Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Járványtan II.

Járványtan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + államvizsga (záróvizsga)
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
7
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
20
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

 

A járványtan oktatása egyidős az állatorvos-képzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, járványtanát, kórfejlődését, tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt kap az egyes fertőző betegségek diagnosztikája, elkülönítő kórjelzése, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségei, de kitérünk a közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.

 

Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni és egymástól elkülöníteni a különböző fertőző betegségeket,
 • megtenni a továbbterjedésüket megakadályozó intézkedéseket,
 • mintát venni a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz, a mintákat laboratóriumba küldeni, és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredményét értékelni,
 • gyógykezelni a megbetegedett állatokat,
 • megtenni a szükséges megelőző és védekező intézkedéseket,
 • megtenni az emberi fertőzések megelőzésére szükséges intézkedéseket,
 • a betegséggel kapcsolatos szakvéleményt összeállítani,
 • a betegség további gyógykezelésével és megelőzésével kapcsolatos teendőkről tájékoztatni a tulajdonost és az állatokkal kapcsolatban álló munkavállalókat,
 • a jogszabály által előírt esetekben tájékoztatni a hatósági állatorvosi szolgálatot és a humán egészségügyi szolgálatot,
 • a betegséggel kapcsolatos információt nyújtani a lakosságnak.

Előkövetelmény

 • Járványtan I.

Oktatók

 • Fodor László dr. egyetemi tanár
 • Makrai László dr. egyetemi docens
 • Rusvai Miklós egyetemi tanár

A járványtan plenáris gyakorlatok

·      A járványtan plenáris gyakorlatok során állatfajonkénti bontásban foglalkozunk a fertőző betegségek elkülönítő kórjelzésével.

·      A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező. Igazolt hiányzás esetében (pl. klinikai gyakorlat) is pótolni kell a gyakorlatot. A pótlás április 21-én 7.15-kor a Hetzel tanteremben tartott írásbeli beszámoló formájában történik, ahol a gyakorlat anyagához kapcsolódó néhány kérdésre kell válaszolni.

·      A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett napokon.

Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

A Járványtan II. vizsga sikeres letételét követően a 11. félévben a hallgatók 2 hetes Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlaton vesznek részt a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán, a kar egyes tanszékein vagy külföldi diagnosztikai intézetekben. A gyakorlat során végzett munkát az intézetben a gyakorlatot vezető szakember igazolja és értékeli. A vizsgán a hallgatók előadás formájában foglalják össze tapasztalataikat.

Oktatási feltételek

Az előadásokat a Kotlán Sándor és a Magyary-Kossa tanteremben, a plenáris gyakorlatokat pedig a Magyary-Kossa tanteremben tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk. Az előző év előadásainak pdf formátumú diái, amelyekkel az órai jegyzetelést igyekszünk segíteni, a honlapról letölthetők.

 

Ajánlott irodalom

·     Varga J. – Rusvai M. – Fodor L.: A háziállatok fertőző betegségei. Budapest, Magyar Állatorvosi Kamara Kft. 2018.

·      Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck Veterinary Manual 11th Ed. Merck & Co. Inc. 2016

·      Greene, C.E. (Ed.) Infectious diseases of the dog and cat. Saunders, 2012.

·      Gyles, C.L. et al. (Eds): Pathogenesis in bacterial infections in animals. 4th Ed. Wiley-Blackwell, 2010.

·      http://www.oie.int

·      Peek, S. – Divers, T.J. (Eds.): Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle 3rd Ed. Elsevier, 2018

·      Sellon, D.C., Long, M.T. (Eds) Equine infectious Diseases. 2nd. Ed. Elsevier, 2013.

·      Swayne, E.D. (Ed. ch.): Diseases of poultry. 13th Ed. Blackwell. 2013

·      Timoney, J.F. et al. (Eds.): Hagan and Brunner’s Microbiology and Infectious Diseases. 8th Ed. Comstock Publishing Associates 1988.

