Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Epidemiológiai vizsgálatok…

Epidemiológiai vizsgálatok…

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
24
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

A tárgyban a hallgatók megismerik a legfontosabb mortalitási és morbiditási mutatókat, a kockázati és prognosztikai tényezők mérőszámait, és gyakorlatot szereznek ezek használatában. Megismerik az epidemiológiai vizsgálatok típusait és e vizsgálatok tervezésének alapvető kérdéseit. Megismerik és alkalmazzák a diagnosztikai tesztek kiértékelésére, összehasonlítására szolgáló statisztikai módszereket.

 

Ajánlott irodalom: 

Schoenbach VJ, Rosamond WD, Understanding the fundamentals of epidemiology — an evolving text, Fall 2000 Edition,
letölthető innen (2020.01.10): www.epidemiolog.net/evolving/FundamentalsOfEpidemiology.pdf

Előadások tematikája

Az előadások és gyakorlatok heti ütemterve
HÉT Előadások témája
1. hét Morbiditási és mortalitási mutatók. A kockázat mérőszámai
HÉT Gyakorlatok témája
1. hét u.az.
HÉT Előadások témája
2. hét Epidemiológiai vizsgálatok tervezése
HÉT Gyakorlatok témája
2. hét u.az.
HÉT Előadások témája
3. hét Diagnosztikai eljárások kiértékelése, összehasonlítása
HÉT Gyakorlatok témája
3. hét u.az.