Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Patológia 2. – Baromfi patológia

Patológia 2. – Baromfi patológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Patológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A félév során a részletes kórbonctan házimadarakra vonatkozó fejezeteit tárgyaljuk. Elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú baromfibetegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat , és a baromfifajokban előforduló madár-specifikus jellegzetességeket ismertetjük.
A boncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja, amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával, sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet, hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja.
A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet, hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól, fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról, az állat betegségeiről.

A baromfi patológia gyakorlatokat tematikus rendben tartjuk a félév során (lásd gyakorlatok részletes tematikája) .

Tantárgyfelelős: Dr. Mándoki Míra

Kérdés esetén a tárgyfelelős elérhetősége: [E-mail megjelenítése]

Előadások tematikája

1. hét (szept. 18.)

A baromfi patológia jelentősége; A madarak anatómiai sajátosságai; Élettani sajátosságok; A tojás patológiája; A kelésgyengeség

2. hét (szept. 25.)

Fizikai kórokok, traumák; A hőterhelés és hősokk; Madárinfluenza (AI); Baromfipestis (ND); Pulyka koronavírus (TuCoV)

3. hét (okt. 2.)

AI és ND gyakorlati vonatkozásai

4. hét (okt. 9.)

Avian metapneumovírusok okozta betegségek (AMP); Fertőző bronchitis (IB); Fertőző laryngotracheitis (ILT); Avian encephalomyelitis (AE); Reovírus okozta betegségek; RSS/PEMS/malabszorpciós szindróma

5. hét (okt. 16.)

Fertőző csirkeanémia (CA); Fertőző bursitis (IBD); Sejtzárványos hepatitis; Vérzéses bélgyulladás (HE); Egg drop syndrome (EDS)

6. hét (okt. 23.) MUNKASZÜNETI NAP

7. hét (okt. 30.)

Arbovírusok; Hepatitis E; Avian nephritis; Pulykahepatitis; Proventricular Dilatation Disease (PDD); Egyéb herpesvírus betegségek; Beak and Feather Disease Virus (BFDV) és egyéb circo-, polyoma- és paramyxovírusok, kacsahepatitis és Derzsy-betegség

8. hét (nov. 6.)

Marek-betegség (MD); Leukosis; Reticuloendotheliosis (REV); Himlő

9. hét (nov. 13.)

Baromfityphus; Paratyphus; Arizonosis; Colibacillosis; Baromfikolera

 

10. hét (nov. 20.)

Chlamydiosis; Mycoplasmosis; Coryza; Ornithobacterium rhinotracheale (ORT); Anatipestifer betegség; Bordetellosis; Clostridiosisok

11. hét (nov. 27.)

Campylobacteriosis; TBC; Sertésorbánc; Streptococcosis; Staphylococcosis; Intestinalis spirochaetosis; Yersiniosis; Pseudomoniasis; Listeriosis; Septicaemia általában és egyéb bakteriális betegségek

12. hét (dec. 4.)

Aspergillosis; Candidiasis; Mycotoxicosis; Coccidiosis; Cryptosporidiosis; Histomoniasis; Egyéb protozoás betegségek; Férgességek; Ektoparaziták

13. hét (dec. 9.) 12:15! (gyakorlati időben)

Csontváz betegségek; Vázizom betegségek; Szív- és érrendszeri betegségek; Vitaminhiányok; Ásványianyag hiánybetegségek; Emésztőrendszeri szindrómák; Köszvény

VIZSGA december 11. 10:15 (előadás ideje) on-line

 

Gyakorlatok tematikája

1-2. hét (szept. 23., 30.)!!

1. hét: A brojlerek klinikopatológiája (4.,5.,6. csoport)

2. hét: A brojlerek klinikopatológiája (1.,2.,3. csoport)

3-4. hét (okt. 7., 14.)

3. hét: A tojótyúkok klinikopatológiája (4.,5.,6. csoport)

4. hét: A tojótyúkok klinikopatológiája (1.,2.,3. csoport)

5-6. hét (okt. 21., 28.)

