Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Etológia 1. – biológia BSc

Etológia 1. – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfeleős: Dr. Kis János

A tárgy betekintést ad a viselkedéstudományok legfontosabb kérdéseibe. A hangsúlyt a viselkedés genetikai és idegi szabályozásának, valamint a viselkedés ökológiai funkciójának feltárására helyezzük. Áttekintünk néhány klasszikus etológiai elméletet, részletesen tárgyaljuk a viselkedés szabályozásának genetikai és neurohormonális hátterét. Foglalkozunk a viselkedés-stratégiák evolúcióbiológiai kérdéseivel, valamint a motivációs és döntési mechanizmusok modellezésével.

Kötelező irodalom: Kabai Péter: Etológia webjegyzet (http://www.behav.org/behav/)

Ajánlott: Csányi Vilmos: Etológia (Tankönyvkiadó)

Előadások tematikája

1. Az etológia gyökerei

2. Behaviorizmus, klasszikus tanuláselméletek

3. Klasszikus etológia

4. A viselkedésökológia szemlélete

5. Biológiai ritmusok

6. Egyszerűbb neurális szabályozó rendszerek

7. Érzékelés

8. A viselkedés genetikai háttere, evolúciója

9. Téri tájékozódás, élőhely-választás, ragadozók elleni védekezés

10. Kommunikáció, madárének

11. Szülői ráfordítás

12. Szaporodási rendszerek

13. Szociális viselkedés

14. Kogníció

15. Humánetológia

Értékelés leírása

Ismeretek ellenőrzése: vizsga

Vizsgainformáció

Beadandó dolgozat (2-4 oldal), szóbeli vizsga