Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Evolúcióbiológia – biológus MSc

Evolúcióbiológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biológiai Intézet
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

Az előadásokon a Populációgenetika és evolúcióbiológia tárgy ismeretére épülve részletesen tárgyaljuk az evolúciós folyamatok megértéséhez szükséges fogalmakat és modelleket.

Gondolati vezérfonalunk a genetikai sokféleség eredete és fenntartása.

Előadások anyaga, képletgyűjtemény: www.univet.hu

FUTUYMA, D. J.: Evolution

Sinauer Associates, Sunderland, 2009, könyvtárban olvasható

Előadások tematikája

 1. Mi az evolúció? Evolúció a szemünk láttára, RNS evol kémcsőben, HIV evolúciója, baktériumok antibiotikum rezisztencia evolúciója.
 2. A természetes szelekció sebessége, szelekció és a változatosság.
 3. A szelekció szintjei. Adaptáció. Rokonszelekció.
 4. Genetikai sodródás. Beltenyésztés.
 5. A változatosság forrásai: mutáció és migráció. A populációk száttagoltsága.
 6. A molekuláris evolúció neutrális elmélete.  A molekuláris evolúció sebessége.  Genom evolúció.
 7. Az ivarosság evolúciója és következményei: hermafroditizmus, anizogámia, szexuális szelekció.
 8. Fajfogalom, fajkeletkezés, makroevolúció.
 9. Kvantitatív jellegek evolúciója. Koevolúció.
 10. Az egyedfejlődés evolúciója.
 11. Életmenet evolúció. Altruizmus, kooperáció, evolúciós játékelmélet.
 12. Humán evolúció.
 13. Az élet keletkezése, a földi élet története, az evolúció nagy lépései.

Értékelés leírása

Kollokvium az előadások anyagából.

Vizsgainformáció

Biológiai Intézet