Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Könyvtári informatika – BiolBsc

Könyvtári informatika – BiolBsc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

A képzés célja, hogy a hallgató

 • képes legyen információs igényeit pontosan megfogalmazni,
 • információkeresési stratégiát tudjon felállítani,
 • a különféle szakmai adatbázisokban megfelelően tudjon keresni,
 • ismerje a szakirodalom típusait és forrásait,
 • publikálási és hivatkozási ismeretekkel rendelkezzen.

Tantárgyfelelős oktató: Bikádi Katalin ([E-mail megjelenítése])

Előtanulmányi követelmények: "Az Állatorvostudományi Egyetem biológia alapképzés és biológus mesterképzés zoológus specializációval képzési terve : Javasolt tantervi háló és a tantárgyak leírása a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletnek megfelelően (KKK)" dokumentumban található:
Előtanulmányi feltétel: Informatika

 

Gyakorlatok tematikája

Hét

Téma                                                                                                  

1.  

Könyvtári rendszer felépítése. A dokumentumtípusok sajátosságai.

A szakirodalmi források rendszerének ismertetése.

2.

A korszerű, hatékony információkeresés logikai menete.

3.

Adatbázisok és jellemzőik. Indexelés és tezaurusz.

4.

Keresési stratégia. A kereső felületek általános jellemzői.

5.

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár katalógusa, Magyar Állatorvosi Bibliográfia

6.

Nemzeti Periodika Adatbázis, Matarka

7.

PubMed

8.

Science Direct

9.

Web of Science

10.

Internetes források használata.

11.

Online folyóiratok

12.

Internetes források a biológia tárgyköréből.

13.

A szakirodalmi források szabályos felhasználása.

A publikálás és a hivatkozás szerzői jogi és etikai vonatkozásai

14.

Hivatkozáskezelő (Zotero).

15.

Beszámoló.

Értékelés leírása

Minden modult legalább 70%-osan teljesítő hallgató a végső beszámoló alapján kapja meg jegyét.

Vizsgainformáció

A számonkérés feltétele, típusa és módja:

 • Beszámoló (írásbeli, szóbeli)

Az értékelés rendszere:

 • jeles: 90%
 • jó: 80%
 • közepes: 70%
 • elégséges: 60%

Megjegyzés(ek): A félévi vizsga a Biológia aktuális kérdései c. tantárgyból választott témához kapcsolódik.