Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Járványtan I.

Járványtan I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
75
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Értékelés

·      Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.

·      A félévben két írásbeli beszámolót tartunk, ezek eredménye adja a gyakorlati jegyet.

·      A zárthelyi időpontja október 19. és november 16. Az első zárthelyi az október 13-i, a második a november 10-i előadással záruló anyagra terjed ki.

·      A zárthelyiket online, az unipoll program alkalmazásával bonyolítjuk le.

·      A pótzárthelyiket október 26-án és november 23-án tartjuk.

·      A pót-pótzárthelyi november 30-án lesz.

·      A beszámolók 80-80 állítást tartalmaznak, és el kell dönteni, hogy az állítás helyes-e vagy hamis.

·      Értékelés: jeles (75-80 pont), jó (70-74 pont), közepes (65-69 pont), elégséges (60-64 pont), elégtelen (59 pont vagy az alatt).

·      Az írásbeli beszámolóról való hiányzás vagy elégtelen beszámoló pótlására a pótzárthelyi és a pót-pótzárthelyi szolgál.

·      A félév akkor fogadható el, ha mindkét zárthelyi eredménye legalább elégséges.

Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás

 

A járványtan oktatása egyidős az állatorvosképzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, járványtanát, kórfejlődését, tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt kap az egyes fertőző betegségek diagnosztikája, elkülönítő kórjelzése, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségei, de kitérünk a közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.
Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

·      felismerni a fertőző állatbetegségek klinikai tüneteit és kórbonctani elváltozásait,

·      megfelelő mintavétellel elősegíteni a fertőző állatbetegségek kórjelzését,

·      laboratóriumi módszerek alkalmazásával diagnosztizálni a fertőző állatbetegségeket,

·      a fertőző betegségekkel kapcsolatos diagnosztikai eredményeket értékelni,

·      a megállapított fertőző betegségeket gyógykezelni és megelőzni,

·      a szükséges védekezési eljárásokat kidolgozni és alkalmazni,

·      a szükséges állat-egészségügyi és közegészségügyi intézkedéseket megtenni.

Előkövetelmény ·      Immunológia, Belgyógyászat 2, Kórbonctan 3
Oktatók

·      Fodor László dr. egyetemi tanár

·      Forgách Petra dr. egyetemi adjunktus

·      Lőrincz Márta dr. egyetemi adjunktus

·      Malik Péter dr. osztályvezető

·      Rusvai Miklós dr. egyetemi tanár

A járványtan plenáris gyakorlatok

·      A járványtan plenáris gyakorlatok során állatfajonkénti bontásban foglalkozunk a fertőző betegségek elkülönítő kórjelzésével.

·      A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező. Igazolt hiányzás esetében (pl. klinikai gyakorlat) is pótolni kell a gyakorlatot. A pótlás december 7-én 7.15-kor a Hetzel tanteremben tartott írásbeli beszámoló formájában történik, ahol a gyakorlat anyagához kapcsolódó néhány kérdésre kell válaszolni.

·      A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett heteken.

Oktatási feltételek Az előadásokat a Magyary-Kossa tanteremben, a plenáris gyakorlatokat pedig a Kotlán Sándor és a Marek József tanteremben tartjuk. A power point program segítségével tartott előadások keretében bemutatjuk az egyes betegségek klinikai tüneteit és kórbonctani elváltozásait. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk.
Ajánlott irodalom

·      Varga J. – Rusvai M. – Fodor L.: A háziállatok fertőző betegségei. Budapest, Magyar Állatorvosi Kamara Kft. 2018.

·      Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck Veterinary Manual 11th Ed. Merck & Co. Inc. 2016

·      Greene, C.E. (Ed.) Infectious diseases of the dog and cat. 4th. Ed., Saunders. 2012.

·      Gyles, C.L. et al. (Eds): Pathogenesis in bacterial infections in animals. 4th Ed. Wiley-Blackwell, 2010.

