Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kvantitatív állatorvosi epidemiológia

Kvantitatív állatorvosi epidemiológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Előadás óraszám / félév
14
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A kvantitatív állatorvosi epidemiológián ugyanazt értjük, amit angolul epidemiológiának neveznek. Vagyis egy olyan alkalmazott matematikai tudományterületet, amely az egészséggel kapcsolatos eseményeknek populációs szintű vizsgálatával foglalkozik. A tantárgy ehhez a célhoz kapcsolódó kvantitatív módszerekkel, azok eredményeinek értelmezési lehetőségeivel ismerteti meg a hallgatókat.

Előadó: Dr. Solymosi Norbert egyetemi docens

Előadások tematikája

Előadások tematikája:1. Aktuális epidemiológiai helyzetbemutatás– az afrikai sertéspestis hazai epidemiológiájának bemutatása2. Epidemiológiai bevezetés– a kurzus céljának bemutatása friss szakirodalmi forrásokkal– az epidemiológia definíciója, főbb részterületeinek rövid bemutatása– az epidemiológia története– az oksággal kapcsolatos fontosabb megfontolások megbeszélése, fontosabb oksági modellek bemutatása– modellalapú szemlélet fontosabb mozzanatai– a kvantitatív modellek orvosi/állatorvosi alkalmazási területeinek vázolása3. Fertőző betegségek állományokban való előfordulásánakszámszerű leírása I.– az incidencia és prevalencia tárgyalása4. Fertőző betegségek állományokban való előfordulásánakszámszerű leírása II.a mortalitási, túlélési és korrigált mértékek tárgyalása5. Fertőző betegségek diagnosztikájában használt tesztekeredményének értelmezése I.– a diagnosztikai tesztek hibájának leírásában használt metrikák (szenzitivitás, specificitás) ismertetése– dichotom és folytonos skálájú diagnosztikai eljárások alapeseteinek bemutatása, ROC6. Fertőző betegségek diagnosztikájában használt tesztekeredményének értelmezése II.– prediktív értékek tárgyalása– tesztek kombinációjának bemutatása– tesztek egyezőségének rövid érintése7. Fertőző betegségek diagnosztikájában használt tesztekeredményének értelmezése III.– a tesztek hibájával korrigált prevalencia bemutatása– a tesztek telepszintű értelmezésének rövid megbeszélése– a telepszintű diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges mintaelemszám becslésének rövid áttekintése8. Asszociációs mértékek I.– vizsgálati elrendezések bemutatása– a kitettség és a kimenet összefüggésének megbeszélése– dichotom kitettségi és kimeneti alapeset tárgyalása9. Asszociációs mértékek II.– fontosabb hatásmértékek ismertetése (AR, AF, PAR, PAF, NNT, RR, OR)10. Asszociációs mértékek III.– az összefüggések bizonytalansági aspektusainak megbeszélése– több mint két kimeneti/kitettségi állapot esetének megbeszélése– folytonos-folytonos kimeneti/kitettségi adatok vizsgálati lehetőségei (LM)– dichotóm-folytonos összefüggések vizsgálati lehetőségei (logit)– összefüggés-vizsgálatok túlélési elemzésekben (HR)11. Bizonyítékokon alapuló állatorvoslás– kérdés > válaszkeresés > értékelés > alkalmazás > kiértékelés– evidenciák szintézise12. Geoepidemiológia I.– betegség-térképezés– földrajzi mintázat elemzése13. Geoepidemiológia II.– összefüggés-elemzések14. Elméleti epidemiológia– determinisztikus és sztochasztikus modellek rövid megbeszélése– fertőző-betegségek terjedési modellezése (SIR)– az immunizálandó populációs részarány megbeszélése