·      Zimmerman, J.J. et al. (Eds.): Diseases of swine. 10th Ed. Wiley-Blackwell, 2012.

·      Letölthető dokumentumok: A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.

 

Előadások tematikája

Időpont Témakör
02.03. H Staphylococcosis (Jt035), Streptococcosisok (Jt036)
02.04. K Sertésorbánc (Jt037), Listeriosis (Jt038), Corynebacteriumok okozta betegségek (Jt039)
02.10. H Gümőkór (Jt040)
02.11. K Gümőkór, paratuberculosis (Jt040), Necrobacillosis, panaritium (Jt043)
02.17. H Actinomycosis, nocardiosis, dermatophilosis, R. equi okozta megbetegedések (Jt041)
02.18. K E. coli okozta betegségek (Jt042)
02.24. H Salmonellosisok (Jt 044)
02.25. K Salmonellosisok (Jt 044)
03.02. H Yersiniosisok (Jt045), Pasteurellosisok (Jt046)
03.03. K Pasteurellosisok (Jt046)
03.09. H Pasteurellosisok, Anatipestifer betegség, Ornithobacteriosis (Jt046)
03.10. K Actinobacillosisok, Haemophilosisok, CEM (Jt047), Bordetellák okozta megbetegedések, Bartonellák okozta betegségek (Jt050)
03.16. H Brucellosis (Jt048)
03.17. K Brucellosis (Jt048), Tularaemia (Jt049)
03.23. H Moraxellák okozta megbetegedések, malleus melioidosis (Jt051)
03.24. K Campylobacter fertőzések, a sertés proliferatív enteropathiái (Jt052), Spirochaeták okozta betegségek (JT053)
03.30. H Spirochaeták okozta betegségek (JT053)
03.31. K Spirochaeták okozta betegségek (JT053)
04.14. K Mycoplasmák okozta betegségek (Jt054)
04.18. Szo Tartalék
04.20. H Mycoplasmák okozta betegségek (Jt054)
04.21. K Chlamydiosisok (Jt055), Q-láz, Rickettsiosisok (Jt056)
04.27. H Rickettsiosisok (Jt056)
04.28. K Tartalék, indexaláírás

Gyakorlatok tematikája

02.05. Nincs gyakorlat
02.12. Nincs gyakorlat
02.19. A juh és a kecske vírusok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt107)
02.26. A szarvasmarha baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt108)
03.04. A sertés baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt109)
03.11. A ló baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt110)
03.18. A juh és a kecske baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt111)
03.25. A kutya és a macska baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt112)
04.01. A baromfi baktériumok okozta betegségeinek elkülönítő kórjelzése (Jt113)
04.08. Rektori szünet
04.15. Nincs gyakorlat
04.22. Pótgyakorlat Hetzel Henrik terem 04.21. 7.00
04.29. Nincs gyakorlat

Értékelés leírása

A vizsga értékelése ·      Jeles (5): A vizsgázó mindhárom tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot, és jól látja az egyes betegségek összefüggéseit.

·      Jó (4): A vizsgázó legalább két tétel, köztük a bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy nagy jelentőségű betegséggel foglalkozó tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Jól látja az egyes betegségek összefüggéseit, és a harmadik tétellel kapcsolatos lényeges ismereteknek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) birtokában van.

·      Közepes (3): A vizsgázó legalább a bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy nagy jelentőségű betegséggel foglalkozó tétel minden vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) magas szintű ismeretekről tesz tanúbizonyságot. Jól látja a betegség összefüggéseit, és a másik két tétellel kapcsolatos ismeretek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) túlnyomó részének birtokában van.

·      Elégséges (2): A vizsgázó mindhárom tétellel kapcsolatos lényeges ismeretek (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) túlnyomó részének birtokában van.

·      Elégtelen (1): A vizsgázó ismeretei egy vagy több tétel vonatkozásában (előfordulás, kóroktan, járványtan, kórfejlődés, klinikai tünetek, kórbonctani elváltozások, kórjelzés, gyógykezelés, védekezés, megelőzés, közegészségügy) jelentős mértékben hiányosak.

