Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Járványtan II.

Járványtan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
szigorlat
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
6
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Nyelv magyar
Jelleg kötelező
Értékelés szigorlat
Év a tantervben 5
Szemeszter a tantervben 2
Kredit 6
Előadás óraszám/félév 60
Gyakorlat óraszám/félév 30
Szervezeti egység Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat? Állatorvos, magyar
Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás A járványtan oktatása egyidős az állatorvos-képzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, járványtanát, kórfejlődését, tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt kap az egyes fertőző betegségek diagnosztikája, elkülönítő kórjelzése, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségei, de kitérünk a közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.
Megszerezhető képességek (első napi kompetenciák, Day1 competencies) A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni és egymástól elkülöníteni a különböző fertőző betegségeket,
 • megtenni a továbbterjedésüket megakadályozó intézkedéseket,
 • mintát venni a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz, a mintákat laboratóriumba küldeni, és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredményét értékelni,
 • gyógykezelni a megbetegedett állatokat,
 • megtenni a szükséges megelőző és védekező intézkedéseket,
 • megtenni az emberi fertőzések megelőzésére szükséges intézkedéseket,
 • a betegséggel kapcsolatos szakvéleményt összeállítani,
 • a betegség további gyógykezelésével és megelőzésével kapcsolatos teendőkről tájékoztatni a tulajdonost és az állatokkal kapcsolatban álló munkavállalókat,
 • a jogszabály által előírt esetekben tájékoztatni a hatósági állatorvosi szolgálatot és a humán egészségügyi szolgálatot,
 • a betegséggel kapcsolatos információt nyújtani a lakosságnak.
Előkövetelmény Járványtan I.
Oktatók

·      Fodor László dr. egyetemi tanár

·      Makrai László dr. egyetemi docens

·      Tenk Miklós dr. egyetemi docens

·      Szeredi Levente egyetemi adjunktus

A járványtan plenáris gyakorlatok

·      A járványtan plenáris gyakorlatok során állatfajonkénti bontásban foglalkozunk a fertőző betegségek elkülönítő kórjelzésével.

·      A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező. Igazolt hiányzás esetében (pl. klinikai gyakorlat) is pótolni kell a gyakorlatot. A pótlás írásbeli beszámoló formájában történik, ahol a gyakorlat anyagához kapcsolódó néhány kérdésre kell válaszolni.

·      A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett napokon.

Oktatási feltételek

·      Az előadásokat a Tormay és a Magyary-Kossa tanteremben, a plenáris gyakorlatokat pedig a Magyary-Kossa tanteremben tartjuk.

·      Az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk.

·      Az előző év előadásainak pdf formátumú diái, amelyekkel az órai jegyzetelést igyekszünk segíteni, a moodle honlapról letölthetők.

·      Az előadások és a plenáris gyakorlatok pdf vázlatát, hangalámondásos power point anyagát, valamint videófelvételét a moodle programon keresztül elérhetővé tesszük.

Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat A Járványtan II. vizsga sikeres letételét követően a 11. félévben a hallgatók 2 hetes Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlaton vesznek részt a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán, a kar egyes tanszékein vagy külföldi diagnosztikai intézetekben. A gyakorlat során végzett munkát az intézetben a gyakorlatot vezető szakember igazolja és értékeli. A vizsgán a hallgatók power point előadás formájában foglalják össze diagnosztikai tapasztalataikat.
Ajánlott irodalom

·      Varga J. – Rusvai M. – Fodor L.: A háziállatok fertőző betegségei. Budapest, Magyar Állatorvosi Kamara Kft. 2018.

·      Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck Veterinary Manual 11th Ed. Merck & Co. Inc. 2016 (https://www.merckvetmanual.com/)

·      Gyles, C.L. et al. (Eds): Pathogenesis in bacterial infections in animals. 4th Ed. Wiley-Blackwell, 2010.

·      http://www.oie.int

·      Peek, S. – Divers, T.J. (Eds.): Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle 3rd Ed. Elsevier, 2018

·      Sellon, D.C., Long, M.T. (Eds) Equine infectious Diseases. 2nd. Ed. Elsevier, 2013.

·      Swayne, E.D. (Ed. ch.): Diseases of poultry. 14th Ed. Blackwell. 2019

·      Sykes, J.: Greene’s Infectious diseases of the dog and cat. 5th. Ed., Saunders. 2016.

