Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Lőrincz Márta

Előtanulmányi követelmény: Bevezetés a biológiába

A tantárgy képzési célja: Immunológia alapismereteinek elsajátítása

Ajánlott irodalom:
Erdei Anna – Sármay Gabriella – Prechl József: Immunológia. 4. átdolg. kiad. Medicina, 2012.

 

Előadások tematikája

Immunológia alapjai

 

Tematika

 

 

2019/2020 I. félév

Biológus BSC 3. év

 

Óra Dátum Előadó Téma
1. 09.11. L.M. Bevezetés
2. 09.11. L.M. Az első védelmi vonal
3. 09.18. Sz-S.É. Veleszületett immunitás: résztvevő sejtek, antigén megkötése, phagocytosis folyamata (kemotaxis, abszorpció –FcR-, ölés)
4. 09.18. Sz-S.É. Antigének: endo és exoantigének, epitópok szerkezete, mennyisége, PAMP és DAMP
5. 09.25. Sz-S.É. Antigén prezentáció MHC-n és CD1-en
6. 09.25. Sz-S.É. Szerzett immunrendszer: Thelper-sejtek, a T sejt receptor
7. 10.02. Sz-S.É. Sejtközvetített immunválasz
8. 10.02. Sz-S.É. Az ellenanyagok és B sejt receptor
9. 10.09. Sz-S.É. 1.      Humorális immunválasz
10. 10.09. Sz-S.É. Komplement rendszer
11. 10.16. Sz-S.É. Nyálkahártya és bőr védelme
12. 10.16. Sz-S.É. A BCR és TCR képződésének genetikai háttere
13. 10.23.
14. 10.23.
15. 10.30. Sz-S.É. T-sejtek fejlődése, aktivációja
16. 10.30. Sz-S.É. B-sejtek aktivációja, B-sejtek, mint antigénprezentáló sejtek
17. 11.06. L.M. Immunszabályozás
18. 11.06. L.M. Immuntolerancia
19. 11.13. G.D. Immunológiai memória
20. 11.13. G.D. Magzatok-, újszülöttek immunválasza és maternális immunitás
21. 11.22. L.M. Patogénekkel szembeni védelem
22. 11.22. L.M. Patogénekkel szembeni védelem
23. 11.27. L.M. 2.      Aktív és passzív védelem
24. 11.27. L.M. 3.      Az immunrendszer törzsfejlődése.
25. 12.04. L.M. 4.      Az immunrendszer törzsfejlődése.
26. 12.04. L.M. 5.      Az immunrendszer törzsfejlődése.
27. 12.11. L.M. Laboratóriumi diagnosztika
28. 12.11 L.M. Laboratóriumi diagnosztika

 

Értékelés leírása

A számonkérés feltétele, típusa és módja: részvétel az előadásokon, vizsga (kollokvium, írásbeli)

 • Vizsgák időpontjai: 2019. december 18, 2020. január 8. és 2020. január 22.
 • Szükség esetén a pótvizsga napja: 2020. január 29.
 • A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.
 • A vizsga kezdete 9.00.
 • A vizsga írásban történik. Erre 3 vizsganapot jelölünk ki a vizsgaidőszakban (az első, harmadik és ötödik héten).
 • Az írásbeli vizsga két részből áll, egy egyszerű választásos tesztből és egy ábraelemzésből. Mindkét résznek legalább 60%-ban helyesnek kell lennie a sikeres vizsgához.
 • Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő munkanapon érhető el a Neptunon, és a második munkanapon lehet a tanszéken megtekinteni.
 • Pótvizsga írásban tehető.
 •  A vizsgák helyszíne a tanszéken (Hungária krt. 23-25) lesz  a gyakorló teremben.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében Dr. Lőrincz Mártához kell fordulni.

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%