Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Evolúcióbiológia – biológus MSc

Evolúcióbiológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

Az előadásokon a Populációgenetika és evolúcióbiológia tárgy ismeretére épülve részletesen tárgyaljuk az evolúciós folyamatok megértéséhez szükséges fogalmakat és modelleket.
Gondolati vezérfonalunk a genetikai sokféleség eredete és fenntartása.

  • Előadások anyaga, képletgyűjtemény: www.univet.hu
  • FUTUYMA, D. J.: Evolution
  • Sinauer Associates, Sunderland, 2009, könyvtárban olvasható

Előadások tematikája

1. alkalom:

Mi az evolúció? Evolúció a szemünk láttára, RNS evol kémcsőben, HIV evolúciója, baktériumok antibiotikum rezisztencia evolúciója.

2. alkalom:

A természetes szelekció sebessége, szelekció és a változatosság.

3. alkalom:

A szelekció szintjei. Adaptáció. Rokonszelekció.

4. alkalom:

Genetikai sodródás. Beltenyésztés.

5. alkalom:

A változatosság forrásai: mutáció és migráció. A populációk száttagoltsága.

6. alkalom:

A molekuláris evolúció neutrális elmélete. A molekuláris evolúció sebessége. Genom evolúció.

7. alkalom:

Az ivarosság evolúciója és következményei: hermafroditizmus, anizogámia, szexuális szelekció.

8. alkalom:

Fajfogalom, fajkeletkezés, makroevolúció.

9. alkalom:

Kvantitatív jellegek evolúciója. Koevolúció.

10. alkalom:

Az egyedfejlődés evolúciója.

11. alkalom:

Életmenet evolúció. Altruizmus, kooperáció, evolúciós játékelmélet.

12. alkalom:

Humán evolúció.

13. alkalom:

Az élet keletkezése, a földi élet története, az evolúció nagy lépései.

Értékelés leírása

Kollokvium az előadások anyagából.

Vizsgainformáció

Biológiai Intézet