Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Genetika és populációgenetika – biológus MSc

Genetika és populációgenetika – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
practical grade + semi-final examination
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

 

A tantárgy oktatásának célja az öröklődés alapjainak, prokarióta és eukarióta genomok szerkezetének, a genomkomponensek jellegzetességeinek ismertetése. Az alapismereteken felül kitérünk a fejlődésgenetika, epigenetika, genomi imprinting, öröklött genetikai betegségek, az öregedés genetikája, jelátvitel, tumorgenetika területése. A populációgenetika alapvető folyamatainak ( mutáció, szelekció, sodródás, rekombináció, migráció) tárgyalása után áttekintjük a beltenyésztés, széttagoltság és az ivari szelekció témáit.

Kötelező irodalom:

dr. Kövér Szilvia és Szabó Krisztián: Az előadások és gyakorlatok pdf formátumban a dokumentumtárba feltöltött anyaga

 

Ajánlott irodalm:

Griffith AJF (2015) Introduction to Genetic Analysis, 11th ed.

Pecsenye Katalin: Populációgenetika

Hartl, D, L & Clark, A, G: Principles of Population Genetics

 

 

 

 

 

 

Előadások tematikája

1.

02/06 

Mendeli genetika, nemhez kötött öröklődés. HWE(KSz)

2.

02/13.

Természetes szelekció, mutációs-szelekciós egyensúly, mutációs teher. (KSz)

3.

02/20

Sodródás, beltenyésztés. (KSz)

 

4.

02/27

Rekombináció és kapcsoltsági egyensúly. (KSz)

5.

03/06

Neutrális elmélet, FST, széttagoltság. (KSz)

6.

03/13

Ivarmeghatározás, dózis-kompenzáció. (KSz)

7.

03/20

Kvantitatív genetika. DNS labor módszerek. (KSz)

03/27

tavaszi szünet

8.

04/03

(Konzultáció) (KSz)

9.

04/10

-

10.

04/17

-

11.

04/24

Génszabályozás, miRNS. (KSz)

12.

05/08

Fejlődésgenetika. Jelátvitel.  (SzK)

 

13.

05/15

Tumorgenetika. (SzK)

Gyakorlatok tematikája

1.

02/06 

Mendeli genetika, nemhez kötött öröklődés, családfaelemzések. (KSz)

2.

02/13.

Mutációs szelekciós egyensúly, mutációs teher. Beltenyésztési koefficiens családfából. (KSz)

3.

02/20

Populus szimulációk: szelekció, sodródás, beltenyésztés, migráció (KSz)

4.

02/27

Kapcsoltsági egyensúly. Populus szimuláció: szexuális szelekció. (KSz)

5.

03/06

Fixálódási esélyek, FST, széttagoltság. Effektív egyedszám. (KSz)

6.

03/13

ZH (KSz)

7.

03/20

-

03/27

 

8.

04/03

PÓTZH (KSz)

9.

04/10

DNS-labor. (VN)

10.

04/17

DNS-labor. (VN, Nemesházi Edina)

11.

04/24

-

12.

05/08

-

13.

05/15

-

Értékelés leírása

•Gyakorlatgyakjegy
–számítási feladatok: mendeli családfaelemzés (nemhez kötött), populációgenetikai számítások, R, Populus szimulációk (képletgyűjt, 1.o. jegyzet)
dolgozat 50p, 2 x 45perc
–HF max 10  „bónuszpont”

            --DNS laborgyak, Vili Nóra, jegyzőkönyv,  aláírás

•Elmélet: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban, 3 alkalom,

4 nagy + 10 kis kérdés (4x10 + 10x2 pont),
90 perc

Vizsgainformáció

írásbeli vizsga