Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Lőrincz Márta

Előtanulmányi követelmény: Bevezetés a biológiába

A tantárgy képzési célja: Immunológia alapismereteinek elsajátítása

Ajánlott irodalom:
Erdei Anna – Sármay Gabriella – Prechl József: Immunológia. 4. átdolg. kiad. Medicina, 2012.

 

Előadások tematikája

Immunológia alapjai

Tematika

2020/2021 I. félév

Biológus BSC 3. év

Óra Dátum Téma
1. 09.16. Bevezetés
2. 09.16. Az első védelmi vonal
3. 09.23. Antigén
4. 09.23. PRR
5. 09.30. Fagocitózis
6. 09.30. Antigén prezentáció
7. 10.07. Komplementrendszer
8. 10.07. Gyulladás
9. 10.14. T-sejtek fejlődése
10. 10.14. B-sejtek fejlődése
11. 10.21. Celluláris Immunválasz
12. 10.21. Humorális immunválasz
13. 10.28. Immunszabályozás
14. 10.28. Immunszabályozás
15. 11.04. MHC, BCR, TCR szerkezete
16. 11.04. MHC, BCR, TCR képződésük genetikai háttere
17. 11.11. Immuntolerancia
18. 11.11. Immunológiai memória
19. 11.18. Az immunológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása
20. 11.18. Az immunológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása
21. 11.25. Laboratóriumi diagnosztika
22. 11.25. Laboratóriumi diagnosztika
23. 12.02. Nyálkahártya és bőr védelme
24. 12.02. Patogénekkel szembeni védelem
25. 12.09. Patogénekkel szembeni védelem
26. 12.09. Az immunrendszer törzsfejlődése
27. 12.16. Az immunrendszer törzsfejlődése
28. 12.16. Az immunrendszer törzsfejlődése

Értékelés leírása

A számonkérés feltétele, típusa és módja: részvétel az előadásokon, vizsga (kollokvium, írásbeli)

 • Vizsgák időpontjai: 2020. december 22., 2020. január 12. és 2020. január 26.
 • Szükség esetén a pótvizsga napja: 2020. február 2.
 • A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.
 • A vizsga kezdete 9.00.
 • A vizsga írásban történik.
 • Az írásbeli vizsga két részből áll, egy egyszerű választásos tesztből és egy ábraelemzésből. Mindkét résznek legalább 60%-ban helyesnek kell lennie a sikeres vizsgához.
 • Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő munkanapon érhető el a Neptunon, és a második munkanapon lehet a tanszéken megtekinteni.
 • Pótvizsga írásban tehető.
 •  A vizsgák helyszíne a tanszéken (Hungária krt. 23-25) lesz  a gyakorló teremben.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében Dr. Lőrincz Mártához kell fordulni.

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%