Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kutatási etika (PhD)

Kutatási etika (PhD)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
4 kontaktóra
Gyakorlat óraszám / félév
8 e-learning
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

A kurzus anyaga a tanszék e-learning oldalán érhető el:
http://biomat.univet.hu/mood/course/view.php?id=205

Szélesebb értelemben: a tudomány és a társadalom kapcsolatának kérdéseit, a kutatás általános etikai és társadalmi összefüggéseit, a kutatási szabadság és annak határait, szűkebb értelemben a kutatói „integritás”, a tudományos kutatás erkölcsi szabályai és önszabályozását tárgyaljuk. Téma a tudományetikával foglalkozó nemzetközi és hazai testületek és szervezetek szerepe. Részletesen tárgyaljuk az MTA Tudományetikai Kódexét. (A Tudományetikai kódex hatálya, a tudományos kutatás erkölcsi és etikai alapelvei, a kutatás elvégzésnek etikus gyakorlatát, az eredmények közlésével kapcsolatos etikai kérdéseket. Foglalkozunk a kutatási etika sérelmeivel, illetve az ezekkel foglalkozó testületekkel, és az etikai vizsgálatok alapelveivel.)

A kontakt órákon áttekintjük az esettanulmányokat (Dr. Harnos Andrea), illetve tárgyaljuk a kettős használat (dual use) és a biobiztonság etikai kérdéseit (Dr. Rózsa Lajos).

Vizsgainformáció

Elektronikus vizsga