Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kémia 2. (biológia, BSc)

Kémia 2. (biológia, BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
practical grade + semi-final examination
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Előadások tematikája

február 9.           Bevezetés. Telített szénhidrogének.

február 16.        Telítetlen szénhidrogének. Aromás szénhidrogének.

február 23.        Halogéntartalmú szénhidrogén-származékok.

március 1.        Alkoholok, fenolok, éterek. A sztereokémia alapjai.

március 8.        Alifás és aromás aminok.

március 22.      Karbonilvegyületek. Szeminárium.

március 29.      Karbonsavak.

április 5.          Karbonsavszármazékok.

április 10-14.    Tavaszi szünet

április 19.        Heterociklusos vegyületek

április 26.        Aminosavak, peptidek, fehérjék. Szeminárium.

május 3.         Szénhidrátok, glikozidok.

május 10.       Nukleinsavak. Szeminárium.

         május 17.       Terpének, szteroidok, alkaloidok.

Gyakorlatok tematikája

1. gyak.: február 10.                               Bevezetés a laboratóriumi munkába

2. gyak.: február 17.                               Laboratóriumi alapműveletek

3. gyak.: február 24.                               A mennyiségi kémiai analízis alapjai.

Redoximetria

4. gyak.: március 3.                                Sav-bázis egyensúlyok.

Potenciometrikus titrálás

5. gyak.: március 10.                              Koncentráció-meghatározás fotometriás

módszerrel

6. gyak.: március 17.                              Szervetlen kémia, I.

7. gyak.: március 24.                              Szervetlen kémia, II.

8. gyak.: március 31.                              1. zárthelyi dolgozat

9. gyak.: április 7.                                   Szerves kémia, I.

10. gyak.: április 21.                               Szerves kémia, II.

11. gyak.: április 28.                               Szerves kémia, III.

12. gyak.: május 5.                                 2. zárthelyi dolgozat

13. gyak.: május 12.                               Szerves kémia, IV.

14. gyak.: május 19.                               Pótgyakorlat. Pótzárthelyi

Értékelés leírása

Zárthelyi dolgozatok

A laboratóriumi gyakorlatokhoz kapcsolódóan a hallgatóság felkészültségének ellenőrzése két alkalommal zárthelyi formájában történik. Ezek időpontjai és témakörei:

  2017. március 31.      Az analitikai kémia módszerei (oldatok, térfogatos kémiai

analízis, fotometria). A szervetlen vegyületek főbb típusai

(nemfémes és fémes elemek kémiája)

  2017. május 5.                       A szerves vegyületek főbb típusai (szénhidrogének,

alkoholok, éterek, aminok, karbonil-vegyületek,

karbonsavak, fenolok, heterociklusos vegyületek)

 

A zárthelyi dolgozatokat osztályzattal minősítjük a szokásos ötfokozatú skálán, az alábbi teljesítmény-táblázat szerint.

 

Elért eredmény(%)                               osztályzat

                                      0-49                            elégtelen (1)

                                      50-62                          elégséges (2)

                                      63-74                          közepes (3)

                                      75-87                          jó (4)

                                      88-100                        jeles (5)

 

amelyek alapján a hallgatók a félév végén gyakorlati jegyet kapnak.

 

Pótzárthelyi dolgozat

Elégtelen eredményű zárthelyi dolgozat(ok) esetén pótzárthelyi dolgozat(ok) megírása kötelező, az eredménytelen dolgozat(ok) témaköréből. A pótZH időpontja: 2017. május 19.

 

Követelmények

 

Gyakorlati jegyet és ezzel félévvégi aláírást szerez az a hallgató, aki

  - valamennyi előírt gyakorlatot elvégezte, továbbá

  - mindkét zárthelyi dolgozatot legalább elégséges szinten teljesítette.

Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató szóbeli vizsgát nem tehet.

 

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a tanszék konzultációt tart, amelynek időpontját vagy időpontjait a hallgatóság képviselőivel közösen, a felmerülő igények szerint későbbi időpontban határozzuk meg. A konzultáció nem az előadások megismétlését jelenti, hanem a felkészülés során felmerült problémák tisztázásában, a vizsgára történő felkészülésben nyújt segítséget.

