Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Igazságügyi állatgenetika

Igazságügyi állatgenetika

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Élőkövetelmények: Állatorvosi genetika és állattenyésztéstan

Az előadások témái (5 héten át 5×3 órában):

Témakörök
Összehasonlító igazságügyi orvostan és az igazságügyi genetika történeti-, törvényi- és etikai hátterének áttekintése, állati jogok, bűncselekmények és helyszínek. Tudományos alapú helyszínelés, mintatípusok.
Igazságügyi genetikai vizsgálatok ragadozó madarakon
Genetikai alapok, genetikai polimorfizmusok a sejtmagi- és mitokondriális genomban, a gyakori érintett állatfajok genetikai alapismerete, technológia és módszertan, valószínűsítő és igazoló vizsgálatok.
Populáció genetikai alapok, statisztika, a genetikai profil, egyediség, leszármazás. Igazságügyi genetika a gyakorlatban, „wildlife forensics”, esettanulmányok
Bevezetés a forenzikus gondolkodásba, esettanulmányok
Konzultáció, vizsga

 

A számonkérés formája: Írásbeli vizsga (teszt)

Felelős tanár: Dr. Zenke Petra

Előadók: Dr. Zenke Petra, Dr. Pádár Zsolt, Dr. Szabó Krisztián, Zorkóczy Orsolya

Értékelés leírása

Írásbeli vizsga

A kurzus célja: Az igazságügyi genetika állatfajokkal kapcsolatos területeinek aktuális áttekintése, gyakorlati alkalmazási lehetőségei.