Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kutatástervezés és pályazatírás – biológus MSc

Kutatástervezés és pályazatírás – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tárgy célja hallgatóink bevezetése a természettudományos kutatómunka általános módszereibe, terepi és állatházi zoológiai vizsgálatok tervezésére és ilyen vizsgálatokhoz fókuszálva. A kurzus során a hallgatók az intézmény folyó kutatásainak példáin, önálló feladatként pedig saját diplomamunkájukon keresztül végigkísérik a kutatómunka egyes lépéseit a kérdésfeltevéstől a hipotézis tesztelésen, megfigyelések és kísérletek tervezésén át eredményeik bemutatásáig. A tematikát végigkísérik a pályázatírás szempontjai: mit hogyan kell bemutatni egy pályázat szakmai anyagában, költségterv, engedélyek, stb.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Reiczigel J, Harnos A & Solymos N 2007. Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft. Nagykovácsi
Gotelli NJ & Ellison AM 2004. A primer of ecological statistics. Sinauer, Sunderland, Massachusetts, USA
Précsényi I. (szerk.) 1995. Kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Martin P & Bateson P 1993. Measuring behaviour. Cambridge University Press, Cambridge
Csermely P, Gergely P, Koltay & Tóth J 1999. Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris, Budapest
Hailman JP & Strier KB 1997. Planning, proposing and presenting science effectively. Cambridge University Press, Cambridge
Briscoe MH 1996. Presenting scientific illustrations. Springer-Verlag, New York

Előadások tematikája

1. hét

--

2. hét

--

3. hét

--

4. hét

--

5. hét

--

6. hét

--

7. hét

--

8. hét

--

9. hét

--

10. hét

--

11. hét

--

12. hét

--

13. hét

--

14. hét

--

15. hét

--

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Ismétlés: A természettudományos kutatás menete. Témaválasztás, kérdésfelvetés. Kutatási hipotézisek. Változók. Mérések.

2. hét

Ismétlés: Mintavételezés. Megközelítési módok: megfigyelés és kísérlet.

3. hét

Ismétlés: Mintavételezés. Megközelítési módok: metaelemzés és modellezés. Engedélyek. Adatkezelés.

4. hét

Pályázatok típusai.

5. hét

Motivációs levél.

6. hét

Ajánlás.

7. hét

Önéletrajz.

8. hét

Publikációs lista.

9. hét

Munkaterv.

10. hét

Munkaterv.

11. hét

Ütemezés.

12. hét

Költségterv.

13. hét

Pályázatok bemutatása és értékelése.

14. hét

Pályázatok bemutatása és értékelése.

15. hét

Pályázatok bemutatása és értékelése.

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó Péter
Javasolt félév: 1.
Félévi óraszám: 0+30
Előtanulmányi követelmény: -
Kredit: 0+3
Ismeretek ellenőrzése: gyakorlati jegy

Vizsgainformáció

A gyakorlati jegyet a diákok választott saját témából készített pályázat ismertetésével kapják meg (10 perc előadás + 5 perc vita). A pályázat doktori iskolába való felvételire készít fel.