Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása az állatorvosképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy az általános-, és szervetlen kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így az állatorvosi-, és élemiszerkémia, biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

 

Előadások tematikája

Dátum

Előadás

Szept. 14 – 17. Bevezetés. Az atomok felépítése, atommodellek. A periódusos rendszer. A hullámmechanika alapelvei, atompályák.
Szept. 21 – 24. Molekulapályák. A kovalens és ionos kötés. Elektronegativitás. Intermolekuláris kölcsönhatások.
Szept. 28 – Okt. 1. Hidrogén és halogének. Oxigén, oxidok, oxosavak.
Okt. 5 – 8. Kén és vegyületei. Nitrogén, foszfor, szén, átmenetifémek és vegyületeik. Fémkomplexek.
Okt. 12 – 15. Halmazállapotok.
Okt. 19 – 22. Oldatok.
Okt. 26 – 29. Reakciókinetika.
Nov. 2 – 5. Kémiai egyensúly. Sav-bázis egyensúly. Titrálás.
Nov. 9 – 12. Pufferoldatok és sóoldatok sav-bázis egyensúlya.
Nov. 16 – 19. Termodinamika.
Nov. 23 – 26. Elektrokémia.
Nov. 30 – Dec. 3. Diszperz rendszerek, kolloidok.
Dec. 7 – 10. Határfelületi jelenségek. Kromatográfia módszerei 1.
Dec. 14 – 17. Kromatográfia módszerei 2.

Gyakorlatok tematikája

Dátum

Gyakorlat

Szept. 14 – 17. I. gyakorlat: Bevezetés a laboratóriumi munkába; tűz- és balesetvédelem
Szept. 21 – 24. II. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 1.

Szept. 28 – Okt. 1. III. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 2.

Okt. 5 – 8. IV. gyakorlat

Szervetlen kémia 1.

Okt. 12 – 15. V. gyakorlat

Szervetlen kémia 2.

Okt. 19 – 22. VI. gyakorlat

Szervetlen kémia 3.

Okt. 26 – 29. VII. gyakorlat

A kémiai reakciók sebessége

Nov. 2 – 5. VIII. gyakorlat

Komplexkémiai egyensúly

Nov. 9 – 12. IX. gyakorlat

Sav-bázis egyensúlyok, potenciometrikus titrálás

Nov. 16 – 19. X. gyakorlat

Titrálás 1.: bevezetés és acidi-alkalimetria

Nov. 23 – 26. ZH
Nov. 30 – Dec. 3. XI. gyakorlat

Titrálás 2.: redoximetria

Dec. 7 – 10. XII. gyakorlat

Kolloidika

Dec. 14 – 17. Pótlabor (hiányzások elméleti pótlása)

Értékelés leírása

Követelményrendszer

1) A félév folyamán a hallgatók egy alkalommal 45 perces zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a 11. heti laborgyakorlatok alatt, az alábbi témakörökből:

Nov. 24 – 26.    Sztöchiometriai és pH-számítások (20 pont)

A ZH-n (és a vizsgán) meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozatot nulla ponttal értékeljük. Mobiltelefon, tablet, okosóra, szöveges információ tárolására alkalmas számológép és egyéb elektronikus eszköz, (valamint függvénytáblázat) használata a dolgozatírás alatt tilos, ezért ezeket előzőleg ki kell kapcsolni! A ZH-ról orvos által igazolt betegség vagy a hetesi gyakorlat miatt hiányzó hallgatóknak – azonos feltételekkel – egy pótlási lehetőséget biztosítunk.

2)   A X. – XI. gyakorlatokon elvégzett titrálások eredményeit egyenként 5 pontig terjedő skálán értékeljük (10 pont).

Vizsgainformáció

3)   A félév egy 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen 100 pontot lehet elérni. Ha a vizsgán elért pontszám kevesebb, mint 50, akkor – a félévben szerzett pontoktól függetlenül – a vizsga érdemjegye elégtelen. A vizsga anyaga az előadásokon és laborgyakorlatokon leadott általános és szervetlen kémia (számítási feladatok nélkül). A vizsga eredményét három munkanapon belül tesszük közzé.

A 1100 órakor kezdődő vizsgák időpontjai:

  1. december 21.            2021. január 5.
  2. január 12.                  2021. január 26.

Kérjük, hogy legkésőbb 1045-re az összes vizsgázó legyen jelen a Kémiai Előadóban.

A Kémia tantárgy érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

0 – 64              pont                          elégtelen         (1)

65 – 82           pont                          elégséges        (2)

83 – 99           pont                          közepes           (3)

100 – 114        pont                          jó                     (4)

115 – 130         pont                          jeles                (5)

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a felmerülő hallgatói igények szerint a Tanszék online konzultációkat tart, amelynek időpontjait a Hallgatóság képviselőivel egyeztetve határozzuk meg.

A teljes online oktatásra történő átállás esetén a fenti követelményrendszer módosul. A megváltozott követelményrendszerről időben tájékoztatjuk a Hallgatóságot.