Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Etológia 2. – biológia BSc Szünbiológia szakirány

Etológia 2. – biológia BSc Szünbiológia szakirány

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Gyakorlat óraszám / félév
90
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kis János

Az etológia tárgy gyakorlataként, a viselkedésbiológia modult választóknak kötelezően kerül sor az Etológia gyakorlatra. A viselkedés-biológia modul részeként a hallgatók elsajátítják a viselkedés vizsgálatok alapvető metodikáját. A viselkedés elemekre bontása, mintavétel a viselkedésből, az időből, az egyedekből. Eseményrekorder használata, az adatok feldolgozása.

Néhány előadásban foglalkozunk az etológiai vizsgálatok sajátosságaival:

  • kérdések, hipotézis
  • megfigyelés vagy kísérlet
  • a viselkedés adatok jellege
  • a viselkedés leírásának módszerei
  • az adatelemzés alapjai

 

Eközben a hallgatók kutatási témát választanak, a témákat a megvalósíthatóság és a módszertan szempontjából megbeszéljük.  A hallgatók 10-15 óra megfigyelést végeznek, a félév során a vizsgálathoz, módszertanhoz és az adatok értékeléséhez a gyakorlat idejében kapnak konzultációs lehetőséget. A saját kutatás elővizsgálat szintű, tehát olyan eredményeket várunk, amik alapján tervezhető lehet egy valódi kutatás. 

Gyakorlatok tematikája

1. Etológiai vizsgálatok tervezése. Kísérlet vagy megfigyelés? Milyen adatokra van szükség (gyakoriság, időtartam, latencia, szekvencia)?

2.A viselkedés felbontása elemekre. Leírás funkció ill. forma alapján. Állapotok és események.

3. Mintavételi módszerek. Mintavétel az időből, csoportból, viselkedés elemekből. Az adatok értékelésének módja.

4. Saját vizsgálat tervezése. Azok, akik Vis.Biol.Kut. Csoportban választottak szakdolgozati témát, a szakdolgozat kérdésének egy részét dolgozhatják fel. Akik máshol szakdolgoznak, kapnak egy alkalmas feladatot.

5. Hallgatói kutatás.

6. Hallgatói kutatás.

7. Hallgatói kutatás.

8. Hallgatói kutatás.

9. Hallgatói kutatás.

10. Hallgatói kutatás.

11. Hallgatói kutatás.

12. Hallgatói kutatás.

13. Konzultáció.

14. Irásbeli beszámoló benyújtása, az eredmények előadása szóban.

Értékelés leírása

Megj.: csak viselkedésbiológia modulban kötelező

Előtanulmányi követelmény: biomatematika, statisztika, etológia I.
Ismeretek ellenőrzése: gyakorlati jegy