Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Gabonabiológia

Gabonabiológia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
16
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Vetter János ([E-mail megjelenítése])

A tantárgy képzési célja:

Részletesen bemutatni legfontosabb, termesztett növénycsoportunk fajait, botanikai, kultúr- és termesztéstörténetét, kémiai összetételüket, hasznosítási lehetőségeiket és az utóbbi évek új táplálkozásélettani eredményeit és következtetéseit.

Kötelező szakirodalom:

Előadások anyaga

Előadások tematikája

Hét
1. Tárgyunk témája, célja, követelményei. A gabonafélék jelentősége ma a világban. Domesztikációjuk: a neolitikus forradalom.
2. A pázsitfűfélék családjának rövid jellemzése. A legfontosabb gabonafélék bemutatása: a búza és a rozs.
3. Az árpa, a zab, a rizs és a kukorica.
4. A köles, a cirokfélék és a muhar. A gabonaszerű növények (pszeudocereáliák): Amaranthusok és a quinoa.
5. A gabonák kémiai összetétele: nutritív és antinutritív anyagok (lektinek, fitátok, amiláz és proteáz gátlók, glutének stb.)
6. A gabonák hasznosításának lehetőségei, ennek gyakorlata, problémái
7. A gabonafélék élettani hatásai.
8. Összefoglalás

Vizsgainformáció

A számonkérés típusa és módja:

Írásbeli vizsga