Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Járványtan II.

Járványtan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + államvizsga (záróvizsga)
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
7
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
20
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A kurzus leírása

A járványtan oktatása egyidős az állatorvos-képzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott és kap a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, járványtanát, kórfejlődését,tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyes fertőző betegségek diagnosztikájának, elkülönítő kórjelzésének, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségeinek bemutatására, de kitérünk a fontosabb közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.

 

Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni és egymástól elkülöníteni a különböző fertőző betegségeket,
 • megtenni a továbbterjedésüket megakadályozó intézkedéseket,
 • mintát venni a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz, a mintákat laboratóriumba küldeni, és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredményét értékelni,
 • gyógykezelni a megbetegedett állatokat,
 • megtenni a szükséges megelőző és védekező intézkedéseket,
 • megtenni az emberi fertőzések megelőzésére szükséges intézkedéseket,
 • a betegséggel kapcsolatos szakvéleményt összeállítani,
 • a betegség további gyógykezelésével és megelőzésével kapcsolatos teendőkről tájékoztatni a tulajdonost és az állatokkal kapcsolatban álló munkavállalókat,
 • a jogszabály által előírt esetekben tájékoztatni a hatósági állatorvosi szolgálatot és a humán egészségügyi szolgálatot,
 • a betegséggel kapcsolatos információt nyújtani a lakosságnak.

Előkövetelmény

 • Járványtan I.

Oktatók

 • Fodor László dr. egyetemi tanár
 • Makrai László dr. egyetemi docens
 • Rusvai Miklós egyetemi tanár

A járványtan plenáris gyakorlatok

 • A járványtan plenáris gyakorlatok során az egyes állatfajok fertőző betegségeinek elkülönítő kórjelzésével foglalkozunk.
 • A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező, bármilyen okból történt, akár igazolt hiányzás esetében is a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás a félév végén tartott pótgyakorlat keretében szóbeli vagy írásbeli beszámoló formájában történik.
 • A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett napokon.

Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

A Járványtan II. vizsga sikeres letételét követően a 11. félévben a hallgatók 2 hetes Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlaton vesznek részt a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán, a kar egyes tanszékein vagy külföldi diagnosztikai intézetekben. A gyakorlat során végzett munkát az intézetben a gyakorlatot vezető szakember igazolja és értékeli. A vizsgán a hallgatók előadás formájában foglalják össze tapasztalataikat.

Oktatási feltételek

Az előadásokat és a plenáris gyakorlatokat az órarendben megadott helyen és időpontban az egyetem valamelyik tantermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk. Az előző év előadásainak pdf formátumú diái, amelyekkel az órai jegyzetelést igyekszünk segíteni, a honlapról letölthetők.

Ajánlott irodalom

 • Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck veterinary manual 11th Ed. Merck& Co. Inc. 2016
 • Divers, T. J., Peer, S. (Ed.) Rebhun’s diseases of dairy cattle 2nd Ed. Elsevier, 2008
 • Greene, C. E. (ed.): Infectious Diseases of the Dog and Cat. Saunders, 2012.
 • Gyles, C. L. – Prescott, J. F. – Songer, J. G. – Thoen, C. O. (ed.): Pathogenesis in Bacterial Infections in Animals. Ames: Wiley-Blackwell, 2010.
 • Sellon, D. C., Long, M. T. (ed.): Equine Infectious Diseases. Elsevier, 2nd Ed. 2013.
 • Swayne, D. E. (Ed.): Diseases of poultry 13th Ed. Wiley-Blackwell, 2013
 • Timoney, J. F. [et al.]: Hagan and Brunner’s Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals. 8th ed. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1988.
 • Varga J. – Tuboly S. – Mészáros J. (szerk.): Állatorvosi járványtan II. A háziállatok fertőző betegségei. Budapest: Mezőgazda K., 1999.
 • Zimmermann, J. J., Karriker, L. A., Ramirez, A., Kent, J., Schwartz, K. J., Stevenson, G. W. (eds.): Diseases of swine. 10th Ed. Wiley-Blackwell, 2012
 • Letölthető anyagok
  • A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.

