Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Invazív fajok ökológiája – biológus MSc

Invazív fajok ökológiája – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet

társelőadó: Dr. Botkaa-Dukát Zoltán

Elton, Ch. (2000): The Ecology of Invasions by Animals and Plants – Univ. Chicago Press

Lockwood, J. – Hoopes, M. – Marchetti, M. (2006): Invasion Ecology – Blackwell

Begon, M. – Townsend, C.R. – J.L. Harper (2006): Ecology – From individuals to ecosystems, 4.kiadás, Blackwell 

Standovár T.  – R. B. Primack (2001): A természetvédelem biológiai alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

1. Bevezetés, alapfogalmak; Traszport utak és vektorok

2. Invazív fajok számának trendjei

3. Propagulumok; Zavarás (diszturbancia)

4. Megtelepedés sikeressége

5. Invazív fajok geográfiai terjedése; Nem natív fajok terjedésének ökológiája, a terjedés sebessége.

6. Betolakodók” evolúciója; Jóslások, hatás becslés és kezelés

7. „Invazív fajok ökológiai hatása; Impakt

8. Növényi invázió

9. Inváziós képesség

10. A természetes ellenségek szerepe

11. A közösségek biológiai invázióval szembeni ellenálló képességét befolyásoló tényezők

12. Legfontosabb özönnövények Magyarországon

13. Hazai élőhelyek inváziós fertőzöttsége

14. Védekezés az inváziós fajok ellen

15. Biológiai homogenizáció (biotic homogenization)

Értékelés leírása

megj.: Ökológia szakirányon kötelezően választható

Vizsgainformáció

szóbeli vizsga