Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kémia I. (biológia, BSc)

Kémia I. (biológia, BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása a biológusképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy a kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait.  Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő biológus szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Előadások tematikája

IX. 14.            Bevezetés; Az atomok szerkezete; az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. Kvantumszámok; a periódusos rendszer, az atomok tulajdonságai.

IX. 21.            A kémiai kötés. A kémiai kötés polaritása, elektronegativitás. A molekulapálya-elmélet alapjai, molekulák elektronszerkezete. A hibridizáció. Lokalizált és delokalizált kötések.

IX. 28.            A gázhalmazállapot. A kinetikus elmélet alapjai. A folyékony halmazállapot. Intermolekuláris kölcsönhatások. Oldatok tulajdonságai. A szilárd halmazállapot.

X. 05.              Termodinamika alapjai.

X. 12.              A kémiai reakciók sebessége és mechanizmusa; A reakciósebesség hőmérsékletfüggése; Katalízis.

X. 19.              A tömeghatás törvénye; Homogén és heterogén egyensúlyok; A víz disszociációja; A pH fogalma.

X. 26.              Sav-bázis elméletek. Gyenge savak és bázisok disszociációja, pH-ja és pK-ja. Sók hidrolízise, pufferoldatok. Sav-bázis titrálások.

XI. 02.                        Elektrolízis, galvánelemek. A pH mérése

XI. 09.                        Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. Határfelületi jelenségek.

XI. 16.            A kromatográfia módszerei.

XI. 23.            Hidrogén, halogének. Oxigén; Oxidok, hidroxidok, oxosavak.

XI. 30.            Kén. Nitrogén; Foszfor; Szén, szilícium, bór.

XII. 07.           Alkáli- és alkáli-földfémek. A p-mező fémei.

XII. 14.           Átmeneti fémek. A komplex vegyületek összetétele, szerkezete.

Értékelés leírása

A félév egy 90 perces írásbeli vizsgával zárul, amellyel 80 pontot lehet elérni. A vizsga anyagát az előadáson elhangzott tananyag képezi. A vizsga időpontjai:

2017.12.19.

2018.01.03.

2018.01.17.

2018.01.30.

A vizsga minden alkalommal 1400 órakor kezdődik.

Kérdéstípusok az írásbeli vizsgán:

– 20 egyszerű választásos tesztkérdés (20 pont)

– 10-15 egyszerű kérdés, amelyekre röviden, definíciószerűen kell válaszolni (40 pont)

– 10 reakcióegyenlet (20 pont)

 

Az írásbeli kollokviumot pontozással értékeljük, és a fentieknek megfelelően az elérhető maximális pontszám 80. A félévi érdemjegyet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

0 39             elégtelen (1)
40- 49             elégséges (2)
50- 59             közepes (3)
60- 69             jó (4)
70- 80             jeles (5)

Vizsgainformáció

A félév egy 90 perces írásbeli vizsgával zárul, amellyel 80 pontot lehet elérni. A vizsga anyagát az előadáson elhangzott tananyag képezi. A vizsga időpontjai:

2017.12.19.

2018.01.03.

2018.01.17.

2018.01.30.

A vizsga minden alkalommal 1400 órakor kezdődik.

Kérdéstípusok az írásbeli vizsgán:

– 20 egyszerű választásos tesztkérdés (20 pont)

– 10-15 egyszerű kérdés, amelyekre röviden, definíciószerűen kell válaszolni (40 pont)

– 10 reakcióegyenlet (20 pont)

 

Az írásbeli kollokviumot pontozással értékeljük, és a fentieknek megfelelően az elérhető maximális pontszám 80. A félévi érdemjegyet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

0 39             elégtelen (1)
40- 49             elégséges (2)
50- 59             közepes (3)
60- 69             jó (4)
70- 80             jeles (5)