 

5. hét: A tojások és napos csirkék elváltozásai (4.,5.,6. csoport)

6. hét: A tojások és napos csirkék elváltozásai (1.,2.,3. csoport)

7-8. hét (nov. 4., 11.)

7. hét: Víziszárnyasok klinikopatológiája (4.,5.,6. csoport)

8. hét: Víziszárnyasok klinikopatológiája (1.,2.,3. csoport) 

9-10. hét (nov. 18., 25.)

9. hét: A pulyka klinikopatológiája (4.,5.,6. csoport)

10. hét: GYAKORLATI VIZSGA I. (nov. 25.) 10:15!

11-12. hét (dec. 2., 9.)

11. hét:  GYAKORLATI VIZSGA II. (dec. 2.) 10:15!

 

Értékelés leírása

A 7. félév végén a hallgatók ismereteinek értékelése ötfokozatú minősítés alapján történik, amit az indexbe kollokviumi jegy formájában jegyzünk be. A minősítés alapjául a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény, és az írásbeli vizsga jegye szolgál.

Az indexaláírás feltétele minden félévben a gyakorlati követelményrendszer sikeres teljesítése. Maximum 1 hiányzás megengedett orvosi igazolás ellenében, de ezt a gyakorlatot is pótolni kell.

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A csoportbeosztástól eltérni, tekintettel a nagy hallgatói létszámra a bonctermekben, csak indokolt esetben szabad (betegség, ügyelet), és erről lehetőség szerint igazolást kell hozni.

Vizsgainformáció

Ebben a félévben kollokviumi írásbeli vizsga van, melyet egy gyakorlati vizsga előz meg. A gyakorlati vizsga értékelése kétfokozatú skálán történik (megfelelt-nem felelt meg), a kollokvium értékelése ötfokozatú minősítés alapján történik (1-5). Az írásbeli vizsga 50 feleletválasztós kérdésből áll, képeket is tartalmaz. A kérdések legalább 60%-nak megválaszolása szükséges a vizsga teljesítéséhez.

A gyakorlati vizsgán az alábbiakért azonnali bukás a következmény:

Testüreg:

 • levágja a gyomrokat a belekről
 • nem az elvárt technikával vágja fel gyomrokat
 • nem tudja megállapítani a madár nemét
 • nem veszi a bursát a bélcsatornával
 • a kloáka kivágása során levágja a madár farkát

Száj- és nyaki szervek:

 • emlős módra bontja ki a nyelvet és/vagy eltávolítja a hullából a nyaki szerveket
 • bal oldali csőrzugnál indítva vágja végig a nyelőcsövet és légcsövet

Mellüreg:

 • levágja a szívet a tüdőkről
 • nem ismeri fel és nem veszi ki a tüdőt

Csont:

 • tengelyére merőlegesen vágja fel a csontot

Egyéb:

 • nyirokcsomót talál a madárhullában (thymus helyett)
 • húgyhólyagot talál a madárhullában (bursa helyett)

A vizsga (írásbeli, gyakorlati) előtt minden esetben ellenőrizzük a hallgató személyazonosságát, így hallgatói index, vagy ennek hiányában személyi igazolvány/diákigazolvány/útlevél felmutatása szükséges. Ezek hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára.

A vizsgán (írásbeli, gyakorlati) tilos bármilyen elektronikai eszköz, mobiltelefon használata vagy birtoklása, még kikapcsolt állapotban is. Amennyiben a hallgatónál ilyen eszközt találunk, vagy bármilyen egyéb módon csalást követ el (ld. részletesen az Egyetem Vizsgaszabályzatában), mérlegelés nélkül, azonnal megszakítjuk a vizsgát elégtelen érdemjeggyel, valamint jelentjük a csalás tényét a Tanulmányi Osztály felé. Fellebbezésre nincs lehetőség.

A felkészüléshez javasolt irodalom az óravázlatok mellett:

 • Dobos-Kovács Mihály: Házimadarak kórbonctana (Budapest, 2014)
 • Dobos-Kovács Mihály – Vetési Ferenc: Állatorvosi patológiai képes album II. (Budapest, 2016)