Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kutatástervezés – biológia BSc

Kutatástervezés – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Szabó Péter

A tárgy célja diákjaink bevezetése a természettudományos kutatómunka általános módszereibe, biológiai vizsgálatok tervezésére fókuszálva. A kurzus során a diákok az konkrét biológiai esettanulmányokon – valamint saját diplomamunkájukon – keresztül végigkísérik a kutatómunka egyes lépéseit a kérdésfeltevéstől a hipotézistesztelésen, megfigyelések és kísérletek tervezésén át az eredményeik bemutatásáig.

TANANYAG
https://sites.google.com/site/kutatastervezes/home/bsc_2014_2015″ data-replaced=”true

Az óra előadásainak anyaga és kapcsolódó dokumentumai az alábbi helyen érhetők el:
https://sites.google.com/site/kutatastervezes/home/bsc_2014_2015

AJÁNLOTT IRODALOM

Ajánlott irodalom:

Andersson, Ö. (2012) Experiment!: Planning, Implementing and Interpreting.
Wiley.

GOTELLI, N.J. – ELLISON, A. M.: A Primer of Ecological Statistics.
Sunderland: Sinauer, 2004.

REICZIGEL J, Harnos A & SOLYMOS N 2007. Biostatisztika nem
statisztikusoknak. Pars Kft. Nagykovácsi, 2007.

CSERMELY P, GERGELY P, KOLTAY & TÓTH J. Kutatás és közlés a
természettudományokban. Osiris, Budapest, 1999.

Whitlock, W.C. and Schluter, D. (2008) The Analysis of Biological Data.
Roberts and Company Publishers.

HASZNÁLT SZOFTVEREK

Inkscape – https://inkscape.org
GIMP – www.gimp.org

Előadások tematikája

1. A természettudomány jellemzői

2. A természettudományos kutatás menete

3. Tudománytörténet I.

4. Tudománytörténet II.

5. Leíró jellegű vizsgálatok – adatok gyűjtése és ábrázolása

6. Leíró jellegű vizsgálatok – becslések

7. Mintázatok felfedésére irányuló vizsgálatok – kísérlettervezési szempontok

8. Mintázatok felfedésére irányuló vizsgálatok – relációs mintázatok

9. Mintázatok felfedésére irányuló vizsgálatok – változók közti összefüggések

10. Jelenségszintű (fenomenológikus) törvények / szabályok

11. Ok-okozati összefüggésekre irányuló vizsgálatok – modellek

12. Magyarázó (mechanisztikus) modellek / törvények / szabályok

13. A tudományos eredmények közlése

14. konzultáció

Gyakorlatok tematikája

az előadások tematikáját követi

Értékelés leírása

elmélet: Szóbeli vizsga az elméleti részből

gyakorlat: gyakorlati jegyzőkönyvek értékelése

A kurzus aláírásának feltétele az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása.

A kötelező tananyag az órai jegyzet.