Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mikrobiológiai biotechnológia

Mikrobiológiai biotechnológia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
16
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A mikrobiológiai biotechnológiának, ennek a folyamatosan változó, fejlődő tárgynak az alapelveit, módszereit és a fejlődés várható irányait foglaljuk össze. A tárgy áttekintést nyújt a biotechnológiáról, génmanipulációkról, rekombináns technológiáról, restrikciós endonukleázokkal végzett vizsgálatokról, klónozásról, új vakcina és diagnosztikum előállítási eljárásokról, rámutatva ezek állatorvosi jelentőségére és gyakorlati alkalmazhatóságára.

Oktató: Bakonyi Tamás, Forgách Petra és meghívott előadók

A gyakorlatok rendje
Nincs gyakorlat

Oktatási feltételek
Az előadásokat a kar valamelyik tantermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral, diavetítővel vetítjük. A hallgatók az előadások teljes anyagát a vizsga előtt elektronikus formában kézhez kapják.

Ajánlott irodalom
Bálint Miklós. Molekuláris biológia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 2000

 

Előadások tematikája

Dátum Téma Előadó
március 20. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek: PCR, nukleinsav-szekvenálás. Dr. Harrach Balázs
március 27. Új generációs nukleinsav-szekvencia meghatározás
CRISPR DNS-módosítási módszerek
Dr. Fehér Enikő
Dr. Harrach Balázs
április 3. Protein kölcsönhatások detektálása és analízise Dr. Zádori Zoltán
április 10 Rekombináns technológia alkalmazása állati és humán vírusok elleni védekezésben Dr. Zádori Zoltán
április 24. Biotechnológiai beavatkozások szabályai Dr. Marosi András
május 8. konzultáció  
május 15. konzultáció  

A 2018/19 tanévben az előadásokat az Urbányi előadóban szerdánként 17:15-19:00 között tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük.

Értékelés leírása

Tantárgyi követelmények

  • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.
  • A vizsga feltétele, hogy a hallgató a tárgy elméleti előadásait hallgassa.

Vizsgainformáció

A vizsga

  • A vizsga írásban történik.
  • A vizsgán alapja az előadásokon elhangzott ismeretek.
  • A vizsga akkor sikeres, ha a hallgató legalább a kérdések 60%-ára helyes választ ad.

Vizsgakérdések
Évről-évre változnak, a biotechnológia fejlődésének megfelelő tananyagbeli változások szerint.