Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Etológia és módszertana – biológus MSc

Etológia és módszertana – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Előadás
Az előadásokon a klasszikus etológiai ismereket bővítjük ki a viselkedésbiológia újabb eredményeivel. Különös gondot fordítunk a viselkedés neurális szabályozásának megismerésére. Főbb témakörök: biológiai ritmusok, központi mintázat generátorok, egyszerű hálózatok, kommunikáció, szülő-utód kapcsolat, bevésődés, párhűség, adaptív tanulási formák, kogníció, humánetológia.

Gyakorlat
A hallgatók elsajátítják a viselkedés vizsgálatok alapvető metodikáját. A viselkedés elemekre bontása, mintavétel a viselkedésből, az időből, az egyedekből. Eseményrekorder használata, az adatok feldolgozása. A beadandó dolgozat egy viselkedés jelenség kvantitatív elemzése.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Kabai Péter: Etológia webjegyzet módszerek (http://www.behav.org/behav)

Elmélet:
Alcock J. 1995: Animal Behavior – An Evolutionary Approach. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts (Magyar fordítása: www.behav.org)
Csányi Vilmos: Etológia – Tankönyvkiadó
Kabai Péter: Viselkedés-biológiai óravázlatok (www.behav.org)
Gyakorlat:
Kabai Péter: Etológiai módszerek (webjegyzet, www.behav.org)

Előadások tematikája

1. Biológiai ritmusok

2. Életmód és vizuális észlelés

3. Életmód és kémiai érzékelés

4. Konfliktus és kooperáció

5. Evolúciós fegyverkezési verseny

6. Optimalizációs modellek a viselkedés-ökológiában

7. Játékelméleti modellek a viselkedés-ökológiában

8. A viselkedés tényezők szerepe a populáció dinamikájában

9. Szaporodási rendszerek és a genetikai változatosság

10. Az etológiai kutatás szerepe a konzervációbiológiában

11. Tanuláselméletek

12. Kogníció

13. Szülői ráfordítás

14. A főemlősök szaporodási rendszere

15. Humánetológia

Gyakorlatok tematikája

Néhány előadásban foglalkozunk az etológiai vizsgálatok sajátosságaival:

  • kérdések, hipotézis
  • megfigyelés vagy kísérlet
  • a viselkedés adatok jellege
  • a viselkedés leírásának módszerei
  • az adatelemzés alapjai

 

Eközben a hallgatók kutatási témát választanak, a témákat a megvalósíthatóság és a módszertan szempontjából megbeszéljük.  A hallgatók 5-10 óra megfigyelést végeznek, a félév során a vizsgálathoz, módszertanhoz és az adatok értékeléséhez a gyakorlat idejében kapnak konzultációs lehetőséget. A saját kutatás elővizsgálat szintű, tehát olyan eredményeket várunk, amik alapján tervezhető lehet egy valódi kutatás. 

Értékelés leírása

Az Ökológia és Zoológia szakirány közös tárgya

Tantárgyfelelős: Dr. Kis János
Javasolt félév: 3.
Félévi óraszám: 30 + 30
Előtanulmányi követelmény:
Kredit: 2 + 2
Ismeretek ellenőrzése: beadandó dolgozat, félév végi vizsga

Vizsgainformáció

A hallgatók a félév során 4-5 előadást tartanak a témákhoz kapcsolódó tudományos közlemények alapján.