Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Másodlagos anyagcseretermékek

Másodlagos anyagcseretermékek

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Felelős tanár: Dr. Vetter János egyetemi tanár (vetter.janos@univet.hu)

Előadások helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u. 50. 1. emelet

A tárgy célja, hogy bemutassa a növények másodlagos (szekunder) anyagcseréjének legfontosabb anyagcsoportjait és ezek biológiai hatásait.

A tárgy tematikája
A másodlagos növényi anyagcsere fogalma, a másodlagos (szekunder) növényi anyagok fogalma, jelentőségük, kutatásuk módszerei
A biológiailag aktív anyagok csoportosítása bioszintézisük alapján:
— Szacharidok
— Fenoloidok
— Poliketidek
— Terpenoidok
— Azotoidok
Az egyes anyagcsoportok bemutatása legfontosabb vegyületeik ismertetésével (bioszintézis, termelő növények, biológiai hatások rövid összefoglalása)

Kötelező irodalom:

Cikkek:

Posion hemlock (Conium maculatum L.) 1373-1382. J. Vetter

Plant cyanogenic glycosides 11-36. J. Vetter
 

Megjegyzés: A tárgy lényegében tetszőleges félévben vehető fel.

 

 

Előadások tematikája

1. hét

A másodlagos növényi anyagcsere fogalma, a másodlagos (szekunder) növényi anyagok fogalma, jelentőségük, kutatásuk módszerei.

2. hét

A biológiailag aktív anyagok csoportosítása bioszintézisük alapján.

3. hét

Szacharidok

4. hét

Fenoloidok

5. hét

Poliketidek

6. hét

Terpenoidok

7. hét

Azotoidok

Értékelés leírása

A tárgy fő követelménye, hogy a hallgató értse a másodlagos növényi anyagcsere és a másodlagos növényi anyagcseretermékek fogalmát, ismerje e terület vizsgálatának főbb módszereit. Képes legyen jellemezni az öt fő anyagosztályt, ezek fontosabb anyagcsoportjait, ismerjen példákat azon növények közül, melyek ezen anyagokat (is) tartalmaznak. Legyen tisztában a vegyületek fő biológiai hatásaival, azaz más növényekre, egyes állatcsoportokra (fajokra), illetve az emberi szervezetre gyakorolt főbb hatásokkal.

 

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%

Vizsgainformáció

KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK

1. A szekunder anyagcsere fogalma, a szekunder anyagok csoportosítása.Anyagosztályok, vizsgálati módszerek és lehetőségek a szekunder anyagcsere területén.
2. Szacharidok (primer szacharidok, monoszacharidok, mustárolaj-glikozidok).
3. Ciánglikozidok (szerkezet, szintézis, előfordulás, hatások).
4. Fenoloidok I.: (bioszintézis, kumarinok).
5. Fenoloidok II.: Lignoidok - lignin (alkotók, bioszintézis, lebontás).
6. Fenoloidok III.: Flavonoidok - izoflavonoidok (szerkezet, hatás, előfordulás).
7. Poliketidek.
8. Terpenoidok I. (mevalonsav út, fő csoportjaik).
9. Terpenoidok II. (szívglikozidok, gibberellinek).
10. Terpenoidok III. (Karotinoidok, politerpének). 

11. Azotoidok I. A lizin, az ornitin és a fenilalanin család alkaloidjai. 

12. Azotoidok II. A triptofán család alkaloidjai és egyéb alkaloidok.

 

A vizsgán a hallgatók két kérdést húznak ki.