Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Evolúcióbiológia – biológus MSc

Evolúcióbiológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

Az előadásokon a Populációgenetika és evolúcióbiológia tárgy ismeretére épülve részletesen tárgyaljuk az evolúciós folyamatok megértéséhez szükséges fogalmakat és modelleket.
Gondolati vezérfonalunk a genetikai sokféleség eredete és fenntartása.

 Előadások  anyaga, képletgyűjtemény: www.univet.hu

FUTUYMA, D. J.: Evolution
Sinauer Associates, Sunderland, 2009, könyvtárban olvasható

 

Előadások tematikája

1.Mi az evolúció? Evolúció a szemünk láttára, RNS evol kémcsőben, HIV evolúciója, baktériumok antibiotikum rezisztencia evolúciója.
2.A természetes szelekció sebessége, szelekció és a változatosság.
3.A szelekció szintjei. Adaptáció. Rokonszelekció.
4.Genetikai sodródás. Beltenyésztés.
5.A változatosság forrásai: mutáció és migráció. A populációk száttagoltsága.
6.A molekuláris evolúció neutrális elmélete.  A molekuláris evolúció sebessége.  Genom evolúció.
7.Az ivarosság evolúciója és következményei: hermafroditizmus, anizogámia, szexuális szelekció.
8.Fajfogalom, fajkeletkezés, makroevolúció.
9.Kvantitatív jellegek evolúciója. Koevolúció.
10.Az egyedfejlődés evolúciója.
11.Életmenet evolúció. Altruizmus, kooperáció, evolúciós játékelmélet.
12.Humán evolúció.
13.Az élet keletkezése, a földi élet története, az evolúció nagy lépései.

Értékelés leírása

Kollokvium az előadások anyagából.

Vizsgainformáció

Biológiai Intézet