Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mikrobiológiai biotechnológia

Mikrobiológiai biotechnológia

Nyelv
magyar
Jelleg
optional B
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
16
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A mikrobiológiai biotechnológiának, ennek a folyamatosan változó, fejlődő tárgynak az alapelveit, módszereit és a fejlődés várható irányait foglaljuk össze. A tárgy áttekintést nyújt a biotechnológiáról, génmanipulációkról, rekombináns technológiáról, restrikciós endonukleázokkal végzett vizsgálatokról, klónozásról, új vakcina és diagnosztikum előállítási eljárásokról, rámutatva ezek állatorvosi jelentőségére és gyakorlati alkalmazhatóságára.

Oktató: Bakonyi Tamás, Forgách Petra és meghívott előadók

A gyakorlatok rendje
Nincs gyakorlat

Oktatási feltételek
Az előadásokat a kar valamelyik tantermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral, diavetítővel vetítjük. A hallgatók az előadások teljes anyagát a vizsga előtt elektronikus formában kézhez kapják.

Ajánlott irodalom
Bálint Miklós. Molekuláris biológia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 2000

 

Előadások tematikája

1. Fehérje-vizsgáló módszerek

2. Nukleinsav vizsgáló és manipulációs módszerek

3. Nukleinsav amplifikálás a kutatásban és a diagnosztikában

4. DNS szekvenálás

5. DNS szekvenciák értékelése, filogenetikai vizsgálatok

6. Génexpressziós rendszerek

7. Új típusú vakcinák tervezése, előállítása

8. Reverz genetika

A Mikrobiológiai biotechnológia c. fakultáció óráinak időpontjai a 2013/14. tanév 2. félévében a következők: április 3, április 10, április 24, május 8. Minden alkalom kezdete 15.15.-kor, az előadások 3x45 perc hosszúságúak. Helyszín: Továbbképzés terem.

Értékelés leírása

Tantárgyi követelmények

  • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.
  • A vizsga feltétele, hogy a hallgató a tárgy elméleti előadásait hallgassa.
     

Vizsgainformáció

A vizsga

  • A vizsga írásban történik, az egyes témakörökkel kapcsolatos kérdéseket esszé formában kell kidolgozni.
  • A vizsgán alapja az előadásokon elhangzott ismeretek.
  • A vizsga akkor sikeres, ha a hallgató legalább a kérdések 60%-ára helyes választ ad.

Vizsgakérdések
Évről-évre változnak, a biotechnológia fejlődésének megfelelő tananyagbeli változások szerint.