Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Gombaismeret

Gombaismeret

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Cserhalmi Dániel, [E-mail megjelenítése]

Előtanulmányi követelmények: nincs

Előadások helyszínei: Növénytani Tanszék, 1077. Bp. Rottenbiller u. 50. 1/6.

A tárgy célja, hogy bemutassa a 100 legfontosabb ehető és mérgező gomba taxont, ezek legfontosabb morfológiai ismérveit, megkülönböztetésük módját. Ismertesse a legfontosabb gombamérgezési típusokat, ezek tüneteit, a terápia lehetőségeit, a gombagyűjtés és a hasznosítás szabályait.

Szakirodalom

Kötelező: ALBERT,L.-LOCSMÁNDI, CS.-VASAS, G. : Ismerjük fel a gombákat! Ehető és mérges gombák. 1-2. GABÓ 1995.

Ajánlott: JAKUCS ERZSÉBET: Bevezetés a mikológiába. Egyetemi jegyzet, ELTE Budapest, 1996.
BRATEK Z., JAKUCS E., RIMÓCZI I., SILLER I.: Gombák. [Fungi] In: UJHELYI P. (szerk.): Élővilág enciklopédia. A Kárpát-medence növényei és gombái. Kossuth Kiadó, Budapest p. 20-45. 2006.
TURCSÁNYI G., SILLER I. (TURCSÁNYI G. szerk.): Növénytan. A növényekről és a gombákról alap-, közép- és felsőfokon. [Botany. About plants and fungi on basic, medium and high levels] Kossuth Kiadó, Budapest 1998.
LAESSOE T.: Gombák. Határozó kézikönyvek sorozat, PANEM-GRAFO, Budapest 1998.
HAGARA L.: Gombák képes enciklopédiája. Új ex libris könyvkiadó 1999.
SILLER I.: Jótanácsok gombagyűjtőknek, erdőjáróknak. Magyar Gomba, Az Országos zöldség terméktanács gomba tagozat lapja, 10: 1516. 1999.
SILLER I.: Vörös lista készül veszélyeztetett gombáinkról. Természet Világa 1999.
SILLER I : Gombamérgezések. IN: ALBERT L., JAKUCS E., KÉKEDI T., LOCSMÁNDI Cs., SILLER I., VASAS G. (szerk. JAKUCS E.): Gombaszakértői praktikum. Flaccus kiadó, Bp. p. 125-159. 2008.

 

 

Előadások tematikája

Előadások heti bontásban
Hét  
1. Bevezetés a gombák világába, felépítésük, sajátságaik
2. Sejttani, rendszertani és élettani áttekintés
3. Életmód és ökológiai típusok
4. Részletes fajismeret
5. Részletes fajismeret
6. Részletes fajismeret
7. Részletes fajismeret
8. Részletes fajismeret
9. Részletes fajismeret
10. Részletes fajismeret
11. Részletes fajismeret
12. Részletes fajismeret
13. Gombamérgezések és elhárításuk Gombagyűjtés, kereskedelem, termesztés

Értékelés leírása

Ismeretek ellenőrzése: kollokvium

A tárgy követelménye, hogy a hallgató ismerje fel és jellemeze a bemutatott és tárgyalt, fontos mérgező és ehető gombafajokat. Legyen tisztában a gombagyűjtés és hasznosítás szabályaival, ismerje a mérgezések főbb csoportjait, ezek tüneteit, a mérgezéskori teendők lényegét.

 

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%

 

Vizsgainformáció

A vizsga szóban történik, két tétel húzásával.
Időpontok: félév végén lesz elérhető a Neptun rendszerben
Vizsgák helye: félév végén lesz elérhető a Neptun rendszerben
Kezdés: 9:00
Jelentkezés: a Neptun rendszerben
Halasztás: vizsga előtti munkanap 12 óráig a Neptun rendszerben.

 

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%

 

Megjegyzés: Az elméleti vizsga feltétele a leggyakoribb gombafajok liofilizált példányainak felismerése!