 

Vizsga

 

A félév szóbeli kollokviummal zárul. A vizsga időpontjai:

 

május 24.                   május 31.        június 7

június 14.                   június 21.        június 28.

 

A vizsgán a hallgatók kettőt húznak a mellékelt listán szereplő tételek közül, továbbá a szerves vegyületek legfontosabb képviselőinek kielégítő ismeretét kell bizonyítaniuk. A vizsgán az előadáson elhangzott tananyagot kérjük számon.

 

Vizsgakérdések

 

 

1. tétel

 

2. tétel

1.

Alkánok, cikloalkánok.

1.

Zsírok, olajok; szappanok, tenzidek. A szervetlen savak származékai.

2.

Alkének, alkadiének, acetilén.

2.

Heterociklusos vegyületek.

3.

Aromás szénhidrogének. Az aromás vegyületek reakciói.

3.

Aminosavak.

4.

Halogénezett alifás szénhidrogének, aromás halogén-, nitro- és szulfonsavszármazékok.

4.

Peptidek. Fehérjék osztályozása, szerkezete és kimutatása.

5.

Nukleofil szubsztitúciós és eliminációs reakciók .

5.

Monoszacharidok.

6.

Alkoholok, éterek; gyűrűs éterek.

6.

Glikozidok, diszacharidok, poliszacharidok.

7.

Aromás hidroxivegyületek. A fenolok kémiai tulajdonságai; kinonok.

7.

Nukleinsavak.

8.

Alifás és aromás aminok, aralkil-aminok; egyéb nitrogénvegyületek.

8.

Terpének, karotinoidok, szteroidok.

9.

Alifás és aromás aldehidek és ketonok.

9.

Alkaloidok.

10.

Telített és telítetlen alifás mono- és dikarbonsavak. Aromás karbonsavak.

10.

Sztereoizoméria; kiralitás; optikai aktivitás; enantioméria és diasztereoméria.

11.

Halogénezett-, hidroxi- és oxokarbonsavak. A karbonsavak származékai.

 

 

 

 

 

Vizsgainformáció

Vizsga

 

A félév szóbeli kollokviummal zárul. A vizsga időpontjai:

 

május 24.                   május 31.        június 7

június 14.                   június 21.        június 28.

 

A vizsgán a hallgatók kettőt húznak a mellékelt listán szereplő tételek közül, továbbá a szerves vegyületek legfontosabb képviselőinek kielégítő ismeretét kell bizonyítaniuk. A vizsgán az előadáson elhangzott tananyagot kérjük számon.

 

Vizsgakérdések

 

 

1. tétel

 

2. tétel

1.

Alkánok, cikloalkánok.

1.

Zsírok, olajok; szappanok, tenzidek. A szervetlen savak származékai.

2.

Alkének, alkadiének, acetilén.

2.

Heterociklusos vegyületek.

3.

Aromás szénhidrogének. Az aromás vegyületek reakciói.

3.

Aminosavak.

4.

Halogénezett alifás szénhidrogének, aromás halogén-, nitro- és szulfonsavszármazékok.

4.

Peptidek. Fehérjék osztályozása, szerkezete és kimutatása.

5.

Nukleofil szubsztitúciós és eliminációs reakciók .

5.

Monoszacharidok.

6.

Alkoholok, éterek; gyűrűs éterek.

6.

Glikozidok, diszacharidok, poliszacharidok.

7.

Aromás hidroxivegyületek. A fenolok kémiai tulajdonságai; kinonok.

7.

Nukleinsavak.

8.

Alifás és aromás aminok, aralkil-aminok; egyéb nitrogénvegyületek.

8.

Terpének, karotinoidok, szteroidok.

9.

Alifás és aromás aldehidek és ketonok.

9.

Alkaloidok.

10.

Telített és telítetlen alifás mono- és dikarbonsavak. Aromás karbonsavak.

10.

Sztereoizoméria; kiralitás; optikai aktivitás; enantioméria és diasztereoméria.

11.

Halogénezett-, hidroxi- és oxokarbonsavak. A karbonsavak származékai.