Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Lógyógyászat 1

Lógyógyászat 1

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
6
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások tematikája

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő szintű és korszerű ismereteket szerezzenek a lovak teljes klinikai vizsgálatának felépítéséről, annak sorrendjéről és módszereiről. Fő témakörök a szervrendszerenként ismertetett klinikai betegvizsgálat, valamint a radiológiai vizsgálat, illetve egyéb modern képalkotó diagnosztikai lehetőségek. A részletes sebészet témakörében ismertetjük a sebkezelés módszereit, az antibiotikumhasználat lehetőségeit, illetve a lovak érzéstelenítésével, valamint általános anesztéziájával kapcsolatos tudnivalókat. Az oktatás előadások és kiscsoportos gyakorlatok keretében valósul meg. Mivel a lovak betegvizsgálatával, kezelésével és altatásával kapcsolatos irodalom rendkívül bőséges, ezért elvárjuk a hallgatóktól, hogy a bemutatott témák mélyebb megértéséhez önállóan is olvassák a vonatkozó szakirodalmat. A kurzus arra is késztetni kívánja a hallgatókat, hogy a megszerzett elméleti tudást a felmerülő klinikai problémamegoldási szituációkban is alkalmazni tudják és szert tegyenek egy klinikusi gondolkodásmódra, amely során az egyéb diszciplínákból szerzett ismereteiket is felhasználva komplex módon tudjanak gondolkodni a diagnózis helyes felállítása és a megfelelő gyógykezelés érdekében. Erre szükség lesz a kiscsoportos gyakorlatokon, az egyhetes klinikai betegellátási gyakorlaton, a 11. féléves gyakorlatokon, illetve végzés után a napi praxisban.

A tananyagok a Moodle felületére kerülnek feltöltésre.

 

Előtanulmányi feltétel: Állatorvosi kórélettan és Tájanatómia