Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mikrobiális ökológia -biológus MSc

Mikrobiális ökológia -biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tárgy bemutatja a mikroorganizmusok szerepét a bioszféra kialakulásában és fenntartásában, valamint a mikroorganizmusok és környezetük közötti kapcsolatok törvényszerűségeit. Egységes keretben foglalkozik a hagyományos levegő-, víz és talajmikrobiológiai ismeretekkel, azok alkalmazásaival az alábbi témakörök szerint: evolúció mikrobiológiai diverzitás, interakciók, mikróbák szerepe a biogeokémiai folyamatokban, szerves- és szervetlen szennyeződések és mikróbák kapcsolata, környezeti hatások, biológiai kontrol.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája I-IV., Akadémiai Kiadó, 1995-1999.
Gruiz K.: Környezettoxikológia, Műegyetemi Kiadó, 2001.
Patrick JJembe: Environmental Microbiology , Science Publisher 2004

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Posta Katalin
Javasolt félév: 4.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: Általános ökológia
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga
Megj.: Ökológia szakirányon kötelező