Előadások tematikája

Időpont Téma óra
02.05. kedd Streptococcosisok (Jt036), Sertésorbánc (Jt037) 2
02.06.szerda Listeriosis (Jt038), Corynebacteriumok okozta betegségek (Jt039) 2
02.12. kedd Gümőkór (Jt040) 2
02.13. szerda Gümőkór, paratuberculosis (Jt040) 2
02.19. kedd Actinomycosis, nocardiosis, dermatophilosis, R. equi okozta megbetegedések (Jt041) 2
02.20. szerda E. coli okozta betegségek (Jt042) 2
02.26. kedd E. coli okozta betegségek 1
Necrobacillosis, panaritium (Jt043) 1
02.27. szerda Salmonellosisok (Jt044) 2
03.05. kedd Salmonellosisok 2
03.06. szerda Salmonellosisok, Yersiniosisok (Jt045) 2
03.12. kedd Pasteurellosisok (Jt046) 2
03.13. szerda Pasteurellosisok 2
03.19. kedd Pasteurellosisok, Anatipestifer betegség, Ornithobacteriosis (Jt046) 2
03.20. szerda Actinobacillosisok, haemophilosisok, CEM (Jt047) 2
03.26. kedd Brucellosis (Jt048) 2
03.27. szerda Brucellosis 2
04.02. kedd Tularaemia (Jt049) 1
Bordetellák okozta megbetegedések, bartonellák okozta betegségek (Jt050) 1
04.03. szerda Moraxellák okozta megbetegedések, malleus (Jt051) 2
04.09. kedd Campylobacter fertőzések, a sertés proliferatív enteropathiái (Jt052) 2
04.10. szerda Spirochaeták okozta betegségek (Jt053) 2
04.23. kedd Spirochaeták okozta betegségek 2
04.24. szerda Spirochaeták okozta betegségek 2
04.30. szerda Mycoplasmák okozta betegségek (Jt054) 2
05.07. kedd Mycoplasmák okozta betegségek 2
05.08. szerda Chlamydiosisok (Jt055) 2
05.14. kedd Q-láz, Rickettsiosisok (Jt056) 2
05.15. szerda indexaláírás 2

Gyakorlatok tematikája

Időpont Témakör
02.04-02.08. Nincs gyakorlat
02.11-02.15. A juh és a kecske vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
02.18-02.22. A szarvasmarha baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
02.25-03.01. A sertés baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
03.04-03.08. A ló baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
03.11-03.15. Nincs gyakorlat
03.18-03.22. A kutya és a macska baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
03.25-03.29. Nincs gyakorlat
04.01-04.05. A juh és a kecske baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
04.08-04.12. A baromfi baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése
04.15-04.19. Rektori szünet
04.22-04.26. Nincs gyakorlat
04.29-05.03. Nincs gyakorlat
05.07. 7.15 Pótgyakorlat Hetzel Henrik terem
05.13-05.17. Nincs gyakorlat

Értékelés leírása

 • Értékelés
  • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.
  • Félévenként két írásbeli beszámolót tartunk.
  • A félév teljesítését a leckekönyvben történő aláírás igazolja. A félév teljesítése akkor ismerhető el, ha a hallgató a félév mindkét írásbeli beszámolóját legalább elégséges szinten teljesítette. Hiányzás vagy elégtelen beszámoló pótlására egy további lehetőséget biztosít a tanszék.

  A Járványtan II-t követő sikeres vizsga után a teljesíthető a 2 hetes Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

Zárthelyi dolgozatok

 • Az egyes zárthelyi dolgozatok során a hallgatóknak 80 állításról kell eldönteniük, hogy igazak-e vagy hamisak.
 • Az értékelésnél minden helyes válasz 1 pontot ér, a hibás válaszok esetén viszont 1 pontot levonunk, a sikeres zárthelyi dolgozathoz legalább 40 pontot kell elérni.
 • Pontozás:
  • 40-49 pont elégséges,
  • 50-59 pont közepes,
  • 60-69 pont jó,
  • 70-80 pont jeles.
  • Helye, időpontja:
  • Helye, időpontja:
  • Magyary-Kossa tanterem (1-3 csoport), Hetzel Henrik tanterem (4-6. csoport)
   • ZH3: 2019. február 19. kedd 7.15-8.00
   • ZH4: 2019. április 9. kedd 7.15-8.00
  • Hetzel Henrik tanterem
   • ZH3 pót: 2019. február 26. kedd 7.15-8.00
   • ZH4 pót: 2019. április 24. szerda 7.15-8.00
   • ZH3, ZH4 pót-pót: 2019. április 30. kedd 7.00-8.00
 • Anyaga:
  • Anyaga:
   • ZH3: Orthomyxovírusok okozta betegségektől a Corynebacteriumok okozta betegségekig
   • ZH4: A gümőkórtól a bartonellák okozta betegségekig

