Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kísérletek és felmérések statisztikai modellezése

Kísérletek és felmérések statisztikai modellezése

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

Biomatematika (állatorvosoknak) vagy a Biomatematika Biológusoknak II. (BSc) vagy a Biostatisztika (biológus MSc) tantárgyak folytatása.

A kurzuson szóba kerül, hogyan kell statisztikai szempontból helyesen megtervezni és kiértékelni klinikai kísérleteket, felméréseket. Az egyszerű párhuzamos elrendezésű (néhány kísérleti + egy kontroll csoport) kísérletektől az  összetettebb, ismételt méréses kísérletekig átnézzük a legfontosabb változatokat. Megismerjük a lineáris regresszió, varianciaanalízis (ANOVA) és kovarianciaanalízis (ANCOVA) használatát kísérletek és felmérések statisztikai kiértékelésére. Az alapvető módszerek mellett a tematikában betegségek kockázatának és gyakoriságának elemzésére alkalmas, általánosított lineáris modellek (GLM), valamint egyedenként több, megismételt mérés adatának feldolgozását is lehetővé tevő, ún. kevert modellek (GLMM) szerepelnek. Az elméleti alapok megismerése után a módszereket klinikai állatorvosi, biológiai, epidemiológiai adatokra alkalmazzuk az R program segítségével.

Helyszín: HEFOP 2 terem, N épület 3. em. Időpont: szerdánként 17:15-től 19:00-ig.

Ajánlott irodalom:

Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak, Pars kft, 2007
Faraway J. J. Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2004 and 2006.
Pinheiro J. C., Bates D. M. Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer, 2000.

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés az R használatába.

2. hét

Feltáró elemzések R-rel.

3. hét

Lineáris regresszió.

4. hét

Esettanulmány. Modelldiagnosztika, kontrasztok. Modellszelekció.

5. hét

Egy- és többszempontos varianciaanalízis.

6. hét

Esettanulmány. Modelldiagnosztika, kontrasztok.

7. hét

Kovarianciaanalízis, általános lineáris modellek.

8. hét

Esettanulmány. Modelldiagnosztika, kontrasztok. Modellszelekció.

9. hét

Random hatások, kevert modellek.

10. hét

Véletlen tengelymetszetet és meredekséget tartalmazó modellek.

11. hét

Esettanulmány. Modelldiagnosztika, kontrasztok. Modellszelekció.

12. hét

Gyakorisági adatok, általánosított lineáris modellek.

13. hét

Általánosított lineáris kevert modellek gyakorisági adatokra.

14. hét

Esettanulmány. Modelldiagnosztika, kontrasztok. Modellszelekció.

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok tematikája mindig azonos az adott hét előadásának tematikájával. Az előadás és a gyakorlat nem válik szét.

Értékelés leírása

Gyakorlati jegy beadandó feladatok alapján.