·      http://www.oie.int

·      Peek, S. – Divers, T.J. (Eds.): Rebhun’s diseases of dairy cattle 3rd Ed. Saunders, 2018

·      Sellon, D.C., Long, M.T. (Eds) Equine infectious Diseases. 2nd. Ed. Elsevier, 2014.

·      Swayne, E.D. (Ed. ch.): Diseases of poultry. 14th Ed. Blackwell. 2019

·      Timoney, J.F. et al. (Eds.): Hagan and Brunner’s Microbiology and Infectious Diseases. 8th Ed. Comstock Publishing Associates 1988.

·      Zimmerman, J.J. et al. (Eds.): Diseases of swine. 11th Ed. Wiley-Blackwell, 2019.

·      Letölthető dokumentumok: A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.

Vizsgainformációk ·      Vizsga a tavaszi félévben (a Járványtan II. végén).

Előadások tematikája

Előadások részletes témája

 

Időpont

 

Óra Téma
09.15.K 2 Általános járványtan (Jt001)
09.18.P 3 Általános járványtan (Jt001)
09.22.K 2 Circovírusok okozta betegségek (Jt002)
09.25.P 3 Parvovírusok, papilloma- és polyomavírusok okozta betegségek (Jt003-004)
09.29.K 2 Adenovírusok okozta betegségek (Jt005)
10.02.P 3 IBR, herpesmamillitis, roncsoló orrhurut, Aujeszky-betegség, sejtzárványos rhinitis, a ló herpesvírusok okozta betegségei (Jt006)
10.06.K 2 A kutya herpesvírus okozta betegsége, a macska fertőző rhinotracheitise, fertőző laryngotracheitis, kacsapestis, galambherpes (Jt007)
10.09.P 3 Marek-betegség (Jt007)
Himlővírusok okozta betegségek (ált.), orthopoxvírusok okozta betegségek, tőgyhimlő, szarvasmarha fertőző göbös szájgyulladása, varas szájfájás (Jt008)
10.13.K 2 Juh- és kecskehimlő, bőrcsomósodáskór, sertéshimlő, myxomatosis, baromfihimlő (Jt009)
10.16.P 3 Afrikai sertéspestis (Jt010)
Ragadós száj- és körömfájás. (Jt013)
10.20.K 2 Picornavírusok okozta betegségek (Fertőző sertésbénulás, a sertés hólyagos betegsége, a sertés Senecavirus A okozta hólyagos betegsége, a csirkék fertőző agy- és gerincvelő-gyulladása). (Jt011); a kacsa vírus okozta májgyulladása, encephalomyocarditis. Astrovírusok okozta betegségek (Jt012)
10.27.K 2 Calicivírusok okozta betegségek (sertés hólyagos kiütése, macska calicivírusos náthája, nyulak vérzéses betegsége /RHD, EBHD). Hepatitis E okozta betegségek. (Jt014)
Fertőző bursitis (Jt017)
10.30.P 3 A ló fertőző agy- és gerincvelőgyulladásai. (Jt018)
Reovírusok okozta betegségek (kéknyelvbetegség, afrikai lópestis, lóencephalosis, epizoociás vérzéses betegség, rotavírusok okozta betegségek (Jt015-016)
11.03.K 2 Orthoreovírusok okozta fertőzések, baromfi reovírusok okozta megbetegedése). (Jt015-016)
Flavivírusok okozta betegségek (kullancsencephalitis, louping ill, nyugat-nílusi láz, Usutu-vírus okozta betegség, szúnyogok által közvetített egyéb flavivírus fertőzések, BVD, Border disease). (Jt019a-b)
11.06.P 3 Flavivírusok okozta betegségek (kullancsencephalitis, louping ill, nyugat-nílusi láz, Usutu-vírus okozta betegség, szúnyogok által közvetített egyéb flavivírus fertőzések, BVD, Border disease). (Jt019a-b)
Sertéspestis (Jt020).
Bunyavírusok okozta betegségek (Jt021).
11.10.K 2 Orthomyxovírusok okozta betegségek (sertésinfluenza, lóinfluenza, madárinfluenza). (Jt022)
11.13.P 3 Paramyxovírusok okozta betegségek (parainfluenza, keleti marhavész, kiskérődzők pestise, szopornyica). (Jt023-024)
11.17.K 2 Paramyxovírusok okozta betegségek (Hendra, Nipah, szarvasmarha járványos köhögése, baromfi metapneumovírus okozta megbetegedése). (Jt023-024)
Baromfipestis. (Jt023-024)
11.20.P 3 Arterivírusok okozta betegségek (a ló fertőző arteritise, PRRS). (Jt025)
Coronavírusok okozta betegségek (szarvasmarhák coronavírus okozta betegsége, TGE, sertések járványos hasmenése, a sertés delta-coronavírus okozta hasmenése, hemagglutináló coronavírus okozta agy- és gerincvelőgyulladás). (Jt026-027)
11.24.K 2 Coronavírusok okozta betegségek (a macska fertőző peritonitise, a kutya coronavírus okozta betegsége, a csirke fertőző bronchitise, a pulyka bélgyulladása) (Jt026-027)
11.27.P 3 Rhabdovírusok okozta betegségek (fertőző hólyagos szájgyulladás, ephemeral fever, veszettség). (Jt028)
12.01.K 2 Retrovírusok okozta betegségek (szarvasmarha-leukosis, a juh tüdőadenocarcinomája, macskaleukosis). (Jt029)
12.04.P 3 Retrovírusok okozta betegségek (baromfileukosis, reticuloendotheliosis, maedi-visna, kecske arthritis-encephalitis (Jt030). A ló fertőző kevésvérűsége, a háziállatok szerzett immunhiány-betegségei). Bornavírusok okozta betegségek (Jt031)
12.08.K 2 Fertőző encephalopathiák (Jt032)
12.11.P 3 Lépfene (Jt033),
Clostridiumok okozta gázödémás betegségek (Jt034)
12.15.K 2 Clostridiumok okozta enterotoxaemiák, intoxikációk, a baromfi clostridiumok okozta betegségei (Jt035)
12.18.P 3 Staphylo- és streptococcosisok (Jt036), indexaláírás.

