Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Méhbiológia és méhészet – biológus MSc

Méhbiológia és méhészet – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Sárospataki Miklós

A méhek csoportjának biológiai, rendszertani, ökológiai, természetvédelmi megismerése

kötelező irodalom:

Sárospataki Miklós: A méhészet biológiai alapjai. Egyetemi jegyzet, 2005, Szent István Egyetem, Gödöllő.

Sárospataki Miklós: Méhek biológiája, Egyetemi kurzus vázlatanyaga, kézirat

ajánlott:

Őrösi Pál Zoltán: Méhek között. 1968, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Michener, C.D.. (2007) The Bees of theWorld The Johns Hopkins University Press, Baltimore

Előadások tematikája

1. A méhek (Apoidea családsorozat) általános jellemzői, a méhek testfelépítése I.

2. A méhek testfelépítése II.

3. A méhek testfelépítése III.

4. A háziméh (Apis mellifera) testfelépítésének és biológiájának különlegességei

5. A méhek rendszertana I. (Melittidae, Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, Halictidae, Andrenidae).

6. A méhek rendszertana II. (Ctenoplectridae, Fidelidae, Megachilidae, Anthophoridae, Apidae).

7. Az Apis genus rendszertana

8. A magányos életformájú méhek fészkelési stratégiái I.

9. A magányos életformájú méhek fészkelési stratégiái II.

10. A méhek életvitel stratégiái.

11. A méhek párválasztási stratégiái

12. A szocializáció útjai a méheknél, szociális életformák.

13. A háziméhek szociális szerveződése és viselkedése

14. A méhek ökológiája, viselkedésökológia

15. Megporzás-ökológia, termesztett növények méhmegporzása

Gyakorlatok tematikája

Gyakorlatok tömbösítve, két alkalommal

1. A méhek testfelépítésének gyakorlati vizsgálata morfológiai preparátumokon, illetve boncolt anyagokon, taxonómiai, határozási gyakorlatok.

2. A tavaszi aszpektus méhfajainak és csoportjainak terepi megismerése, befogás, poszméhek viselkedésének vizsgálata terepen. Háziméhek és vadméhek tenyésztéséhez szükséges technikák és eszközök megismerése.

Vizsgainformáció

évközi ZH és kollokvium