Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mikológia

Mikológia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Felelős tanár: Dr. Vetter János egyetemi tanár ([E-mail megjelenítése])

Felvehető: állatorvostan-, és biológus hallgatók részére!

Állatorvostan hallgatóknak tetszöleges félévben (3 kredit), a biológus MSc képzésben pedig a 3. félévben (2 kredit) javasolt.

A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a Fungi regnumba tartozó gombafajok (a valódi gombák) legfontosabb kémiai, sejttani, morfológiai, élettani, ökológiai és toxikológiai jellegzetességeibe.

Kötelező irodalom: 

Az előadások anyaga.

Ajánlott kiegészítő irodalom: Mikológia, egyetemi tankönyv, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003.

Előadások tematikája

1. 

A mikológia tárgya és helye a tudományok rendszerében

2.

A gombák sajátságai: testfelépítésük és helyük az élővilágban

3.

A gombákat felépítő kémiai anyagok

4.

A gombák sejttana és morfológiája (hifa, micélium, termőtest)

5.

A gombák sejttana és morfológiája (hifa, micélium, termőtest) II.

6.

A gombák szaporodása és genetikája

7.

A valódi gombák rendszertana, a fontosabb gombataxonok bemutatása

8.

Gombaélettan (szubsztrátumok, enzimek, élő és elhalt szerves anyagok lebontása) I.

9.

Gombaélettan (szubsztrátumok, enzimek, élő és elhalt szerves anyagok lebontása) II.

10.

Gombaökológia I. – a gombák életmódtípusai: lebontók, szimbionták, paraziták, endofitonok

11.

Gombaökológia II. – gomba–növény szimbiózisok, wood-wide web

12.

Gombatoxikológia és gyógyhatású gombák

13.

Alkalmazott mikológia (gombatermesztés, gomba-biotechnológia)

14.

Konzultáció

Értékelés leírása

A tárgy fő követelménye, hogy a hallgató értse és értelmezze az eukariota gombavilág valós helyét és szerepét az ökoszisztémában és alapszinten tájékozódni legyen képes olyan kérdésekben, ahol a gombavilág valamely szereplője vesz részt. Rendelkezzen alapokkal a mikro- és makroszkópikus gombák rendszeréről, a legfontosabb csoportok jellemzőiről, a gombatoxikológia legfőbb kérdéseiről, értse az élelmiszerek gombatoxin szennyezésének kérdését. Ismerje a gomba-biotechnológia újabb eredményeit és lehetőségeit, helyesen ítélje meg a gomba, mint élelmiszer és takarmány értékét.

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%

Szóbeli kollokvium

Vizsgainformáció

VIZSGAKÉRDÉSEK

1.A mikológia tárgya, rövid története, diszciplinái.
2.A gombák általános sajátságai, helyük az élővilágban.
3.A gombák szervetlen alkotói (víz, ásványi elemek).
4.Bioakkumuláció a gombák világában.
5.A gombák szerves alkotórészei (fehérjék, szénhidrátok, lipidek, vitaminok).
6.A gombasejtfal szerkezete, alkotó vegyületei.
7.A gombasejt alkotói (ER, mitokondrium, Golgi készülék, sejtmag).
8.A hifa szerkezete; szeptum, pórustípusok.
9.A micélium tulajdonságai. Micélium módosulatok.
10.A termőtest és típusai.
11.A spórák tulajdonságai, típusai.
12.A gombák ivartalan szaporodása.
13.A gombák fontosabb csoportjaira jellemző szaporodási ciklusok.
14.Gombarendszertan: nyálkagombák, járomspórás gombák, petespórás gombák.
15.Gombarendszertan: a tömlősgombák.
16.Gombarendszertan: a bazidiumos gombák.
17.Gombarendszertan: a konidiumos gombák.
18.Kemotaxonómia a mikológiában.
19.A gombák törzsfejlődése.
20.A gombák szén- és nitrogénforrásai.
21.A gombák sejten kívüli enzimjei, főbb csoportjai, jelentőségük.
22.A cellulóz- és a lignin gombás lebontása.
23.A gombák másodlagos anyagcseréje, a főbb anyagcsereutak.
24.Az alacsonyabbrendű gombák toxinjai.
25.A magasabbrendű gombák toxinjai.
26.A gombák biológiailag aktív, pozitív hatású anyagai, a ?gyógygombák?.
27.A spórák csírázása, a micélium növekedése, az erre ható tényezők.
28.A gombák termőtestképzésének élettani, biokémiai háttere, problémái.
29.Parazita- és szaprotrof gombák.
30.A mikorrhizás gombák, a mikorrhiza kapcsolat jelentősége.
31.A farontó gombák.
32.A gombák táplálkozási jelentősége.
33.A gombatermesztés alapjai (a csiperke- és a laskatermesztés ismertetése).
34.Mikotakarmányok.

A vizsga során a hallgatók a felsorolt kérdések (témák) közül kettőt húznak ki.

A vizsgák anyagát az előadáson elhangzottak képezik.

Frissítve: 2023.01.19.