in veterinary practice (2 óra elmélet, házi feladat)

4-5. Kommunikációs gyakorlatok – Situation play for communication (2 óra gyakorlat, a házi feladat gyakorlati feldolgozása)
6-7. A digitális készségek szerepe az állatorvosi munka során – Digital competences in veterinary practice (2 óra elmélet, házi feladat)
8-9. A digitális készségek szerepe az állatorvosi munka során – Digital competences in veterinary practice (2 óra gyakorlat, a házi feladat gyakorlati feldolgozása)
10-11. Vállalkozási alapismeretek állatorvosoknak – Entrepreneurship in veterinary work (2 óra elmélet, házi feladat)
12-13. Vállalkozási alapismeretek állatorvosoknak – Entrepreneurship in veterinary work (2 óra gyakorlat, a házi feladat gyakorlati feldolgozása)
14-15. A fakultáció megbeszélése, lezárása, hallgatói visszacsatolás. Értékelés, önértékelés – Wrap up of the elective. Meaningful and motivating feedback, Assessment, self-assessment (2 óra elmélet, online kérdőív kitöltése)

Gyakorlatok tematikája

Óra Téma/Topic
1. Bevezetés, elméleti háttér. Nem szakmai jellegű, mégis szükséges készségek az állatorvosi oktatásban – Introduction. Life skills in veterinary education (1 óra elmélet, online kérdőív kitöltése)
2-3. Az önismeret szerepe az állatorvosi munkában – Augnosis in veterinary practice

A kommunikáció formái az állatorvosi gyakorlatban – Forms of communication in veterinary practice (2 óra elmélet, házi feladat)

4-5. Kommunikációs gyakorlatok – Situation play for communication (2 óra gyakorlat, a házi feladat gyakorlati feldolgozása)
6-7. A digitális készségek szerepe az állatorvosi munka során – Digital competences in veterinary practice (2 óra elmélet, házi feladat)
8-9. A digitális készségek szerepe az állatorvosi munka során – Digital competences in veterinary practice (2 óra gyakorlat, a házi feladat gyakorlati feldolgozása)
10-11. Vállalkozási alapismeretek állatorvosoknak – Entrepreneurship in veterinary work (2 óra elmélet, házi feladat)
12-13. Vállalkozási alapismeretek állatorvosoknak – Entrepreneurship in veterinary work (2 óra gyakorlat, a házi feladat gyakorlati feldolgozása)
14-15. A fakultáció megbeszélése, lezárása, hallgatói visszacsatolás. Értékelés, önértékelés – Wrap up of the elective. Meaningful and motivating feedback, Assessment, self-assessment (2 óra elmélet, online kérdőív kitöltése)

Értékelés leírása

A hallgató egy beszámoló készítésével ad számot tudásáról.