Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Genetika és populációgenetika – biológus MSc

Genetika és populációgenetika – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Biológiai Intézet
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

A tantárgy oktatásának célja az öröklődés alapjainak, prokarióta és eukarióta genomok szerkezetének, a genomkomponensek jellegzetességeinek ismertetése. Az alapismereteken felül kitérünk a fejlődésgenetika, epigenetika, genomi imprinting, öröklött genetikai betegségek, az öregedés genetikája, jelátvitel, tumorgenetika területése. A populációgenetika alapvető folyamatainak ( mutáció, szelekció, sodródás, rekombináció, migráció) tárgyalása után áttekintjük a beltenyésztés, széttagoltság és az ivari szelekció témáit.

Kötelező irodalom:

  • dr. Kövér Szilvia és Szabó Krisztián: Az előadások és gyakorlatok pdf formátumban a dokumentumtárba feltöltött anyaga

Ajánlott irodalm:

  • Griffith AJF (2015) Introduction to Genetic Analysis, 11th ed.
  • Pecsenye Katalin: Populációgenetika
  • Hartl, D, L & Clark, A, G: Principles of Population Genetics

Előadások tematikája

1.
02/06
Mendeli genetika, nemhez kötött öröklődés. HWE(KSz)
2.
02/13.
Természetes szelekció, mutációs-szelekciós egyensúly, mutációs teher. (KSz)
3.
02/20
Sodródás, beltenyésztés. (KSz)
4.
02/27
Rekombináció és kapcsoltsági egyensúly. (KSz)
5.
03/06
Neutrális elmélet, FST, széttagoltság. (KSz)
6.
03/13
Ivarmeghatározás, dózis-kompenzáció. (KSz)
7.
03/20
Kvantitatív genetika. DNS labor módszerek. (KSz)
03/27 tavaszi szünet
8.
04/03
(Konzultáció) (KSz)
9.
04/10
10.
04/17
11.
04/24
Génszabályozás, miRNS. (KSz)
12.
05/08
Fejlődésgenetika. Jelátvitel.  (SzK)
13.
05/15
 –

Gyakorlatok tematikája

1.
02/06
Mendeli genetika, nemhez kötött öröklődés, családfaelemzések. (KSz)
2.
02/13.
Mutációs szelekciós egyensúly, mutációs teher. Beltenyésztési koefficiens családfából. (KSz)
3.
02/20
Populus szimulációk: szelekció, sodródás, beltenyésztés, migráció (KSz)
4.
02/27
Kapcsoltsági egyensúly. Populus szimuláció: szexuális szelekció. (KSz)
5.
03/06
Fixálódási esélyek, FST, széttagoltság. Effektív egyedszám. (KSz)
6.
03/13
ZH (KSz)
7.
03/20
03/27  –
8.
04/03
PÓTZH (KSz)
9.
04/10
DNS-labor. (VN)
10.
04/17
DNS-labor. (VN, Nemesházi Edina)
11.
04/24
12.
05/08
13.
05/15

Értékelés leírása

Gyakorlatgyakjegy

  • számítási feladatok: mendeli családfaelemzés (nemhez kötött), populációgenetikai számítások, R, Populus szimulációk (képletgyűjt, 1.o. jegyzet) dolgozat 50p, 2 x 45perc
  • HF max 10  „bónuszpont”
  • DNS laborgyak, Vili Nóra, jegyzőkönyv,  aláírás

Elmélet:

  • írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban, 3 alkalom, 4 nagy + 10 kis kérdés (4×10 + 10×2 pont), 90 perc

Vizsgainformáció

írásbeli vizsga