Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Könyvtári informatika – BiolBsc

Könyvtári informatika – BiolBsc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

A képzés célja, hogy a hallgató

 • képes legyen információs igényeit pontosan megfogalmazni,
 • információkeresési stratégiát tudjon felállítani,
 • a különféle szakmai adatbázisokban megfelelően tudjon keresni,
 • ismerje a szakirodalom típusait és forrásait,
 • publikálási és hivatkozási ismeretekkel rendelkezzen.

Tantárgyfelelős oktató: Bikádi Katalin

Kurzus oktatója: Biró Bettina ([E-mail megjelenítése])

Előtanulmányi követelmények: “Az Állatorvostudományi Egyetem biológia alapképzés és biológus mesterképzés zoológus specializációval képzési terve : Javasolt tantervi háló és a tantárgyak leírása a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletnek megfelelően (KKK)” dokumentumban található:
Előtanulmányi feltétel: Informatika

 

Gyakorlatok tematikája

Hét

Téma

1. Könyvtári rendszer felépítése. A dokumentumtípusok sajátosságai.

A szakirodalmi források rendszerének ismertetése.

2. A korszerű, hatékony információkeresés logikai menete.
3. Adatbázisok és jellemzőik. Indexelés és tezaurusz.
4. Keresési stratégia. A kereső felületek általános jellemzői.
5. Az Állatorvos-tudományi Könyvtár katalógusa, Magyar Állatorvosi Bibliográfia
6. Nemzeti Periodika Adatbázis, Matarka
7. PubMed
8. Science Direct
9. Web of Science
10. Internetes források használata.
11. Online folyóiratok
12. Internetes források a biológia tárgyköréből.
13. A szakirodalmi források szabályos felhasználása.

A publikálás és a hivatkozás szerzői jogi és etikai vonatkozásai

14. Hivatkozáskezelő (Zotero).
15. Beszámoló.

Vizsgainformáció

A számonkérés feltétele, típusa és módja:

 1. Részvétel az órákon és a kapott feladatok eredményes megoldása.
 2. A félév végi feladat eredményes megoldása csapatban.

(A kapott feladatokhoz bármely forrás használata megengedett.)

Az értékelés rendszere:

 • jeles: 92%
 • jó: 80%
 • közepes: 68%
 • elégséges: 60%