Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Patológia 2. – Baromfi patológia

Patológia 2. – Baromfi patológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Patológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A félév során a részletes kórbonctan házimadarakra vonatkozó fejezeteit tárgyaljuk. Elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú baromfibetegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat , és a baromfifajokban előforduló madár-specifikus jellegzetességeket ismertetjük.
A boncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja, amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával, sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet, hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja.
A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet, hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól, fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról, az állat betegségeiről.

A baromfi patológia gyakorlatokat tematikus rendben tartjuk a félév során (lásd gyakorlatok részletes tematikája) .

Tantárgyfelelős: Dr. Mándoki Míra

Kérdés esetén a tárgyfelelős elérhetősége: [E-mail megjelenítése]

Előadások tematikája

1. hét

A baromfi patológia jelentősége; A madarak anatómiai sajátosságai; Élettani sajátosságok; A tojás patológiája; A kelésgyengeség

2. hét 

Fizikai kórokok, traumák; A hőterhelés és hősokk; Madárinfluenza (AI); Baromfipestis (ND); Pulyka koronavírus (TuCoV)

3. hét 

AI és ND gyakorlati vonatkozásai

4. hét

Avian metapneumovírusok okozta betegségek (AMP); Fertőző bronchitis (IB); Fertőző laryngotracheitis (ILT); Avian encephalomyelitis (AE); Reovírus okozta betegségek; RSS/PEMS/malabszorpciós szindróma

5. hét 

Fertőző csirkeanémia (CA); Fertőző bursitis (IBD); Sejtzárványos hepatitis; Vérzéses bélgyulladás (HE); Egg drop syndrome (EDS)

6. hét  MUNKASZÜNETI NAP

7. hét 

Arbovírusok; Hepatitis E; Avian nephritis; Pulykahepatitis; Proventricular Dilatation Disease (PDD); Egyéb herpesvírus betegségek; Beak and Feather Disease Virus (BFDV) és egyéb circo-, polyoma- és paramyxovírusok, kacsahepatitis és Derzsy-betegség

8. hét 

Marek-betegség (MD); Leukosis; Reticuloendotheliosis (REV); Himlő

9. hét 

Baromfityphus; Paratyphus; Arizonosis; Colibacillosis; Baromfikolera

10. hét 

Chlamydiosis; Mycoplasmosis; Coryza; Ornithobacterium rhinotracheale (ORT); Anatipestifer betegség; Bordetellosis; Clostridiosisok

11. hét

Campylobacteriosis; TBC; Sertésorbánc; Streptococcosis; Staphylococcosis; Intestinalis spirochaetosis; Yersiniosis; Pseudomoniasis; Listeriosis; Septicaemia általában és egyéb bakteriális betegségek

12. hét

Aspergillosis; Candidiasis; Mycotoxicosis; Coccidiosis; Cryptosporidiosis; Histomoniasis; Egyéb protozoás betegségek; Férgességek; Ektoparaziták

13. hét

Csontváz betegségek; Vázizom betegségek; Szív- és érrendszeri betegségek; Vitaminhiányok; Ásványianyag hiánybetegségek; Emésztőrendszeri szindrómák; Köszvény

 

Gyakorlatok tematikája

1-2. hét

1. hét: A brojlerek klinikopatológiája

2. hét: A brojlerek klinikopatológiája 

3-4. hét

3. hét: A tojótyúkok klinikopatológiája 

4. hét: A tojótyúkok klinikopatológiája 

5-6. hét 

5. hét: A tojások és napos csirkék elváltozásai

6. hét: A tojások és napos csirkék elváltozásai

7-8. hét 

7. hét: Víziszárnyasok klinikopatológiája

8. hét: Víziszárnyasok klinikopatológiája 

9-10. hét

9. hét: A pulyka klinikopatológiája

10. hét: A pulyka klinikopatológiája

11-12. hét 

11. hét:  GYAKORLATI VIZSGA I. 

12. hét:  GYAKORLATI VIZSGA II. 

Értékelés leírása

A 7. félév végén a hallgatók ismereteinek értékelése ötfokozatú minősítés alapján történik, amit az indexbe kollokviumi jegy formájában jegyzünk be.

Az indexaláírás feltétele minden félévben a gyakorlati követelményrendszer sikeres teljesítése. Maximum 1 hiányzás megengedett orvosi igazolás ellenében, de ezt a gyakorlatot is pótolni kell.

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A csoportbeosztástól eltérni, tekintettel a nagy hallgatói létszámra a bonctermekben, csak indokolt esetben szabad (betegség, ügyelet), és erről lehetőség szerint igazolást kell hozni.

Vizsgainformáció

Ebben a félévben kollokviumi írásbeli vizsga van. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítés alapján történik (1-5). Az írásbeli vizsga 50 feleletválasztós kérdésből áll, képeket is tartalmaz. A kérdések legalább 60%-nak megválaszolása szükséges a vizsga teljesítéséhez.

A vizsga előtt minden esetben ellenőrizzük a hallgató személyazonosságát, így hallgatói index, vagy ennek hiányában személyi igazolvány/diákigazolvány/útlevél felmutatása szükséges. Ezek hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára.

A vizsgán tilos bármilyen elektronikai eszköz, mobiltelefon használata vagy birtoklása, még kikapcsolt állapotban is. Amennyiben a hallgatónál ilyen eszközt találunk, vagy bármilyen egyéb módon csalást követ el (ld. részletesen az Egyetem Vizsgaszabályzatában), mérlegelés nélkül, azonnal megszakítjuk a vizsgát elégtelen érdemjeggyel, valamint jelentjük a csalás tényét a Tanulmányi Osztály felé. Fellebbezésre nincs lehetőség.

A felkészüléshez javasolt irodalom az óravázlatok mellett:

  • Dobos-Kovács Mihály: Házimadarak kórbonctana (Budapest, 2014)
  • Dobos-Kovács Mihály – Vetési Ferenc: Állatorvosi patológiai képes album II. (Budapest, 2016)