Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kisállatgyógyászat III.

Kisállatgyógyászat III.

Nyelv
magyar
Értékelés
ZH
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
45x45 perc
Gyakorlat óraszám / félév
60x45 perc
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Belgyógyászati Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

Kisállatgyógyászat c. tantárgy III.

2020/2021 tavaszi szemeszter

 

A tananyagok publikálására szolgáló egyetemi dokumentumtár hozzáférhető a www. univet.hu honlapon, az Oktatás/Kurzusok útvonalon. Az adott kurzus nevére kattintva a kurzus leírásánál a jobb oldali menüsorban található a Dokumentumtár, mellyel az előadásvázlatok és a tantárggyal kapcsolatos oktatási tudnivalók elérhetők. Bejelentkezés a dokumentumtárba: saját Neptun kóddal és a hozzá tartozó jelszóval

 

Tárgyi előfeltétel: Kisállatgyógyászat I-II.

Kredit: 4

Előadások száma: 45×45 perc

Gyakorlatok száma: 60×45 perc.

 

Előadások

Az előadások tematikája a fenti dokumentumtárban is megtalálható. Az előadások az emésztőszervek, a vérképző szervek és az idegrendszer belgyógyászatát és sebészetét ölelik át. Az előadások látogatása kötelező, és a részvételt névsorolvasással ellenőrizzük. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megengedettnél többet hiányzó hallgatók indexe nem kerül aláírásra. Az egyes előadások anyaga letölthető pdf formátumban a honlapról. Az előadások helyszíne a kiadott tematikában és a Neptunban elérhető órarendben is szerepel: A keddi előadásokat a Marek József előadóteremben, a péntekieket a Plósz Béla előadóteremben tartjuk. Online oktatás keretében az előadások valós időben az interneten láthatóak lesznek.

 

Gyakorlatok

A gyakorlatokra az elhangzott előadási anyag, valamint a témakörök vonatkozó tankönyvekben található részletes ismerete elengedhetetlen, és erről a hallgatók a gyakorlat elején írásban vagy szóban be is számolnak. A gyakorlatokon a hallgatóknak a következő felszereléssel kell rendelkezniük: saját fehér köpeny, hőmérő és fonendoszkóp. A gyakorlatok látogatása kötelező! Hiányozni kizárólag igazolt betegség, illetve hivatalos egyetemi elfoglaltság miatt lehetséges.  Az esetleges hiányzó gyakorlatok pótlása belgyógyászatból az utolsó héten, személyes egyeztetés alapján történik, sebészetből a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a gyakorlat anyagából beszámoló szükséges.  A gyakorlatokról történő hiányzást a gyakorlatvezetőnél igazolni kell. A gyakorlatokon mindenki kizárólag csak a saját csoportjában vehet részt, kivételt csak betegség esetén teszünk, orvosi igazolás szükséges. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megengedettnél több hiányzás, illetve nem pótolt gyakorlatok esetében a hallgató nem kap félévi aláírást a tárgyból.

A gyakorlatok helyszíne a belgyógyászaton a Papp László gyakorló helyiségben (Belgyógyászati Tanszék emeleti gyakorló), illetve az „M” épületben kialakított belgyógyászati gyakorló helyiségben lesznek a tematikában jelzett módon. Sebészeti témakörben a sebészeti gyakorlóban (B épület). A gyakorlatok tematikája elérhető a dokumentumtárban, illetve a félév elején kiküldésre kerül az évfolyamösszekötőknek.

Félév végi jegy:

A Kisállatgyógyászat III. c. tárgy végső jegye a félév során írt 2 zárthelyi dolgozat eredményéből, illetve a gyakorlatokon számonkért teljesítmény alapján kerül kialakításra.