Vizsgainformáció

 • Információ a vizsgákról

  • A vizsgákat a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken (Budapest, XIV. Hungária krt. 23-25.) tartjuk.
  • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni.
  • A vizsga kezdete 7.30.
  • A vizsga a tanszék munkatársaiból álló kéttagú bizottság előtt folyik.
  • A vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből.
  • Írásbeli vizsga:
   • Helye: hallgatói gyakorló
   • Időtartam: 7.30-7.50 (késedelmes érkezés esetén a rendelkezésre álló idő csökken).
   • Leírása: A vizsgázóknak 25 állításról kell eldönteniük, hogy igazak vagy hamisak. A teszt hasonló az évközi zárthelyik feladataihoz.
   • Értékelés: Minden jó válasz 1 pont, minden hibás válasz mínusz 1 pont. A szóbeli vizsgára való bocsátáshoz legalább 13 pontot kell elérni. Az írásbeli vizsgalapokat a helyszínen értékeljük, és tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy ki folytathatja a vizsgát a szóbeli résszel.
  • Szóbeli vizsga:
   • Leírása: A jelöltek a kibocsátott listán szereplő kérdések közül 3 kérdést húznak tétellapon. Ezek közül egy kérdés vagy egy bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy egy kiemelt fontosságú betegséggel foglalkozik. A vizsgázók a kérdésekkel kapcsolatos ismereteiket 30 perc felkészülési idő után egyenként 5-7 perces előadásban összefoglalják, majd válaszolnak a vizsgáztatók kérdéseire. A szóbeli vizsga átlagos időtartama 30 perc.
   • Értékelés
    • Jeles (5): A vizsgázó mindhárom tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot, és jól látja az egyes betegségek összefüggéseit.
    • Jó (4): A vizsgázó legalább két tétel, köztük a bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy nagy jelentőségű betegséggel foglalkozó tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Jól látja az egyes betegségek összefüggéseit, és a harmadik tétellel kapcsolatos lényeges ismereteknek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) birtokában van.
    • Közepes (3): A vizsgázó legalább a bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy nagy jelentőségű betegséggel foglalkozó tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Jól látja a betegség összefüggéseit, és a másik két tétellel kapcsolatos ismeretek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) túlnyomó részének birtokában van.
    • Elégséges (2): A vizsgázó mindhárom tétellel kapcsolatos lényeges ismeretek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) túlnyomó részének birtokában van.
    • Elégtelen (1): A vizsgázó ismeretei egy vagy több tétel vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) jelentős mértékben hiányosak.
  • A vizsga szabályai:
   • Kabátot, táskát a titkárságon kell letenni, a vizsgázónál csak íróeszköz, zsebkendő, személyi iratok, pénz, kulcs, gyógyszer, innivaló lehet.
   • Amennyiben a vizsgázónak a vizsgát vagy a felkészülést a mosdóba történő kimenetel miatt meg kell szakítania, meglévő kérdései mellé további tételt húz, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tesznek fel a vizsgáztatók.
   • A vizsgázónál nem lehet mobil telefon vagy egyéb technikai eszköz még kikapcsolt állapotban sem. Amennyiben valakinél ilyen technikai eszköz van, a vizsgát elégtelen érdemjeggyel megszakítjuk.
   • A vizsgán előforduló csalás (segédeszközök használata, súgás stb.) a csalást elkövető(k) vizsgájának elégtelen érdemjeggyel való lezárását, jegyzőkönyv felvételét és fegyelmi eljárás indítását vonja maga után.
  • A vizsga eredményét a vizsgák után hirdetjük ki.
  • A vizsga ismétlésére legkorábban a vizsgát követő 4. napon van lehetőség.