Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Genetika és populációgenetika – biológus MSc

Genetika és populációgenetika – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

A tantárgy oktatásának célja az öröklődés alapjainak, prokarióta és eukarióta genomok szerkezetének, a genomkomponensek jellegzetességeinek ismertetése. Az alapismereteken felül kitérünk a fejlődésgenetika, epigenetika, genomi imprinting, öröklött genetikai betegségek, az öregedés genetikája, jelátvitel, tumorgenetika területése. A populációgenetika alapvető folyamatainak ( mutáció, szelekció, sodródás, rekombináció, migráció) tárgyalása után áttekintjük a beltenyésztés, széttagoltság és az ivari szelekció témáit.

Kötelező irodalom:
 • dr. Kövér Szilvia és Szabó Krisztián: Az előadások és gyakorlatok pdf formátumban a dokumentumtárba feltöltött anyaga
Ajánlott irodalom:
 • Griffith AJF (2015) Introduction to Genetic Analysis, 11th ed.
 • Pecsenye Katalin: Populációgenetika
 • Hartl, D, L & Clark, A, G: Principles of Population Genetics

Előadások tematikája

1. alkalom (02/06)

Mendeli genetika, nemhez kötött öröklődés. HWE(KSz)

2. alkalom (02/13.)

Természetes szelekció, mutációs-szelekciós egyensúly, mutációs teher. (KSz)

3. alkalom (02/20)

Sodródás, beltenyésztés. (KSz)

4. alkalom (02/27)

Rekombináció és kapcsoltsági egyensúly. (KSz)

5. alkalom (03/06)

Neutrális elmélet, FST, széttagoltság. (KSz)

6. alkalom (03/13)

Ivarmeghatározás, dózis-kompenzáció. (KSz)

7. alkalom (03/20)

Kvantitatív genetika. DNS labor módszerek. (KSz)

(03/27)

tavaszi szünet

8. alkalom (04/03)

(Konzultáció) (KSz)

9. alkalom (04/10)

10. alkalom (04/17)

11. alkalom (04/24)

Génszabályozás, miRNS. (KSz)

12. alkalom (05/08)

Fejlődésgenetika. Jelátvitel. (SzK)

13. alkalom (05/15)

Tumorgenetika. (SzK)

Gyakorlatok tematikája

1. alkalom (02/06)

Mendeli genetika, nemhez kötött öröklődés, családfaelemzések. (KSz)

2. alkalom (02/13.)

Mutációs szelekciós egyensúly, mutációs teher. Beltenyésztési koefficiens családfából. (KSz)

3. alkalom (02/20)

Populus szimulációk: szelekció, sodródás, beltenyésztés, migráció (KSz)

4. alkalom (02/27)

Kapcsoltsági egyensúly. Populus szimuláció: szexuális szelekció. (KSz)

5. alkalom (03/06)

Fixálódási esélyek, FST, széttagoltság. Effektív egyedszám. (KSz)

6. alkalom (03/13)

ZH (KSz)

7. alkalom (03/20)

(03/27)

8. alkalom (04/03)

PÓTZH (KSz)

9. alkalom (04/10)

DNS-labor. (VN)

10. alkalom (04/17)

DNS-labor. (VN, Nemesházi Edina)

11. alkalom (04/24)

12. alkalom (05/08)

13. alkalom (05/15)

Értékelés leírása

Gyakorlatgyakjegy
 • számítási feladatok: mendeli családfaelemzés (nemhez kötött), populációgenetikai számítások, R, Populus szimulációk (képletgyűjt, 1.o. jegyzet)
  dolgozat 50p, 2 x 45perc
 • HF max 10 „bónuszpont”
 • DNS laborgyak, Vili Nóra, jegyzőkönyv, aláírás
Elmélet:
 • írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban, 3 alkalom,
 • 4 nagy + 10 kis kérdés (4×10 + 10×2 pont), 90 perc

Vizsgainformáció

írásbeli vizsga