Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása az állatorvosképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy az általános-, és szervetlen kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így az állatorvosi-, és élemiszerkémia, biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

 

Előadások tematikája

Dátum Előadás Gyakorlat
Szept. 13 – 16. Bevezetés. Az atomok felépítése, atommodellek. A periódusos rendszer. A hullámmechanika alapelvei, atompályák. I. gyakorlat: Bevezetés a laboratóriumi munkába; tűz- és balesetvédelem

 

Szept. 20 – 23. Molekulapályák. A kovalens és ionos kötés. Elektronegativitás. Intermolekuláris kölcsönhatások. II. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 1.

Szept. 27 – 30. Hidrogén és halogének. Oxigén, oxidok, oxosavak. III. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 2.

Okt. 4 – 7. Kén és vegyületei. Nitrogén, foszfor, szén, átmenetifémek és vegyületeik. Fémkomplexek. IV. gyakorlat

Szervetlen kémia 1.

Okt. 11 – 14. Halmazállapotok. V. gyakorlat

Szervetlen kémia 2.

Okt. 18 – 21. Oldatok. VI. gyakorlat

Szervetlen kémia 3.

Okt. 25 – 28. Reakciókinetika. VII. gyakorlat

A kémiai reakciók sebessége

Nov. 2 – 4. Kémiai egyensúly. Sav-bázis egyensúly. Titrálás. Szeminárium (gyakorlás a ZH-ra)
Nov. 8 – 11. Pufferoldatok és sóoldatok sav-bázis egyensúlya. VIII. gyakorlat

Komplexkémiai egyensúly

Nov. 15 – 18. Termodinamika. IX. gyakorlat

Sav-bázis egyensúlyok, potenciometrikus titrálás

Nov. 22 – 25. Elektrokémia. ZH
Nov. 29 – Dec. 2. Diszperz rendszerek, kolloidok. X. gyakorlat

Titrálás 1.: bevezetés és acidi-alkalimetria

Dec. 6 – 9. Határfelületi jelenségek. Kromatográfia módszerei 1. XI. gyakorlat

Titrálás 2.: redoximetria

Dec. 13 – 16. Kromatográfia módszerei 2. XII. gyakorlat

Kolloidika

Gyakorlatok tematikája

Dátum Előadás Gyakorlat
Szept. 13 – 16. Bevezetés. Az atomok felépítése, atommodellek. A periódusos rendszer. A hullámmechanika alapelvei, atompályák. I. gyakorlat: Bevezetés a laboratóriumi munkába; tűz- és balesetvédelem

 

Szept. 20 – 23. Molekulapályák. A kovalens és ionos kötés. Elektronegativitás. Intermolekuláris kölcsönhatások. II. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 1.

Szept. 27 – 30. Hidrogén és halogének. Oxigén, oxidok, oxosavak. III. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 2.

Okt. 4 – 7. Kén és vegyületei. Nitrogén, foszfor, szén, átmenetifémek és vegyületeik. Fémkomplexek. IV. gyakorlat

Szervetlen kémia 1.

Okt. 11 – 14. Halmazállapotok. V. gyakorlat

Szervetlen kémia 2.

Okt. 18 – 21. Oldatok. VI. gyakorlat

Szervetlen kémia 3.

Okt. 25 – 28. Reakciókinetika. VII. gyakorlat

A kémiai reakciók sebessége

Nov. 2 – 4. Kémiai egyensúly. Sav-bázis egyensúly. Titrálás. Szeminárium (gyakorlás a ZH-ra)
Nov. 8 – 11. Pufferoldatok és sóoldatok sav-bázis egyensúlya. VIII. gyakorlat

Komplexkémiai egyensúly

Nov. 15 – 18. Termodinamika. IX. gyakorlat

Sav-bázis egyensúlyok, potenciometrikus titrálás

Nov. 22 – 25. Elektrokémia. ZH
Nov. 29 – Dec. 2. Diszperz rendszerek, kolloidok. X. gyakorlat

Titrálás 1.: bevezetés és acidi-alkalimetria

Dec. 6 – 9. Határfelületi jelenségek. Kromatográfia módszerei 1. XI. gyakorlat

Titrálás 2.: redoximetria

Dec. 13 – 16. Kromatográfia módszerei 2. XII. gyakorlat

Kolloidika

Értékelés leírása

1) A félév folyamán a hallgatók egy 45 perces zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a 11. heti laborgyakorlatok ideje alatt, az alábbi témakörökből:

Nov. 23 – 25.                       Sztöchiometriai és pH-számítások (20 pont)

A ZH-n (és a vizsgán) meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozatot nulla ponttal értékeljük. Mobiltelefon, tablet, okosóra, szöveges információ tárolására alkalmas számológép és egyéb elektronikus eszköz, (valamint a függvénytáblázat) használata a dolgozatírás alatt tilos, ezért ezeket előzőleg ki kell kapcsolni! A ZH-ról orvos által igazolt betegség vagy a hetesi gyakorlat miatt hiányzó hallgatóknak – azonos feltételekkel – egy pótlási lehetőséget biztosítunk.

2)   A X. – XI. gyakorlatokon elvégzett titrálások eredményeit egyenként 5 pontig terjedő skálán értékeljük (10 pont).

Vizsgainformáció

3)   A félév egy 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen 100 pontot lehet elérni. Ha a vizsgán elért pontszám kevesebb, mint 50, akkor – a félévben szerzett pontoktól függetlenül – a vizsga érdemjegye elégtelen. A vizsga anyaga az előadásokon és laborgyakorlatokon leadott általános és szervetlen kémia (számítási feladatok nélkül). A vizsga eredményét három munkanapon belül tesszük közzé.

A 1100 órakor kezdődő vizsgák időpontjai:

  1. december 20.             2022. január 4.
  2. január 11.                    2022. január 25.

Kérjük, hogy legkésőbb 1050-re az összes vizsgázó legyen jelen a Kémiai Előadóban.

A Kémia tantárgy érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

0 –  49 %                                  0 – 64  pont                              elégtelen         (1)

50 – 63 %                              65 – 82 pont                             elégséges        (2)

64 – 76 %                                 83 – 99 pont                             közepes          (3)

77 – 88 %                                 100 – 114 pont                            jó                  (4)

89 – 100 %                               115 – 130 pont                          jeles               (5)

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a felmerülő hallgatói igények szerint a Tanszék konzultációkat tart, amelynek időpontjait a Hallgatóság képviselőivel egyeztetve határozzuk meg.

Figyelem: az online oktatásra történő átállás esetén a fenti követelményrendszer módosulhat! A megváltozott követelményrendszerről időben tájékoztatjuk a Hallgatóságot.