·      Timoney, J.F. et al. (Eds.): Hagan and Brunner’s Microbiology and Infectious Diseases. 8th Ed. Comstock Publishing Associates 1988.

·      Zimmerman, J.J. et al. (Eds.): Diseases of swine. 11th Ed. Wiley-Blackwell, 2019.

·      Letölthető dokumentumok: Az előadási anyagokat folyamatosan feltöltjük a moodle honlapra. Ugyanitt az elmúlt év oktatási anyagai is elérhetők.

 

Előadások tematikája

Időpont Témakör
02.08.K Lépfene (Jt033), Clostridiumok okozta betegségek (gázödémás megbetegedések) (Jt034),
02.09.Sz Clostridiumok okozta betegségek (enterotoxaemiák, intoxikációk, a baromfi clostridiumok okozta betegségei) (Jt035)
02.15.K Staphylo- és streptococcosisok (Jt036), sertésorbánc (Jt037)
02.16.Sz Listeriosis (Jt038), Corynebacteriumok okozta betegségek (Jt039)
02.22.K Actinomycosis, nocardiosis, dermatophilosis, R. equi okozta megbetegedések (Jt041), E. coli okozta betegségek (Jt042)
02.23. Sz E. coli okozta betegségek (Jt042)
03.01.K Gümőkór (Jt040)
03.02.Sz Gümőkór, paratuberculosis (Jt040), Necrobacillosis, panaritium (Jt043)
03.08.K Salmonellosisok (Jt044)
03.09.Sz Salmonellosisok (Jt044)
03.16.Sz Yersiniosisok (Jt045), Pasteurellosisok (Jt046)
03.16.Sz 13.15-16.00

Magyary-Kossa terem

Pasteurellosisok (Jt046)
03.22.K Brucellosis (Jt048)
03.23.Sz Brucellosis (Jt048), Tularaemia (Jt049)
03.29.K Actinobacillosisok, Haemophilosisok, CEM (Jt047), Bordetellák okozta megbetegedések, Bartonellák okozta betegségek (Jt050)
03.30.Sz Moraxellák okozta megbetegedések, malleus melioidosis (Jt051)
04.05.K Campylobacter fertőzések, a sertés proliferatív enteropathiái (Jt052), Spirochaeták okozta betegségek (Jt053)
04.06.Sz Spirochaeták okozta betegségek (Jt053)
04.19.K Spirochaeták okozta betegségek (Jt053)
04.20.Sz Chlamydiosisok (Jt055)
04.26.K Mycoplasmák okozta betegségek (Jt054)
04.27.Sz Mycoplasmák okozta betegségek (Jt054), Q-láz, Rickettsiosisok (Jt056)
05.03.K Q-láz, Rickettsiosisok (Jt056)
05.04.Sz Tartalék

 

Gyakorlatok tematikája

Időpont Témakör
02.07-02.11. Fertőző enecephalopathiák (Jt032)
02.14-02.18. A szarvasmarha baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt108)
02.21-02.25. A juh és a kecske baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt111)
02.28-03.04. A ló baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt110)
03.07-03.11. Esetbemutatások
03.14-03.18. Pasteurellosisok (Jt046): március 14-i és 15-i előadások pótlása
03.21-03.25. Pasteurellosisok, (Jt046), Anatipestifer betegség, ornithobacteriosis (Jt046)
03.28-04.01. A baromfi baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt113)
04.04-04.08. A sertés baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt109)
04.18-04.22. Esetbemutatások
04.25-04.29. A kutya és a macska baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt112)
05.02-05.06. Pótgyakorlat Hetzel Henrik terem 05.02. 7.15

Értékelés leírása

A vizsga értékelése ·      Jeles (5): A vizsgázó mindhárom tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot, és jól látja az egyes betegségek összefüggéseit.

·      Jó (4): A vizsgázó legalább két tétel, köztük a bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy nagy jelentőségű betegséggel foglalkozó tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Jól látja az egyes betegségek összefüggéseit, és a harmadik tétellel kapcsolatos lényeges ismereteknek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) birtokában van.

·      Közepes (3): A vizsgázó legalább a bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy nagy jelentőségű betegséggel foglalkozó tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Jól látja a betegség összefüggéseit, és a másik két tétellel kapcsolatos ismeretek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) túlnyomó részének birtokában van.

