Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Környezetélettan

Oktatás Kurzusok Környezetélettan
Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
beszámoló
Szemeszter a tantervben
3
Kredit
1
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

A kurzus során a hallgatók megismerkednek azzal, hogy az állati szervezet – mind evolúciós, populációs, mind pedig individuális szinten – hogyan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez, változásokhoz mindezzel általános értelemben véve elmélyítve az élettani folyamatokkal kapcsolatos ismereteket a molekuláris szinttől, a szervezet egészét érintő változásokon át egészen a viselkedés-élettani sajátosságokig

Az ismeretek átadása során nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a vonatkozó szakirodalomban való tájékozódásra, az ez úton gyűjtött információk összegzésére, értelmezésére. A hallgatók a tananyaggal nemcsak frontális és egyéni tanulás útján, hanem csoportos problémamegoldó feladatokon, diszkussziókon, hallgatói prezentációkon és rövid tudományos igényességű mini-beszámolókon keresztül foglalkoznak, ezzel is segítve a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges és a kommunikációs készségek megszerzését, fejlesztését.

Prerequisites: Physiology I.
Lecturer: David Sandor Kiss, PhD
Topics:
 • Introduction, terms and trends
 • Adaptations of thermoregulation, circulatory system, respiration to environmental conditions
 • Adaptations of osmotic and acid base homeostasis, metabolism to environmental conditions
 • Physiology and behaviour: food effects; gut-brain axis
 • Brain and evolution
 • Development of immune processes
 • Evolutionary role of social life
 • Role and evolution of sexual reproduction; role and evolution aging
 • Biological clocks
 • Development of behaviour
 • Hormones and behaviour, the effects of the environment
 • Drive and motivation; behavioural responses to change in environment
 • Final discussion, evaluation of students activity
Language of the course: English
Grading: Marks from 1 to 5