Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Lőrincz Márta

Előtanulmányi követelmény: Bevezetés a biológiába

A tantárgy képzési célja: Immunológia alapismereteinek elsajátítása

Ajánlott irodalom:

Valkó A. és Lőrincz M.: Immunológiai illusztrációk könyve. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft, 2020.

Erdei Anna – Sármay Gabriella – Prechl József: Immunológia. 4. átdolg. kiad. Medicina, 2012.

 

Előadások tematikája

Immunológia alapjai

Tematika

2022/2023 I. félév

Biológus BSC 3. év

Óra Dátum Téma
1. 09.12. Bevezetés
2. 09.12. Az első védelmi vonal
3. 09.19. Antigén
4. 09.19. PRR, fagocitózis
5. 09.26. Gyulladás
6. 09.26. Antigén prezentáció
7. 10.03. T-sejtek fejlődése
8. 10.03. B-sejtek fejlődése
9. 10.10. Limfociták aktiválása
10. 10.10. Celluláris Immunválasz
11. 10.17. Humorális immunválasz
12. 10.17. Immunszabályozás
13. 10.24. Immunszabályozás
14. 10.24. Komplement rendszer
15. 11.07. MHC, BCR, TCR szerkezete
16. 11.07. MHC, BCR, TCR képződésük genetikai háttere
17. 11.14. Immuntolerancia
18. 11.14. Immunológiai memória
19. 11.21. Laboratóriumi diagnosztika
20. 11.21. Laboratóriumi diagnosztika
21. 11.28. Nyálkahártya és bőr védelme
22. 11.28. Patogénekkel szembeni védelem
23. 12.05. Patogénekkel szembeni védelem
24. 12.05. Az immunrendszer törzsfejlődése
25. 12.12. Az immunrendszer törzsfejlődése
26. 12.12. Az immunrendszer törzsfejlődése

Értékelés leírása

A számonkérés feltétele, típusa és módja: részvétel az előadásokon, vizsga (kollokvium, írásbeli)

 • Vizsgák időpontjai: 2022. december 19. (Szóbeli), 2022. december 20. (Írásbeli), 2023. január 9. (Szóbeli) és 2023. január 10. (Írásbeli)
 • Szükség esetén a pótvizsga napja: 2023. február 1.
 • A vizsgára történő jelentkezés és vizsga halasztása a NEPTUN rendszeren keresztül lehetséges.
 • A vizsga kezdete 9.00.
 • A vizsga előadás formájában vagy írásban történik.
 • Az írásbeli vizsga két részből áll, egy egyszerű választásos tesztből és egy ábraelemzésből. Mindkét résznek legalább 60%-ban helyesnek kell lennie a sikeres vizsgához.
 • Az írásbeli vizsga eredménye a vizsgát követő munkanapon érhető el a Neptunon, és a második munkanapon lehet a tanszéken megtekinteni.
 • Pótvizsga írásban tehető.
 •  A vizsgák helyszíne a tanszéken (Hungária krt. 23-25) lesz  a gyakorló teremben.
 • A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében személyesen Gulyás Dominikhoz kell fordulni, elektronikus úton pedig az immunology@univet.hu e-mail címre  kell levelet írni.

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%