Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása az állatorvosképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy az általános-, és szervetlen kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így az állatorvosi-, és élemiszerkémia, biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

 

Előadások tematikája

 

 

Dátum

Előadás

Szept. 11 – 14. Bevezetés. A periódusos rendszer. Az atomok felépítése. Atommodellek. A hullámmechanika alapelvei, atompályák.
Szept. 18 – 21. Molekulapályák. A kovalens és ionos kötés. Elektronegativitás. Intermolekuláris kölcsönhatások.
Szept. 25 – 28. Hidrogén, halogének. Oxigén, oxidok, oxosavak.
Okt. 2 – 5. Kén és vegyületei. Nitrogén, foszfor, szén, szilícium, fémek és vegyületeik. Fémkomplexek.
Okt. 9 – 12. Halmazállapotok.
Okt. 16 – 19. Oldatok.
Okt. 24 – 26. Reakciókinetika.
Okt. 30 – Nov. 2. Sav-bázis egyensúlyok.
Nov. 6 – 9. Puffer-oldatok, sók hidrolízise.
Nov. 13 – 16. Termodinamika.
Nov. 20 – 23. Elektrokémia.
Nov. 27 – 30. Diszperz rendszerek, kolloidok.
Dec. 4 – 7. Határfelületi jelenségek, kromatográfia módszerei 1.
Dec. 11 – 14. Kromatográfia módszerei 2.

 

Gyakorlatok tematikája

 

Dátum

Gyakorlat

Szept. 11 – 14. I. gyakorlat: Bevezetés a laboratóriumi munkába; tűz-, és balesetvédelem

 

Szept. 18 – 21. II. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 1.

Szept. 25 – 28. III. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 2.

Okt. 2 – 5. IV. gyakorlat

Szervetlen kémia 1.

Okt. 9 – 12. V. gyakorlat

Szervetlen kémiai gyakorlatok 2.

Okt. 16 – 19. VI. gyakorlat

Szervetlen kémiai gyakorlatok 3.

Okt. 24 – 26. VII. gyakorlat

A kémiai reakciók sebessége.

Okt. 30 – Nov. 2.  Szeminárium.
Nov. 6 – 9. VIII. gyakorlat

Komplexkémiai egyensúly.

Nov. 13 – 16. IX. gyakorlat

Sav-bázis egyensúlyok, potenciometrikus titrálás.

Nov. 20 – 23. X. gyakorlat

Titrálás 1.: bevezetés, acidi-alkalimetria.

Nov. 27 – 30. XI. gyakorlat

Titrálás 2.: redoximetria.

Dec. 4 – 7. XII. gyakorlat

Kolloidika.

Dec. 11 – 14. Pótlabor.

 

Értékelés leírása

Követelményrendszer

1) A félév folyamán a hallgatók két alkalommal, 60 perces zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a következő témakörökből:

ZH 1: Nov. 8. 7:00 – 8:00         Kémiai számítások (sztöchiometria) (15 pont)

     ZH 2: Nov. 29. 7:00 – 8:00       pH-számítások (erős/gyenge savak/bázisok, pufferek) (15 pont)

A ZH-k eredményét három munkanapon belül tesszük közzé. Meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozatot nulla ponttal értékeljük. Mobiltelefonok és más elektronikus eszközök használata a dolgozatírás alatt tilos, ezeket előzőleg ki kell kapcsolni. Tilos továbbá dolgozatírás közben szöveges információ tárolására alkalmas számológépet használni. A ZH-ról orvos által igazolt betegség miatt hiányzó hallgatóknak, azonos feltételekkel, egy pótlási lehetőséget biztosítunk dec. 11-én 14:15-kor.

2)  A X. – XI. gyakorlatokon elvégzett két titrálás eredményét egyenként 0-tól 5 pontig terjedő skálán értékeljük (összesen 10 pont érhető el).

A félév során szerezhető 40 pontot a Kémia tárgy érdemjegyének kiszámításánál vesszük figyelembe.

Vizsgainformáció

3)   A félév egy 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen 100 pontot lehet elérni. A vizsga anyaga az előadásokon és laborgyakorlatokon leadott általános-, és szervetlen kémia (kémiai számítások nem lesznek benne). A vizsgák időpontjai:

2017. december 19.                                              2018. január 3.

2018. január 17.                                                    2018. január 30.

A vizsgák minden alkalommal 11:00 órakor kezdődnek, de kérjük, hogy 10:50-re minden vizsgázó legyen jelen.

A szemeszter érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

0 – 69     pont                 elégtelen         (1)

70 – 87   pont                 elégséges        (2)

88 – 104 pont                 közepes           (3)

105 – 122 pont               jó                     (4)

123 – 140 pont               jeles                 (5)