Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mikrobiológia – biológus MSc

Mikrobiológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A mikroorganizmusok főbb csoportjainak általános bemutatása, élettani, morfológiai, fiziológiai jellemzőik leírása. Tevékenységük és szerepük a bioszférában. A mikroorganizmusok növekedésének és szaporodásának leírása. A mikrobák által termelt metabolitok jelentősége. Mikroorganizmusok jelentősége a talajban, a mezőgazdaságban, a környezetgazdálkodásban, az iparban és az egészségügyben. Mikrobák tenyésztése, kimutatása, diagnosztikai eljárások. Mikroorganizmusok társulásokban, patogén és szimbionta kapcsolatok. Mikroorganizmusok genetikája és ökológiája.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Biró S., Hornok L., Kevei F., Kucsera J., Maráz A., Pesti M., Szűcs Gy., Vágvölgyi Cs. (2001): Általános Mikrobiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 308 p.
Cappucino, J., Sherman, N. (2006): Microbiology: A Laboratory Manual. 7th edition. B. Cummings, New York, 544 p.
Madigan, M., Martinko, J. (2005): Brock Biology of Microorganisms. 11th edition. Prentice Hall International, London, 986 p.

Előadások tematikája

1. A vírusok felépítése, replikációja, terjedése.

2. Bakteriofágok, alga- és gombavírusok, gerincteleneket, gerinceseket és növényeket fertőző vírusok.

3. A prokarióta szerkezete és funkciói; a baktériumok fény- és elektronmikroszkópos morfológiája.

4. A prokarióták négy divíziójának (Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes, Mendosicutes) bemutatása.

5. Az eukarióta mikrobasejt szerkezete és funkciói.

6. A Protista-k.

7. A mikroszkópos gombák telepszerveződése; a gombák táplálkozása.

8. A gombák három divíziójának (és az osztályoknak) bemutatása; jellemző fejlődési ciklusok.

9. A mikroorganizmusok genetikája: mutációk, kariotípus polimorfizmus, transzformáció, transzdukció, szexuális és paraszexuális rekombináció.

10. A mikroorganizmusok anyagcseréje; a szénhidrát- és energiahasznosítás módjai; primer és szekunder metabolitok, ezek hasznosítása, illetve ártalmai.

11. A mikroorganizmusok rendszerezése: a klasszikus rendszerezés alapelvei a mikrobák főbb csoportjaiban. Kemotaxonómia és molekuláris taxonómia. Korszerű diagnosztikai módszerek a mikrobiológiában.

12. Mikroorganizmusok részvétele szimbiotikus kölcsönhatásokban; a szimbiózis funkciói, kialakulása, válfajai.

13. A mikroorganizmusok mint kórokozók: vírusok, baktériumok és gombák patogenitásfaktorai.

14. Rekombináns DNS technológia a mikrobiológiában.

15. Konzultáció, felkészülés a vizsgára.

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Hornok László
Javasolt félév: 3.
Félévi óraszám: 30+30
Előtanulmányi követelmény: Biológiai kémia
Kredit: 2+2
Ismeretek ellenőrzése: vizsga, gyakorlai jegy
Megj.: Mindkét szakirányon kötelező