Gyakorlatok tematikája

Plenáris

10.12-10.16. A fertőző betegségek kórjelzésének általános szempontjai, a laboratóriumi mintavétel és mintaküldés szabályai (Jt101)
10.19-10.22. A kutya és a macska vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt103)
10.26-10.30. A szarvasmarha vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt102)
11.02-11.06. A sertés vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt105)
11.09-11.13. A baromfi vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt104)
11.16-11.20. A ló vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt106)
12.07. 7.15 Pótgyakorlat

 

Értékelés leírása

Értékelés ·      Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.

·      A félévben két írásbeli beszámolót tartunk, ezek eredménye adja a gyakorlati jegyet.

·      A zárthelyi időpontja október 19. és november 16. Az első zárthelyi az október 13-i, a második a november 10-i előadással záruló anyagra terjed ki.

·      A zárthelyiket online, az unipoll program alkalmazásával bonyolítjuk le.

·      A pótzárthelyiket október 26-án és november 23-án tartjuk.

·      A pót-pótzárthelyi november 30-án lesz.

·      A beszámolók 80-80 állítást tartalmaznak, és el kell dönteni, hogy az állítás helyes-e vagy hamis.

·      Értékelés: jeles (75-80 pont), jó (70-74 pont), közepes (65-69 pont), elégséges (60-64 pont), elégtelen (59 pont vagy az alatt).

·      Az írásbeli beszámolóról való hiányzás vagy elégtelen beszámoló pótlására a pótzárthelyi és a pót-pótzárthelyi szolgál.

·      A félév akkor fogadható el, ha mindkét zárthelyi eredménye legalább elégséges.

Vizsgainformáció

Vizsga a tavaszi félévben (a Járványtan II. végén).