Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Funkcionális növényökológia – biológus MSc

Funkcionális növényökológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Növényökológiai és növényökofiziológiai fogalmak és folyamatok alábbi tárgyköreinek oktatása illetve modellekben történő alkalmazásuk. Növényi populációk közötti interakciók. Degradáció és diszturbancia. Kompetíció, a források megszerzése és hasznosítása. A növényökofiziológiai folyamatok és a környezeti tényezők kapcsolatai: a sugárzás, hőmérséklet, víz, éghajlat, légkör és talaj, mint környezeti tényezők. Növényi állományok anyag és energiaforgalma. Növekedésanalízis, növényi produkció, az adaptáció és a tolerancia megnyilvánulása.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Tuba, Z, Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J (2007): Botanika I-III. Nemzeti Tankönykiadó Budapest.
Larcher, W. (1995): Physiological Plant Ecology, Springer
Crawley, M (1989): Plant Ecology, Blackwell
Chapin FS, Matson PA, Mooney HA (2002): Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, New York, Berlin, Heidelberg, Barcelona, Hong Kong, London, Milánó, Párizs, Szingapúr, Tokyo

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Nagy Zoltán
Javasolt félév: 3.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: Növénybiológia, Növényökológia (BSc)
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga
Megj.: Ökológia szakirányon kötelezően választható