Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kémia 2. (biológia, BSc)

Kémia 2. (biológia, BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Előadások tematikája

február 10.                       Bevezetés. Telített szénhidrogének.

február 17.                       Telítetlen szénhidrogének. Aromás szénhidrogének.

február 24.                       Halogéntartalmú szénhidrogén-származékok.

március 26.                     Alkoholok, fenolok, éterek. A sztereokémia alapjai.

március 3.                       Alifás és aromás aminok.

március 10.                     Karbonilvegyületek.

március 17.                      Karbonsavak.

március 24.                        Karbonsavszármazékok.

március 31.                     Tavaszi szünet.

április 7.              Heterociklusos vegyületek, alkaloidok

április 14.                 Aminosavak, peptidek, fehérjék.

április 21.            Nukleinsavak., terpének, szteroidok,

május 5.               Szénhidrátok.

május 12.             Kémia a természetben

május 19.                         Szeminárium, pótlások.

Gyakorlatok tematikája

február 19.                         Bevezetés a laboratóriumi munkába (ONLINE)

február 26                        Laboratóriumi alapműveletek.

március 5.                                    Szervetlen kémia, I.

március 12.                                  Szervetlen kémia, II.

március 19.                                  1. zárthelyi dolgozat.

március 26.                                  Szerves kémia, I.

április2.                                                   Tavaszi szünet

április 9.                                       Szerves kémia, II.

április 16.                         Szerves kémia, III.

április 23.                                     Szerves kémia, IV. Kolloid oldatok.

április 30.                                     2. zárthelyi dolgozat.

május 7.                                       Sav-bázis egyensúlyok. Potenciometrikus titrálás.

május 14.                         A mennyiségi kémiai analízis alapjai. Redoximetria.

május 21.                         Pótlabor, pót zh

Értékelés leírása

Zárthelyi dolgozatok

A laboratóriumi gyakorlatokhoz kapcsolódóan a hallgatóság felkészültségének ellenőrzése két alkalommal zárthelyi formájában (2*45 perc kontakt, vagy online) történik. Ezek időpontjai és témakörei:

 

  1. március 19. Szervetlen kémiai laborok anyagából (10 pont)
  2. április 30. Szerves kémiai laborok anyagából (10 pont)

 

A pótzárthelyi időpontja: május 21.

 

Titrálás

Az utolsó héten elvégzett titrálások mérési eredményeit 0-5 pontig terjedő skálán értékeljük.

 

A zárthelyi dolgozatok és a titrálás összpontszáma (25 pont) alapján a hallgatók a félév végén gyakorlati jegyet kapnak ötfokozatú skálán, az alábbi teljesítmény-táblázat szerint.

pontok osztályzat
0-11 elégtelen (1)
12-14 elégséges (2)
15-17 közepes (3)
18-20 jó (4)
21-25 jeles (5)

 

Gyakorlati jegyet és ezzel félévvégi aláírást szerez az a hallgató, aki

– valamennyi előírt gyakorlatot elvégezte. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató szóbeli vizsgát nem tehet.

 

Vizsgainformáció

Vizsga

 

A félév írásbeli (online) kollokviummal zárul. Ennek felépítéséről később értesítjük a Hallgatóságot. A vizsgaidőpontok:   

  1. május 26. június 1. június 8.                      június 22.

A vizsgák 11:00 órakor kezdődnek.