 

Vizsgainformáció

Zárthelyi dolgozat ·      A félévben két írásbeli beszámolót tartunk.

·      A zárthelyi időpontja február 24. és március 23. 7.15. Az első zárthelyi február 4-i, a második a március 17-i előadással záruló anyagra terjed ki.

·      Az évfolyam 1-3 csoportja a Magyary-Kossa tanteremben, az évfolyam 4-6 csoportja pedig a Hetzel tanteremben írja a beszámolót.

·      A pótzárthelyiket március 4-én és március 31-én 7.15-kor a Hetzel tanteremben tartjuk.

·      A pót-pótzárthelyi április 15-én 7.00-kor a Hetzel tanteremben lesz.

·      A beszámolók 80-80 állítást tartalmaznak, és el kell dönteni, hogy az állítás helyes-e vagy hamis.

·      Értékelés: jeles (75-80 pont), jó (70-74 pont), közepes (65-69 pont), elégséges (60-64 pont), elégtelen (59 pont vagy az alatt).

·      Az írásbeli beszámolóról való hiányzás vagy elégtelen beszámoló pótlására a pótzárthelyi és a pót-pótzárthelyi szolgál.

Vizsga ·      Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.

·      A vizsgákat a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken (Budapest, XIV. Hungária krt. 23-25.) tartjuk.

·      A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni.

·      A vizsga kezdete 7.30.

·      A vizsga a tanszék munkatársaiból álló kéttagú bizottság előtt folyik.

·      A vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből.

·      A vizsga eredményét a vizsgák után hirdetjük ki.

·      A vizsga ismétlésére legkorábban a vizsgát követő 4. napon van lehetőség.

A vizsga szabályai ·      Kabátot, táskát a titkárságon kell letenni, a vizsgázónál csak íróeszköz, zsebkendő, személyi iratok, pénz, kulcs, gyógyszer, innivaló lehet.

·      Amennyiben a vizsgázónak a vizsgát vagy a felkészülést a mosdóba történő kimenetel miatt meg kell szakítania, a meglévő kérdései mellé további tételt húz, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tesznek fel a vizsgáztatók.

·      A vizsgázónál nem lehet mobil telefon vagy egyéb technikai eszköz még kikapcsolt állapotban sem. Amennyiben valakinél ilyen technikai eszköz van, a vizsgát elégtelen érdemjeggyel megszakítjuk.

·      A vizsgán előforduló csalás (segédeszközök használata, súgás stb.) a csalást elkövető(k) vizsgájának elégtelen érdemjeggyel való lezárását vonja maga után.

Írásbeli vizsga ·      Helye: hallgatói gyakorló

·      Időtartam: 7.30-7.50 (késedelmes érkezés esetén a rendelkezésre álló idő csökken).

·      Leírása: A vizsgázóknak 28 állításról kell eldönteniük, hogy igazak vagy hamisak. A teszt hasonló az évközi zárthelyik feladataihoz.

·      Az írásbeli vizsgalapokat a helyszínen értékeljük, és tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy ki folytathatja a vizsgát a szóbeli résszel.

·      Értékelés: A szóbeli vizsgára való bocsátáshoz legalább 21 helyes választ kell adni.

Szóbeli vizsga ·      A jelöltek a kibocsátott listán szereplő kérdések közül 3 kérdést húznak tétellapon. Ezek közül egy kérdés vagy egy bejelentési kötelezettség alá tartozó vagy egy kiemelt fontosságú betegséggel foglalkozik.

·      A vizsgázók a kérdésekkel kapcsolatos ismereteiket 30 perc felkészülési idő után egyenként 5-7 perces előadásban összefoglalják, majd válaszolnak a vizsgáztatók kérdéseire.

·      A szóbeli vizsga átlagos időtartama 30 perc.