Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Globális ökológiai problémák – biológus MSc

Globális ökológiai problémák – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

 

tantárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán

A fokozatosan emelkedő hosszú időtartamú légköri CO2 szint cönológiai, vegetációdinamikai és ökofiziológiai hatásai a növénytársulásokra. A paleoklimatológiai változások növényökológiai és -ökofiziológiai hatásai. A jelenlegi klímaváltozás cönológiai, vegetációdinamikai és ökofiziológiai hatásai. A degradáció és diszturbáció hatása a cönológiai, vegetációdinamikai és ökofiziológiai folyamatokra. A troposzferikus és sztratoszferikus ózon mennyiségi változásának növényökológiai következményei. A környezetterhelések növényökológiai hatásai.

Diamond, J. : Összeomlás

Előadások tematikája

1. Üvegházhatás, fizikai alapok  I.  

2. Üvegházhatás, fizikai alapok  II.  

3. Globális klímaváltozás, jelenségek (hőmérsékleti változások csapadékeloszlás, globális és hazai változások)  

4. Emelkedő légköri CO2 szint és N depozíció hatásai (levélszintű növényélettani hatásai, növekedésre gyakorolt hatások és akklimatizáció, N-nel adott interakció)  

5. Természetes megújuló források (vízkészletek, talaj) helyzete, sivatagosodás  

6. Diverzitás csökkenése, erdőpusztulás  

7. Élelmiszertermelés és a biomassza-alapú energiatermelés Földhasználat, adaptáció, mitigáció  

8. ZH

9. A biogeokémiai ciklusokban tapasztalt változások, az izotópos vizsgálatok szerepe a  biogeokémiai ciklusok jellemzésében.  

10. Ökoszisztéma szolgáltatások 1. (Ökoszisztéma szolgáltatások típusok, Ökológiai lábnyom és számításának módszertana )  

11. Klíma-konferenciák története, eredményei és kudarcai  

12. Ökoszisztéma szolgáltatások komplex (ökológiai, gazdasági, társadalmi) modellje

13. Nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények, trendek, Duna-stratégia, hazai szabályozások

14. Szennyezés, bioindikáció, fitoremediáció  

15. ZH

Értékelés leírása

Biológia MSc

Javasolt félév: 4.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény:
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga
Megj.: Ökológia szakirányon kötelező

Vizsgainformáció

Félévközi  ZH-k

Szóbeli vizsga