·      Elégséges (2): A vizsgázó mindhárom tétellel kapcsolatos lényeges ismeretek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) túlnyomó részének birtokában van.

·      Elégtelen (1): A vizsgázó ismeretei egy vagy több tétel vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) jelentős mértékben hiányosak.

Vizsgainformáció

A félév elismerésének feltételei ·      Mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

·      Valamennyi plenáris gyakorlaton való részvétel, hiányzás esetén pótlásuk.

Zárthelyi dolgozat ·      A félévben két írásbeli beszámolót tartunk.

·      A zárthelyi időpontja március 1. és április 21. 19:00. Az első zárthelyi február 22-i, a második az április 5-i előadással záruló anyagra terjed ki.

·      A hallgatók a zárthelyiket a moodle rendszeren keresztül online írják.

·      A pótzárthelyiket március 8-án és április 26-án 19 órakor tartjuk.

·      A pót-pótzárthelyi április 28-én 19 órakor lesz.

·      A beszámolók 80-80 állítást tartalmaznak, és el kell dönteni, hogy az állítás helyes-e vagy hamis.

·      Értékelés: jeles (75-80 pont), jó (70-74 pont), közepes (65-69 pont), elégséges (60-64 pont), elégtelen (59 pont vagy az alatt).

·      Az írásbeli beszámolóról való hiányzás vagy elégtelen beszámoló pótlására a pótzárthelyi és a pót-pótzárthelyi szolgál.

Vizsga ·      Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.

·      A vizsgákat a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken (Budapest, XIV. Hungária krt. 23-25.) tartjuk.

·      A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni.

·      A vizsga kezdete 7.30.

·      A vizsga a tanszék munkatársaiból álló kéttagú bizottság előtt folyik.

·      A vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből.

·      A vizsga eredményét a vizsganap végén hirdetjük ki.

·      A vizsga ismétlésére legkorábban a vizsgát követő 4. napon van lehetőség.

·      Amennyiben a járványtani helyzet miatt a fenti formában nem lehet megszervezni a vizsgát, írásbeli vizsgát tartunk, amelynek feltételeiről a későbbiekben tájékoztatjuk a hallgatóságot.

A vizsga szabályai ·      Kabátot, táskát a titkárságon kell letenni, a vizsgázónál csak íróeszköz, zsebkendő, személyi iratok, pénz, kulcs, gyógyszer, innivaló lehet.

·      Amennyiben a vizsgázónak a vizsgát vagy a felkészülést a mosdóba történő kimenetel miatt meg kell szakítania, a meglévő kérdései mellé további tételt húz, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tesznek fel a vizsgáztatók.

·      A vizsgázónál nem lehet mobil telefon vagy egyéb technikai eszköz még kikapcsolt állapotban sem. Amennyiben valakinél ilyen technikai eszköz van, a vizsgát elégtelen érdemjeggyel megszakítjuk.

·      A vizsgán előforduló csalás (segédeszközök használata, súgás stb.) a csalást elkövető(k) vizsgájának elégtelen érdemjeggyel való lezárását vonja maga után.

Írásbeli vizsga ·      Helye: a tanszéki hallgatói gyakorló

·      Időtartam: 7.30-7.50 (késedelmes érkezés esetén a rendelkezésre álló idő csökken).

·      Leírása: A vizsgázóknak 28 állításról kell eldönteniük, hogy igazak vagy hamisak. A teszt hasonló az évközi zárthelyik feladataihoz.

·      Az írásbeli vizsgalapokat a helyszínen értékeljük, és tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy ki folytathatja a vizsgát a szóbeli résszel.

·      Értékelés: A szóbeli vizsgára való bocsátáshoz legalább 21 helyes választ kell adni.

Szóbeli vizsga ·      A jelöltek a kibocsátott listán szereplő kérdések közül 3 kérdést húznak tétellapon. Ezek közül egy kérdés vagy egy bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy egy kiemelt fontosságú betegséggel foglalkozik.

·      A vizsgázók a kérdésekkel kapcsolatos ismereteiket 30 perc felkészülési idő után egyenként 5-7 perces előadásban összefoglalják, majd válaszolnak a vizsgáztatók kérdéseire.

·      A szóbeli vizsga átlagos időtartama 30 perc.